Zelmer JE2000 manual

Zelmer JE2000
(1)
  • Number of pages: 52
  • Filetype: PDF
5JE2000-001_v01
one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graczne takie, jak: oznaczenia, znaki ostrze-gawcze, itp.Do mycia metalowych części zwłaszcza sita z ostrą

tarczą rozdrabniającą używaj szczotki będącej na wyposażeniu sokowirówki.Nie używaj sokowirówki bez zbiornika resztek.

Wskazówka

Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie opakowania

z wnętrza urządzenia i dokładnie umyj elementy wypo-sażenia.Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy

z gniazdka sieci.Dla ułatwienia obsługi możesz do pojemnika resztek

włożyć worek foliowy, który wraz z odpadami po zakoń-czeniu pracy sokowirówki wyrzuć do kosza.

Budowa urządzenia

1
Pokrętło regulacyjne (0, bieg I, bieg II, bieg III)
2
Napęd sokowirówki
3
Nóżki
4
Przewód przyłączeniowy
5
Kabłąk
6
Zabierak
7
Zbiornik resztek
8
Dzióbek
9
Miska
10
Sito
11
Pokrywa
12
Lej zasypowy
13
Popychacz
14
Pojemnik na sok
15
Pokrywa pojemnika z separatorem piany
16
Szczotka

Przygotowanie sokowirówki do pracy

DEMONTAŻ SOKOWIRÓWKI
Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowi-rówkę, umyj części mające kontakt z przetwa-rzanym produktem.
1
Sokowirówkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twar-dym, czystym i suchym podłożu.
2
Pociągnij kabłąk w dół tak, aby wyskoczył z wgłębień na pokrywie (z poz. 1 w poz. 2).
3
Wysuń zbiornik resztek i popychacz.
4
Zdejmij pokrywę i miskę razem z sitem. Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu) dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Pokrywę można rów-nież myć w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C. Po dokładnym osuszeniu przystąp do montażu czystych elementów.
MONTAŻ SOKOWIRÓWKI
1
Załóż na napęd sokowirówki miskę tak, aby dzióbek leżał dokładnie we wgłębieniu obudowy napędu oraz aby w 4 wgłębieniach na spodzie miski znalazły się 4 występy umieszczone na górnej powierzchni napędu.
2
Załóż sito na zabierak tak, aby ▼znajdujące się na pod-stawie sitka pokryły się z wycięciami w zabieraku, dociśnij do wyczuwalnego oporu. Sprawdź czy sitko jest dobrze osa-dzone i czy łatwo się obraca.
3
Nałóż pokrywę tak, aby wypusty znajdujące się na pokry-wie znalazły się we wcięciach miski.
A
B
C

Dane techniczne

Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 15 minutCzas przerwy przed ponownym użytkowaniem 30 minutHałas urządzenia (L
WA
): 71 dB/AUrządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z poda-nym na tabliczce znamionowej urządzenia.Sokowirówka typ JE2000 zbudowana jest w I klasie izo-lacji i jest wyposażona w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczką ze stykiem ochronnym.Wymaga podłączenia do gniazdka sieci wyposażonego w kołek ochronny.Sokowirówka spełnia wymagania odpowiednich norm.Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Zelmer JE2000

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Zelmer JE2000 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Zelmer JE2000 owners to properly answer your question.

View the manual for the Zelmer JE2000 here, for free. This manual comes under the category Juice extractors and has been rated by 1 people with an average of a 7.1. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Zelmer JE2000 or do you need help? Ask your question here

Zelmer JE2000 specifications

General
Brand Zelmer
Model JE2000
Product Juice extractor
Language English
Filetype PDF
Features
Pulp container capacity 2 L
Juice container
Juice container capacity 0.9 L
Number of speeds 3
Non-slip feet
Pulse function
Product type Juice extractor
Product colour Stainless steel
Power
Power 700 W
Packaging data
Cleaning brush
Material
Housing material Stainless steel
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Zelmer JE2000.

Is your question not listed? Ask your question here