Zanussi ZRB634S manual

Zanussi ZRB634S
(1)
  • Number of pages: 56
  • Filetype: PDF

NNLL

2
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt
hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het appa-
raat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag wor-
den behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische appa-
ratuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken, reinigingswerkza-
amheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux
producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD
14 miljard.

Inhoudsopga

Inhoudsopga

v
v
e
e
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid........3
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ............3
Veiligheid van kinderen........................................3
Vóór het in gebruik nemen ...................................3
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan...................3
Aanwijzingen voor de gebruiker ...........................4
Algemene informatie ...........................................4
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste
onderdelen........................................................4
Bedienen van het apparaat...................................5
In gebruik nemen ...........................................5
Temperatuur instellen ......................................5
Gebruik van de koelruimte ...............................5
Bewaren in de koelruimte ................................5
Bewaartijden en temperaturen ..........................5
Gebruik van de vriezer.........................................5
Invriezen .......................................................5
Bewaren in de vriesruimte................................6
IJsblokjes maken............................................6
Praktische informatie...........................................6
Tips..................................................................6
Energie besparen ...........................................6
Het apparaat en het milieu ...............................6
Onderhoud........................................................7
Ontdooien .....................................................7
Reiniging en onderhoud ..................................8
Als de koelkast niet in gebruik is .......................8
Problemen oplossen ...........................................8
Verwisselen van de gloeilamp ...........................8
Als iets niet werkt................................................8
Aanwijzingen voor de installateur.......................10
Technische gegevens........................................10
Installeren van het apparaat ................................10
Vervoer, uitpakken ........................................10
Reiniging .....................................................10
Plaatsing .....................................................10
Draairichting deur veranderen .........................11
Elektrische aansluiting ...................................12
Bewaartijdentabel (1)........................................13
Bewaartijdentabel (2)........................................14
Zanussi ZRB634S

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Zanussi ZRB634S or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Zanussi ZRB634S owners to properly answer your question.

View the manual for the Zanussi ZRB634S here, for free. This manual comes under the category Refrigerators and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Zanussi ZRB634S or do you need help? Ask your question here

Zanussi ZRB634S specifications

General
Brand Zanussi
Model ZRB634S
Product Refrigerator
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Zanussi ZRB634S.

Is your question not listed? Ask your question here