Whirlpool AKM 526/IR

Whirlpool AKM 526/IR manual

(1)
 • 5019 619 01700
  CS
  Výrobce: Whirlpool Europe S.r.l. - Jediného akcionáře - Viale G. Borghi, 27 21025 Comerio (VA) ITÁLIE
  RU
  RO
  SK
  CZ
  BG
  POKYNY NA OBSLUHU ZABUDOVANEJ
  PLYNOVEJ VARNEJ DOSKY
  DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  Tyto pokyny musí být k dispozici i na internetových stránkách pro: www.whirlpool.eu
  VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JSOU VELMI DŮLEŽITÉ
  V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá upozornění týkající se bezpečnosti; přečtěte si je a vždy je dodržujte.
  Toto je symbol nebezpečí, který je důležitý pro zachování bezpečnosti a upozorňuje na možná nebezpečí pro uživatele a pro další osoby.
  Všechna bezpečnostní upozornění následují za tímto výstražným bezpečnostním symbolem a za slovy:
  Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.
  Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak by mohla způsobit vážné poranění.
  Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí, o tom, jak snížit riziko poranění, a o případném následku nedodržení pokynů.
  - Před každou činností instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
  - Instalaci nebo údržbu musí provést kvalikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte
  žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.
  Pokud nebudete přesně dodržovat pokyny uvedené v této příručce, může dojít k požáru nebo výbuchu, které mohou způsobit
  poškození majetku nebo poranění.
  - V blízkosti tohoto spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé tekutiny a páry.
  Co dělat, jestliže ucítíte plyn:
  -V žádném případě se nepokoušejte rozsvítit žádné elektrické zařízení.
  -Nedotýkejte se žádného elektrického vypínače.
  -Nepoužívejte v bytě žádný typ telefonu.
  -Okamžitě od souseda zavolejte příslušného dodavatele plynu. Řiďte se pokyny dodavatele plynu.
  -Jestliže se nemůžete k dodavateli plynu dovolat, zavolejte hasiče.
  -Instalaci i servisní služby smí provádět pouze kvalifikova instalatér, servisní služba nebo dodavatel plynu.
  -Varná deska se smí používat pouze v dobře větraných místnostech.
  Elektrické a plynové připojení musí odpovídat platným místním předpisům.
  Při instalaci varné desky použijte vícepólový spínač s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm, který zajišťuje
  úplné odpojení.
  Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
  Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby mohl spojit vestavěný spotřebič s elektrickým zdrojem.
  K připojení plynu používejte pouze ohebnou nebo pevnou kovovou hadici.
  V případě nutnosti je možné vyměnit napájecí kabel pouze za napájecí kabel se stejnými vlastnostmi, jaké
  měl původní kabel dodaný výrobcem (typ H05V2V2-F 90°C nebo H05RR-F). Tento postup smí provést pouze
  kvalikovaný elektrikář.
  Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo zvířat, nebo poškození majetku vzniklé
  nedodržením těchto pokynů.
  Nepoužívejte rozdvojky ani prodlužovací šňůry.
  Nikdy při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí šňůru.
  Po skončení instalace nesmí být elektrické komponenty pro uživatele volně přístupné.
  Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými částmi těla a nepoužívejte ho, když jste naboso.
  Tato varná deska (třída 3) je určena výlučně pro vaření jídel v domácnosti. Nikdy nepoužívejte tuto varnou
  desku jako topné zařízení k vytápění nebo ohřevu místnosti. Nedodržení tohoto upozornění může způsobit
  otravu oxidem uhelnatým a přehřátí varné desky. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nevhodné použití
  nebo nesprávné nastavení ovladačů.
  Tento spotřebič nesmějí používat osoby (ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
  schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich
  bezpečnost, nebo jim předtím nedaly příslušné pokyny k použití spotřebiče.
  Malé děti se nesmí ke spotřebiči přibližovat, a je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
  Při používání plynového spotřebiče se místnost zahřívá a vlhne. Ověřte si, zda je místnost dobře větraná, nebo
  instalujte odsavač par s odtahem ven.
  Při delším provozu může být nutné větrat i jiným způsobem (otevřením okna nebo zvýšením výkonu odsavače
  par).
  NEBEZPEČÍ
  VAROVÁNÍ
  VAROVÁNÍ
Whirlpool AKM 526/IR

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Whirlpool AKM 526/IR or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Whirlpool AKM 526/IR owners to properly answer your question.

View the manual for the Whirlpool AKM 526/IR here, for free. This manual comes under the category Stoves and has been rated by 1 people with an average of a 8.4. This manual is available in the following languages: Engels, Russisch, Tsjechisch, Roemeens, Slowaaks, Bulgaars. Do you have a question about the Whirlpool AKM 526/IR or do you need help? Ask your question here

Whirlpool AKM 526/IR specifications

General
Brand Whirlpool
Model AKM 526/IR
Product Stove
EAN 8003437930737
Language Engels, Russisch, Tsjechisch, Roemeens, Slowaaks, Bulgaars
Filetype PDF
Design
Appliance placement Built-in
Number of cooking zones 4 zone(s)
Hob type Gas
Product colour Stainless steel
Ergonomics
Electronic ignition
Power
Power 3000 W
AC input frequency 50 Hz
AC input voltage 230 V
Weight & dimensions
Width 590 mm
Depth 510 mm
Height 41 mm

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Whirlpool AKM 526/IR.

Is your question not listed? Ask your question here

Manua.ls

Looking for a manual? Manua.ls ensures that you will find the manual you are looking for in no time. Our database contains more than 1 million PDF manuals from more than 10,000 brands. Every day we add the latest manuals so that you will always find the product you are looking for. It's very simple: just type the brand name and the type of product in the search bar and you can instantly view the manual of your choice online for free.

Manua.ls

© Copyright 2021 Manua.ls. All Rights Reserved.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Read more