TriStar PZ-2964 manual

TriStar PZ-2964
(1)
  • Number of pages: 1
  • Filetype: PDF

PZ-2964

EN | Instruction manual
HU| Használati utasítás
123
PARTS DESCRIPTION / RÉSZEGYSÉGEK LEÍRÁSA

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

ENInstruction manual

SAFETY

• By ignoring the safety instructions the

manufacturer can not be hold responsible for

the damage.

• If the supply cord is damaged, it must be

replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order to

avoid a hazard.

• Never move the appliance by pulling the cord

and make sure the cord can not become

entangled.

• The appliance must be placed on a stable,

level surface.

• The user must not leave the device

unattended while it is connected to the supply.

• This appliance is only to be used for

household purposes and only for the purpose

it is made for.

• This appliance shall not be used by children

aged less than 8 years. This appliance can be

used by children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and understand

the hazards involved. Children shall not play

with the appliance. Keep the appliance and its

cord out of reach of children aged less than 8

years. Cleaning and user maintenance shall

not be made by children unless older than 8

and supervised.

• To protect yourself against an electric shock,

do not immerse the cord, plug or appliance in

the water or any other liquid.

• This appliance is not intended to be operated

by means of an external timer or separate

remote-control system.

• To protect yourself against an electric shock,

do not immerse the cord, plug or appliance in

the water or any other liquid.

• Only use the appliance with the appropriate

connector.

• The connector must be removed before the

appliance will be cleaned, please make sure

the inlet is completely dry before the unit will

be used again.

• This appliance is intended to be used in

household and similar applications such as:

Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
By clients in hotels, motels and other residential type environments.
Bed and breakfast type environments.
Farm houses.

• Cooking appliances should be positioned in a

stable situation with the handles (if any)

positioned to avoid spillage of the hot liquids.

• Children shall not play with the appliance.

PARTS DESCRIPTION
1. Thermostat plug
2. Lid
3. Pan
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
We advise to place a heat resistant coating between your table and
the appliance (this way you don't get burns on your table or table
cloth).
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
Place the supplied thermostat in the connection of the thermostat.
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
USE
Pre-heat your appliance on the highest level for 10 minutes before
using it.
The heating plate should be rubbed in with some food oil.
Use the temperature knob on the thermostat to choose the desired
temperature.
The thermostat regulates a constant temperature. During cooking the
indicator light on and off, this is normal, the temperature is always
constant adjusted. Never use sharp objects on the grill plate, this will
damage the anti-stick coating.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to
cool down.
Never pour cold water on a hot plate, this could damage the device
and can cause splashing hot water.
Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
soft cloth.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

HUHasználati utasítás

BIZTONSÁG

• A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása

miatt keletkezett károkért a gyártó nem tehető

felelőssé.

• Ha a tápkábel sérült, javítását vagy a gyártó,

annak szerviz szolgálata vagy hasonló

képesítéssel rendelkező személy végezheti a

veszély elkerülése érdekében.

• Sose húzza a berendezést a vezetéknél fogva,

és biztosítsa, hogy a vezeték ne csavarodjon

össze.

• Helyezze a készüléket sík, stabil felületre.

• Sose hagyja a berendezést felügyelet nélkül,

amíg az csatlakoztatva van.

• Ezt a berendezést csak háztartási célokra és

rendeltetésszerűen szabad használni.

• A készüléket nem használhatja 8 évnél fiatalabb

gyerek. A készüléket nem használhatják

csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi

képességű személyek (a 8 évnél fiatalabb

gyerekeket beleértve), vagy akiknek nincs meg

a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a

biztonságukért felelős személy a használatra

megtanítja, vagy a használat közben felügyeli

őket. Gyerekek ne játszanak a készülékkel. A

készülékhez és a kábelhez ne férjenek hozzá a

8 évnél fiatalabb gyerekek. A tisztítást és

karbantartást ne végezzék gyerekek, hacsak

nem idősebbek 8 évnél, vagy felügyelve

vannak.

• Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse

vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a

csatlakozót vagy a készüléket.

• A készüléket ne használja külső időzítőn vagy a

távirányító rendszeren keresztül.

• Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse

vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a

csatlakozót vagy a készüléket.

• A készüléket megfelelő fali aljzattal használja.

• Tisztítás előtt mindig húzza ki a kábelt. Újbóli

csatlakoztatásnál ügyeljen rá, hogy minden rész

teljesen száraz.

• Csak háztartási és hasonló jellegű helyeken

használja a készüléket, például:

Munkahelyi konyha és egyéb munkakörnyezetben.
Hotelek, motelek és egyéb környezetben, ahol lakó vendégek
lehetnek.
Bed and breakfast típusú környezetben.
Vidéki házakban.

• Stabil helyzetbe helyezze a készüléket,

megelőzve a forró folyadék fröccsenését.

• Gyerekek ne játszanak a készülékkel.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEINEK ISMERTETÉSE
1. Termosztát dugasz
2. Fedél
3. Serpenyő
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Vegye ki a berendezést és tartozékait a dobozból.Távolítsa el a
berendezésről a címkéket, a védőfóliát vagy a műanyagot.
Javasoljuk, hogy helyezzen egy hőálló réteget az asztal és a készülék
közé (ezáltal nem fogja megégetni meg az asztalt vagy az asztalterítőt).
Mielőtt először használja, törölje át a készüléket egy nedves ruhával.
Soha ne használjon súrolószereket.
Csatlakoztassaahálózati kábelt azaljzatba.(Megjegyzés: A berendezés
csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a berendezésen jelzett
feszültség megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek.Feszültség: 220V –
240V, 50/60Hz)
Helyezze be a mellékelt termosztátot a termosztát csatlakozóba.
A készülék első bekapcsolásakor enyhe szag érezhető. Ez normális
jelenség, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. A kellemetlen szag
átmeneti, rövid időn belül megszűnik.
HASZNÁLAT
Használatba vétel előtt legalább 10 percig melegítse elő a készüléket a
legmagasabb hőfokon.
A sütőlemezt kenje be kevés élelmiszerolajjal.
A kívánt hőmérsékletet a termosztát gombjával állíthatja be.
A termosztát szabályozza az állandó hőmérsékletet. Sütés közben a
visszajelző ki- és bekapcsol, ez normális jelenség, ilyenkor történik az
állandó hőmérséklet beállítása. Ne használjon éles eszközt a grillező
lemezen, mert az károsíthatja a tapadásmentes bevonatot.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Húzza ki a kábelt a fali aljzatból. Győződjön meg róla, hogy a készülék
teljesen lehűlt.
Ne öntsön hideg vizet a forró lemezre, mert az károsíthatja a készüléket,
és a forró víz kifröccsenhet.
Tisztítsa meg a készülék belsejét és peremét papírtörlővel vagy puha
ruhával.
A készülék külsejét tisztítsa nedves ruhával. Soha ne használjon súroló
hatású tisztítószereket, fém dörzsszivacsot vagy súrolókat, amelyek
károsíthatják a készüléket.
Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba az elektromos készüléket.
A készülék mosogatógépben nem tisztítható!
KÖRNYEZET
Ezt a berendezést élettartama végén nem szabad háztartási
hulladékként ártalmatlanítani, hanem el kell juttatni egy elektromos és
elektronikus háztartási berendezések újrahasznosításával foglalkozó
központba. Ez, a berendezésen, a használati útmutatóban és a
csomagoláson látható szimbólum erre a fontos szempontra hívja fel a
figyelmet. Az ebben a berendezésben használt alkatrészek
újrahasznosíthatók. A háztartási berendezések újrahasznosításával Ön
nagyban hozzájárul a környezet védelméhez. A begyűjtőhelyekről
tájékozódjon a helyi hatóságoknál.
Támogatás
További információk, valamint pótalkatrészek a következő honlapon
érhetők el: www.tristar.eu!
TriStar PZ-2964

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the TriStar PZ-2964 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other TriStar PZ-2964 owners to properly answer your question.

View the manual for the TriStar PZ-2964 here, for free. This manual comes under the category Pizza Ovens and has been rated by 1 people with an average of a 7.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar PZ-2964 or do you need help? Ask your question here

TriStar PZ-2964 specifications

General
Brand TriStar
Model PZ-2964
Product Pizza Oven
EAN 8713016029645
Language English
Filetype PDF
Weight & dimensions
Weight 3500 g
Diameter 400 mm
Package width 395 mm
Package depth 115 mm
Package height 395 mm
Package weight 3298 g
Features
Non-stick coating
Product colour Black
Adjustable thermostat
Shape Round
Temperature (max) 280 °C
Lid type Detachable lid
On/off switch
Power
Power 1500 W
Logistics data
Products per pallet 48 pc(s)
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the TriStar PZ-2964.

Is your question not listed? Ask your question here