TriStar BM-4586 manual

TriStar BM-4586
8.6 · 9
PDF manual
 · 4 pages
English
manualTriStar BM-4586

verplaatsen van een apparaat met hete olie of andere hete

vloeistoen.

Raak geen bewegende of draaiende machineonderdelen aan

bij het bakken.

Schakel nooit het apparaat nooit aan zonder dat het bakblik

gevuld met ingrediënten op de juiste wijze is geplaatst.

Sla nooit op de bovenkant of rand van het bakblik om het te

verwijderen; dit zou het bakblik kunnen beschadigen.

Metaalfolie of andere materialen mogen niet in de

broodmachine worden geplaatst omdat hierdoor

brandgevaar of kortsluiting kan ontstaan.

Dek de broodmachine nooit af met een handdoek of

ander materiaal; hitte en stoom moeten vrijelijk kunnen

ontsnappen. Brand kan worden veroorzaakt wanneer het

wordt afgedekt door, of in contact komt met brandbare

materialen.

Zet alle bedieningstoetsen op UIT, verwijder dan de stekker

uit het stopcontact.

Bedien het apparaat uitsluitend voor het bedoelde gebruik.

Dit apparaat is uitgerust met een geaarde stekker. Zorg

ervoor dat het stopcontact in uw huis goed is geaard.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijke

toepassingen zoals:

Personeelskeukens in winkels, kantoren en overige

werkplekken

o Boerderijen;

o Door gasten in hotels, motels en overige accommodaties;

o Bed and breakfast-achtige accommodaties.

Het apparaat dient niet te worden aangesloten op een

externe tijdklok of een apart op afstand bedienbaar systeem.

Niet buitenshuis gebruiken.

Bewaar deze instructies

OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
1. Deksel
2. Menutoets
3. Gewichttoets
4. Toets omhoog en omlaag
5. Kleurtoets
6. Start/stop toets
7. Kneder
8. Bakblik
9. Bedieningspaneel
10. Maatbeker
11. Maatlepel
12. Haak
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Het apparaat kan een beetje rook en een karakteristieke geur afgeven wanneer het voor de eerste
keer wordt aangezet. Dit is normaal en stopt spoedig. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende
ventilatie heeft.
Pak uw apparaat uit en controleer of alle onderdelen en accessoires compleet en schadevrij zijn.
Reinig alle onderdelen in overeenstemming met het hoofdstuk «REINIGING EN ONDERHOUD».
Stel de broodmachine in op bakstand en bak in lege toestand voor ongeveer 10 minuten. Laat het
dan afkoelen en reinig alle losse onderdelen opnieuw.
Droog alle onderdelen grondig af en monteer deze; het apparaat is klaar voor gebruik.
GEBRUIK
Start/stop toets
De toets wordt gebruikt om het gekozen bakprogramma te starten en te stoppen.
Druk eenmaal op de START/STOP toets om een programma te starten. U hoort een korte pieptoon,
het indicatielampje licht op en de twee puntjes in de tijdweergave beginnen te knipperen en het
programma start. Nadat het programma is begonnen zijn alle andere toetsen, behalve de START/STOP
toets, gedeactiveerd.
Druk ongeveer 3 seconden op de START/STOP toets om het programma te stoppen; er is een
pieptoon te horen, wat betekent dat het programma is uitgeschakeld. Deze functie helpt om een
onbedoelde verstoring van de werking van het programma te voorkomen.
Menutoets
De MENU-toets wordt gebruikt om verschillende programma’s in te stellen. Elke keer dat de toets wordt
ingedrukt (vergezeld van een korte pieptoon) zal het programma veranderen. Als u voortdurend met
onderbrekingen op de toets drukt, worden de 19 menu’s circulair op het LCD-display vertoond. Kies het
gewenste programma. De functies van de 19 menus worden hieronder uitgelegd.
Programma 1: Basis
Voor wit en gemengd brood, bestaat voornamelijk uit tarwemeel of roggemeel. Het brood heeft een com-
pacte consistentie. U kunt de bruine kleur van het brood aanpassen door de KLEUR-toets in te stellen.
Programma 2: Snel
Brood kneden, rijzen en bakken in kortere tijd dan basisbrood. Het brood dat bij deze instelling wordt
gebakken is meestal kleiner met een meer gebonden structuur.
Bakprogramma 3: Zoet
Voor broden met additieven zoals vruchtensappen, geraspte kokos, rozijnen, gedroogde vruchten,
chocolade of toegevoegde suikers. Dankzij een langere rijsfase wordt het brood licht en luchtig.
Programma 4: Frans
Voor lichte broden die van jn meel gemaakt worden. Normaal gesproken is het brood luchtig en heeft een
knapperige korst. Dit is niet geschikt voor bakrecepten waarbij boter, margarine of melk wordt gebruikt.
Programma 5: Volkoren
Voor broden met zware soorten meel (bijvoorbeeld volkorenmeel en rogge), die een langere kneed- en
rijsfase vereisen. Het brood wordt compacter en zwaarder.
Programma 6: Rijstbrood
Brood kneden, rijzen en bakken met een 1:1 mix van gekookte rijst en meel
Programma 7: Glutenvrij
Kneden, rijzen en bakken van GLUTEN-vrij brood. Normaliter voor: glutenvrij meel, rijstmeel, zoete
aardappelmeel, maïsmeel en meel van haver.
Programma 8: Dessert
Kneden en bakken van voedingsmiddelen met meer vet en eiwit.
Programma 9: Mix
Om meel en water of enkele anderen met elkaar te mixen.
Programma 10: Deeg
Kneden en rijzen, maar zonder te bakken Het deeg verwijderen en gebruiken voor het maken van brood-
jes, pizza, gestoomd brood, enz.
Programma 11.kneden
De kneedtijd wordt door de gebruiker met een verschillende hoeveelheid ingesteld.
Programma 12: Cake
Kneden, rijzen en bakken, maar rijzen met soda of bakpoeder.
Programma 13: Jam
Jam en marmelade koken.
Programma 14: Bakken
Voor aanvullend bakken van broden die te licht of niet doorbakken zijn. Er is geen kneden of rijzen in dit
programma.
Programma 15: Yoghurt
Rijzen en maken van yoghurt.
Programma 16: Plakkerige rijst
Kneden en bakken van een mix van gepolijste kleefrijst en rijst.
Programma 17: Rijstwijn
Rijzen en bakken van de gepolijste kleefrijst.
Programma 18: Ontdooien
Bevroren voedingsmiddelen ontdooien
Programma 19: Roerbakken
Kneden en bakken van enkele droge vruchten, zoals pinda’s, sojabonen, etc.
Kleurtoets
Met deze toets kunt u een lichte, medium of donkere kleur voor de korst selecteren. Deze toets is niet
van toepassing op de volgende programmas: Menu 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19
Gewichttoets
Kies het gewicht (450g,600g, 750g). Druk op de gewichttoets om het gewenste brutogewicht te
kiezen, kijk naar het teken eronder ter referentie.
Deze toets is alleen van toepassing op de volgende programmas: menu1-7
Toets omhoog en omlaag
Als u wilt dat het apparaat niet meteen gaat werken, kunt u deze toets gebruiken om de
vertragingstijd in te stellen.
U moet beslissen hoe lang het moet duren voordat uw brood klaar is door deze toetsen in te
drukken. Houd er rekening mee de baktijd van het programma bij de vertragingstijd in moet worden
begrepen.
Eerst moet het programma en de mate van bruining worden gekozen, vervolgens door middel van
de toets omhoog en omlaag wordt de vertragingstijd verlengd of verkort met intervallen van 10
minuten. De maximale vertragingstijd is 15 uur.
Voorbeeld: Het is nu 20.30; als u uw brood de volgende morgen om 7 uur klaar wilt hebben, dus over
10 uur en 30 minuten. Kies uw menu, kleur, broodgrootte en druk op de «omhoog of «omlaag” toets
om de tijd toe te voegen, tot 10:30 p het LCD scherm verschijnt. Druk vervolgens op de START/STOP
toets om dit vertragingsprogramma te activeren en het indicatielampje zal oplichten. U kunt zien
dat de punt knipperde en het LCD scherm zal af gaan tellen om de resterende tijd weer te geven.
U krijgt vers brood om 7:00 uur ‘s morgens; als u het brood er niet meteen uit wilt halen, begint de
warmhoudtijd van 1uur.
Let op: Voor tijdvertraagd bakken, geen snel bederfelijke ingrediënten zoals eieren, verse melk, fruit,
uien, enz. gebruiken.
Warmhouden
Brood kan gedurende 1 uur na het bakken automatisch warm worden gehouden. Tijdens het
warmhouden, als u het brood eruit wil halen, schakelt u het programma uit door op de START/STOP
toets te drukken.
Geheugen
Als de stroomtoevoer tijdens het broodmaken wordt onderbroken, zal het proces van broodmaken
automatisch binnen 10 minuten worden hervat, zelfs zonder op de START/STOP toets te drukken.
Als de onderbreking de 10 minuten overschrijdt, kan het geheugen niet worden bewaard; u moet
de ingrediënten in het bakblik verwijderen en de ingrediënten opnieuw in het bakblik plaatsen
en de broodmachine moet opnieuw worden gestart. Maar als het deeg de rijsfase niet is ingegaan
wanneer de stroomvoorziening onderbroken wordt, kunt u direct op de START/STOP drukken om het
programma vanaf het begin voort te zetten.
Milieu
De machine werkt goed binnen een breed temperatuurbereik, maar er kan een verschil in de
grootte van het brood optreden tussen een warme kamer en een zeer koude kamer. We bevelen een
temperatuur binnen het bereik van 15
o
C tot 34
o
C aan.
Waarschuwingsscherm
Als het scherm “HHH” aangeeft nadat u de START/STOP toets hebt ingedrukt, is de binnentemperatuur
nog te hoog. Dan moet het programma gestopt worden. Open het deksel en laat de machine 10 tot
20 minuten afkoelen.
Als het scherm “EE0” aangeeft nadat u de START/STOP toets hebt ingedrukt, is de temperatuursensor
niet aangesloten; laat de sensor dan door een bevoegde deskundige nakijken.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat het elektrische apparaat wordt gebruikt, moeten de

volgende elementaire voorzorgsmaatregelen altijd worden

opgevolgd:

Lees alle instructies

Controleer vóór gebruik of de spanning van het stopcontact

overeenkomt met wat wordt aangegeven op het typeplaatje.

Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of

stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of is gevallen

of op welke andere manier dan ook beschadigd is. Breng

het apparaat terug naar de fabrikant of de dichtstbijzijnde

erkende serviceagent voor onderzoek, reparatie of

elektrische of mechanische aanpassingen.

Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen of

knoppen.

Ter bescherming tegen een elektrische schok, mag het

netsnoer, de stekker of de behuizing nooit in water of andere

vloeistoen ondergedompeld worden.

Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet wordt

gebruikt, vóór het opzetten van of uitnemen van onderdelen

en vóór het reinigen.

Laat het snoer niet over de rand van de tafel of een heet

oppervlak hangen.

Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van

het apparaat worden aanbevolen, kan letsel veroorzaken.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen

(met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke,

zintuiglijke of psychische capaciteiten, of met een gebrek

aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of

geïnstrueerd zijn m.b.t. het gebruik van dit apparaat, door

een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen

dat ze niet met het apparaat spelen.

Plaats het apparaat niet op of bij een hete gas- of elektrische

brander, of in een verhitte oven.

Er moet uiterste voorzichtigheid worden gebruikt bij het

NL Gebruiksaanwijzing

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the electrical appliance, the following basic

precautions should always be followed:

Read all instructions

Before using check that the voltage of wall outlet

corresponds to the one shown on the rating plate.

Do not operate any appliance with a damaged cord or

plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or

damaged in any manner. Return appliance to manufacturer

or the nearest authorized service agent for examination,

repair or electrical or mechanical adjustment.

Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

To protect against electric shock do not immerse cord, plugs,

or housing in water or other liquid.

Unplug from outlet when not in use, before putting on or

taking o parts, and before cleaning.

Do not let cord hang over edge of table or hot surface.

The use of accessory not recommended by the appliance

manufacturer may cause injuries.

This appliance is not intended for used by persons (including

children) with reduced physical, sensory or mental

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless

they have been given supervision or instruction concerning

use of the appliances by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not

play with the appliance.

Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a

heated oven.

Extreme caution must be used when moving an appliance

containing hot oil or other hot liquids.

Do not touch any moving or spinning parts of the machine

when baking..

Never switch on the appliance without properly placed

bread pan lled ingredients.

Never beat the bread pan on the top or edge to remove the

pan, this may damage the bread pan.

Metal foils or other materials must not be inserted into the bread

maker as this can give rise to the risk of a re or short circuit.

Never cover the bread maker with a towel or any other

material, heat and steam must be able to escape freely. A re

can be caused if it is covered by, or comes into contact with

combustible material.

Turn any control to OFF, then remove plug from wall outlet.

Do not operate the appliance for other than its intended use.

This appliance has been incorporated with a grounded plug.

Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

This appliance is intended to be used in household and

similar applications such as:

Sta kitchen areas in shops, oces and other working

environments;

o Farm houses;

o By clients in hotels, motels and other residential type

environments;

o Bed and breakfast type environments.

The appliance is not intended to be operated by means of an

external timer or separate remote-control system.

Do not use outdoors.

Save these instructions

PARTS DESCRIPTION
1. Lid
2. Menu button
3. Weight button
4. Up and down button
5. Color button
6. Start/stop button
7. Kneader
8. Bread pan
9. Control panel
10. Measuring cup
11. Measuring spoon
12. Hook
BEFORE THE FIRST USE
The appliance may emit a little smoke and a characteristic smell when you turn it on for the rst time.
This is normal and will soon stop. Make sure the appliance has sucient ventilation.
Unpack your appliance and check whether all parts and accessories are complete and free of damage.
Clean all the parts according to the section “CLEANING AND MAINTENANCE”.
Set the bread maker on bake mode and bake empty for about 10 minutes. Then let it cool down and
clean all the detached parts again.
Dry all parts thoroughly and assemble them, the appliance is ready for use.
USE
Start/stop button
The button is used for starting and stopping the selected baking program.
To start a program, press the START/STOP button once. A short beep will be heard, the indicator will
light up, and the two dots in the time display begin to ash and the program starts. Any other button
is inactivated except the START/STOP button after a program has begun.
To stop the program, press the START/STOP button for approx. 3 seconds, then a beep will be heard,
it means that the program has been switched o. This feature will help to prevent any unintentional
disruption to the operation of program.
Menu button
The MENU button is used to set dierent programs. Each time it is pressed (accompanied by a short
beep) the program will vary. Press the button discontinuously, the 19 menus will be cycled to show on
the LCD display. Select your desired program. The functions of 19 menus will be explained below.
Program 1: Basic
For white and mixed breads, it mainly consist of wheat our or rye our. The bread has a compact consist-
ency. You can adjust the bread brown by setting the COLOR button.
Program 2: Quick
Kneading, rise and baking loaf within the time less than basic bread. But the bread baked on this setting
is usually smaller with a dense texture.
Baking program 3: Sweet
For breads with additives such as fruit juices, grated coconut, raisins, dry fruits, chocolate or added sugar.
Due to a longer phase of rising the bread will be light and airy.
Program 4: French
For light breads made from ne our. Normally the bread is uy and has a crispy crust. This is not suita-
ble for baking recipes requiring butter, margarine or milk.
Program 5: Whole Wheat
For breads with heavy varieties of our that require a longer phase of kneading and rising (for example,
whole wheat our and rye our). The bread will be more compact and heavy.
Program 6: Rice bread
Kneading, rise and baking loaf with the 1:1 mix of cooked rice and our.
Program 7: Gluten free
Kneading, rise and baking GLUTEN free loaf. Normally for: gluten free our, rice our, sweet potato our,
corn our and oat our.
Program 8:Dessert
Kneading and baking those foods with more fat and protein.
Program 9: Mix
To make the our and water or some others can well commix.
Program 10: Dough
Kneading and rise, but without baking. Remove the dough and use for making bread rolls, pizza, steamed
bread, etc.
Program 11.knead
Setting the kneading time by user with dierent qty.
Program 12: Cake
Kneading, rise and baking, but rise with soda or baking powder.
Program 13: Jam
Boiling jams and marmalades.
Program 14: Bake
For additional baking of breads that are too light or not baked through. In this program there is no
kneading or raising.
Program 15: Yoghourt
Rising and make the yoghourt.
Program 16: Sticky rice
Kneading and baking the mix of polished glutinous rice and rice.
Program 17: Rice wine
Rising and baking the polished glutinous rice.
Program 18: Defrost
Defrost those frost foods.
Program 19: Stir-fry
Kneading and baking some dry fruit, such as peanut, soybean etc.
Color button
With the button you can select light, medium or dark color for the crust. This button is not applicable
for the following program: Menu 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19
Weight button
Select the weight (450g,600g, 750g). Press the weight button to choose your desired gross weight, see

EN Instruction manual

FR Mode d'emploi

d’autres environnements professionnels ;

o des fermes ;

o par les clients d’hôtels, motels et autres endroits de type

résidentiels ;

o environnements de type chambre d’hôtes.

L’appareil n’est pas destiné à fonctionner avec des dispositifs

de programmation externe ou un système individuel de

télécommande.

N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.

Conservez ce mode d’emploi.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle
2. Bouton Menu
3. Bouton Poids
4. Bouton Haut et Bas
5. Bouton Couleur
6. Bouton Marche/arrêt
7. Pétrisseuse
8. Cuve de cuisson
9. Panneau de commande
10. Doseur
11. Cuillère à mesurer
12. Crochet
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Il est possible que l’appareil émette une légère fumée ainsi qu’une odeur particulière lorsque vous
l’allumez pour la première fois. Ceci est normal et ne dure pas longtemps. Assurez-vous que l’appareil
soit bien ventilé.
Déballez votre appareil et vériez que toutes les pièces et accessoires sont présents et en bon état.
Nettoyez l’ensemble des pièces conformément à ce qui est indiqué dans la section « NETTOYAGE ET
ENTRETIEN ».
Réglez la machine à pain sur le mode cuisson et cuisez à vide pendant 10 minutes. Ensuite, laissez-le
refroidir et nettoyez toutes les pièces détachées une nouvelle fois.
Séchez complètement toutes les pièces et assemblez-les. L’appareil est prêt à l’emploi.
UTILISATION
Bouton Marche/arrêt
Ce bouton est utilisé pour démarrer et arrêter le programme de cuisson sélectionné.
Pour commencer un programme, appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt. Un bip court retentira, le
voyant s’allumera, les deux points de l’achage de la durée clignoteront et le programme commencera.
Tous les boutons sauf le bouton Marche/Arrêt seront désactivés après le démarrage d’un programme.
Pour arrêter le programme, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant environ 3 secondes, un bip
retentira, signiant que le programme a été arrêté. Cette fonctionnalité vous aidera à empêcher toute
interruption involontaire du programme.
Bouton Menu
Le bouton MENU est utilisé pour régler diérents programmes. À chaque pression (accompagnée
d’un bip court), le programme variera. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de manière discontinue
pour faire déler un à un les 19 programmes sur l’écran LCD. Sélectionnez le programme que vous
souhaitez. Les fonctions des 19 menus sont expliquées ci-dessous.
Programme 1 : Basique
Pour les pains blancs et mélangés. Le pain est principalement constitué de farine de blé ou de seigle. Il a une
consistance compacte. Vous pouvez régler le degré de brunissement du pain à l’aide du bouton COULEUR.
Programme 2 : Pain rapide
Pétrissage, levée et cuisson du pain plus rapides que pour le pain normal. Cependant, le pain cuit dans ce
programme est habituellement plus petit, avec une texture plus dense.
Programme de cuisson 3 : Pain sucré
Pour les pains contenant des additifs tels que des jus de fruits, de la noix de coco râpée, des raisins secs, des fruits
secs, du chocolat ou du sucre ajouté. En raison d’une phase de levée plus longue, le pain sera léger et aéré.
Programme 4 : Pain Français
Pour les pains légers élaborés à partir de farine ne. Le pain est généralement moelleux et a une croûte
croustillante. Ce programme ne convient pas aux recettes nécessitant du beurre, de la margarine ou du lait.
Programme 5 : Blé complet
Pour les pains élaborés à partir de farine lourde nécessitant une phase de pétrissage et de levée plus lon-
gue (par exemple la farine de blé complet et la farine de seigle). Le pain sera plus compact et plus lourd.
Programme 6 : Pain au riz
Pétrissage, levée et cuisson de pain avec le mélange 1:1 de riz cuit et de farine.
Programme 7 : Pain sans gluten
Pétrissage, levée et cuisson de pain sans GLUTEN. Normalement pour : farine sans gluten, farine de riz,
farine de patate douce, farine de maïs et farine d’avoine.
Programme 8 : Dessert
Pétrissage et cuisson des préparations contenant davantage de matières grasses et de protéines.
Programme 9 : Mélange
Pour homogénéiser la farine, l’eau et d’autres ingrédients.
Programme 10 : Pâte à pain
Pétrissage et levée, mais pas de cuisson. Ôtez la pâte, et utilisez-la pour faire des petits pains, des pizzas,
du pain vapeur, etc.
Programme 11 : Pétrissage
Réglage de la durée de pétrissage par l’utilisateur avec une quantité diérente.
Programme 12 : Gâteau
Pétrissage, levée avec du bicarbonate de soude ou de la levure chimique.
Programme 13 : Conture
Cuisson de contures et marmelades.
Programme 14 : Cuisson
Pour une cuisson supplémentaire des pains trop légers ou pas assez cuits. Ce programme ne comprend
ni pétrissage ni levée.
Programme 15 : Yaourt
Levée et préparation de yaourt.
Programme 16 : Riz gluant
Pétrissage et cuisson du mélange de riz glutineux et de riz.
Programme 17 : Vin de riz
Levée et cuisson de riz glutineux poli.
Programme 18 : Décongélation
Décongélation d’aliments congelés.
Programme 19 : Friture
Pétrissage et cuisson de certains fruits secs, tels que des cacahuètes, des fèves de soja, etc.
Bouton Couleur
Ce bouton permet de sélectionner une couleur claire, dorée ou sombre pour la croûte. Ce bouton ne
s’applique pas aux programmes suivants : menus 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 et 19
Bouton Poids
Sélection du poids (450 g, 600 g ou 750 g). Appuyez sur le bouton Poids pour choisir le poids de pain
souhaité (indiqué par la èche).
Ce bouton s’applique uniquement aux programmes suivants : menus 1 à 7
Bouton Haut et Bas
Si vous souhaitez que l’appareil ne commence pas à fonctionner immédiatement, vous pouvez utiliser
ce bouton pour régler le temps d’attente.
Vous devez décider du délai avant que votre pain ne soit prêt en appuyant sur ces boutons. Remarque
: le temps d’attente doit inclure le temps de cuisson du programme.
Sélectionnez tout d’abord le programme et le degré de brunissement, puis appuyez sur le bouton
Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer le temps d’attente par incrément de 10 minutes. Le temps
d’attente maximum est de 15 heures.
Exemple : il est 20h30. Vous souhaitez que votre pain soit prêt le lendemain matin à 7h00, soit dans 10
heures et 30 minutes. Sélectionnez le programme, la couleur, la taille du pain puis appuyez sur Haut
ou Bas pour augmenter le temps d’attente jusqu’à ce que 10:30 s’ache sur l’écran LCD. Appuyez
ensuite sur le bouton Marche/Arrêt pour activer ce temps d’attente et le voyant s’allumera. Vous
pourrez alors voir le point clignoter, et l’écran LCD achera un compte à rebours indiquant le temps
restant. Vous aurez ainsi du pain frais à 7:00 le lendemain matin. Si vous ne souhaitez pas retirer le
pain immédiatement, le programme de maintien au chaud de 1 heure démarre.
Remarque : Pour ce type de cuisson, n’utilisez pas d’ingrédients facilement périssables, tels que des
œufs, du lait frais, des fruits, des oignons, etc.
Maintien au chaud
Le pain peut être automatiquement gardé au chaud pendant une heure après sa cuisson. Si vous
souhaitez retirer le pain pendant le maintien au chaud, arrêtez le programme en appuyant sur le
bouton Marche/Arrêt.
Mémoire
Si l’alimentation a été coupée pendant l’élaboration du pain, le processus reprendra
automatiquement au bout de 10 minutes, sans que quelqu’un doive appuyer sur le bouton Marche/
Arrêt. Si toutefois l’interruption de l’alimentation dépasse les 10 minutes, la mémoire ne pourra pas
être conservée, et vous devrez jeter les ingrédients de la cuve de cuisson, et ajouter de nouveaux
ingrédients dans la cuve de cuisson, puis redémarrer la machine à pain. Toutefois, si la phase de levée
de la pâte n’a pas débuté lors de la coupure d’alimentation, vous pouvez directement appuyer sur le
bouton Marche/Arrêt pour reprendre le programme à partir du début.
Environnement
La machine fonctionne très bien avec diérentes températures ambiantes, mais il peut exister une
diérence dans la taille du pain obtenu, selon que vous vous trouvez dans une pièce très chaude ou
très froide. Nous vous recommandons que la température ambiante soit comprise entre 15 et 34 °C.
Achage d’avertissement
Si l’écran indique « HHH » une fois que vous avez appuyé sur la touche Marche/Arrêt, cela signie que
la température à l’intérieur de l’appareil est toujours trop élevée. Dans ce cas, le programme doit être
interrompu. Ouvrez le couvercle, et laissez la machine refroidir pendant 10 à 20 minutes.
Si l’écran indique « EE0 » ou « EE1 » une fois que vous avez appuyé sur la touche Marche/Arrêt, cela
signie que le capteur de température est déconnecté. Dans ce cas, faites inspecter le capteur par un
expert agréé.
MÉTHODE POUR FAIRE DU PAIN
Posez la cuve de cuisson à sa place et tournez-la dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
qu’elle s’enclenche. Fixez la pale de malaxage sur l’arbre d’entraînement. Il est recommandé de remplir
les trous à l’aide d’une margarine résistante à la chaleur avant de placer la pale de malaxage, ceci an
d’éviter que la pâte ne colle à la pale de malaxage, cela permet également d’ôter la pale de malaxage
plus facilement du pain.
Placez les ingrédients dans la cuve de cuisson. Veuillez respecter l’ordre indiqué dans la recette.
Normalement, l’eau ou la substance liquide doit être versée en premier, ajoutez ensuite le sucre, le sel
et la farine. Ajoutez toujours la levure de boulanger ou la levure chimique en dernier.
Remarque : les quantités de farine et de levure à utiliser sont indiquées dans la recette.
Creusez un petit puits à l’aide de votre doigt sur le dessus de la farine, ajoutez la levure dans le puits.
Assurez-vous que la levure nentre pas en contact avec le liquide ou le sel.
Fermez précautionneusement le couvercle, et branchez le câble d’alimentation dans la prise secteur.
Appuyez sur le bouton MENU jusqu’à ce que le programme souhaité soit sélectionné.
Appuyez sur le bouton COULEUR pour sélectionner la couleur de croûte désirée.
Appuyez sur la touche TAILLE DU PAIN an de sélectionner la taille de pain désiré.
Réglez le temps d’attente en appuyant sur le bouton Haut ou Bas. Cette étape peut ne pas être
eectuée si vous souhaitez que la machine à pain démarre son programme immédiatement.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer. Le voyant s’allumera.
Pour le programme des menus 1 à 7, l’appareil émettra des bips en fonctionnant. Ce signal est destiné à
vous indiquer le moment d’ajouter les ingrédients. Ouvrez le couvercle et ajoutez les ingrédients. Il est
possible que de la vapeur s’échappe de la grille du couvercle au cours de la cuisson. Cela est normal.
Une fois que le programme est achevé, dix bips retentiront. Appuyez sur le bouton Marche/arrêt
pendant environ 3 secondes pour arrêter le programme et retirer le pain. Ouvrez le couvercle, et à
l’aide de maniques, tournez la cuve de cuisson dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, et
sortez le pain de l’appareil.
Attention : la cuve de cuisson et le pain peuvent être brûlants ! Veillez à toujours les manipuler précau-
tionneusement.
Laissez la cuve de cuisson refroidir avant d’en extraire le pain. Ensuite, utilisez une spatule
antiadhésive an de décoller doucement les côtés du pain de la cuve.
Retournez la cuve de cuisson sur une grille, ou sur une surface de cuisson propre, et secouez-la
doucement jusqu’à ce que le pain en tombe.
Laissez le pain refroidir pendant environ 20 minutes avant de le trancher. Nous vous recommandons
de trancher le pain à l’aide d’un couteau électrique ou d’un couteau à dents, et non d’un couteau à
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d’utiliser cet appareil électrique, observez toujours les

précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions

Avant utilisation, vériez que la tension de la prise secteur

correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique.

N’utilisez pas l’appareil si la che ou le cordon d’alimentation

sont endommagés, suite à un dysfonctionnement de l’appareil,

ou si ce dernier a subi quelque chute ou dommage que ce soit.

Retournez l’appareil au fabricant ou au service de réparation

compétent le plus proche an qu’il soit examiné, réparé ou réglé.

Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou

les boutons.

An d’éviter de subir une décharge électrique, n’immergez pas

le câble, la che ou l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide.

Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant

d’installer ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer.

Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre d’une table

ou sur une surface chaude.

L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant

peut entraîner des blessures.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y

compris des enfants) présentant des capacités mentales,

sensorielles ou physiques réduites ou un manque

d’expérience/de connaissances, à moins qu’elles ne soient

supervisées ou conseillées sur le fonctionnement de

l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour qu’ils ne jouent pas

avec l’appareil.

Ne placez pas l’appareil à proximité d’une cuisinière à gaz ou

électrique chaude ou dans un four chaud.

Vous devez redoubler de vigilance lorsque vous déplacez un

appareil contenant de l’huile chaude ou tout autre liquide chaud.

Ne touchez aucune pièce en mouvement de la machine

lorsqu’elle cuit le pain.

N’allumez jamais l’appareil sans avoir préalablement placé

correctement la cuve de cuisson comportant les ingrédients

du pain.

Ne frappez pas le haut de la cuve de cuisson sur le haut ou

les bords an d’enlever la cuve, cela pourrait endommager la

cuve de cuisson.

Du papier aluminium ou d’autres matériaux ne doivent pas

être introduits dans la machine à pain car cela peut créer un

risque d’incendie ou de court-circuit.

Ne couvrez jamais la machine à pain avec une serviette ou

tout autre matériau car la chaleur et la vapeur doivent pouvoir

s’échapper librement. Couvrir l’appareil ou le mettre en contact

avec un matériau combustible peut causer un incendie.

Positionnez les commandes sur Arrêt puis retirez la che de

la prise secteur.

Utilisez uniquement cet appareil aux ns indiquées dans le

présent manuel.

Cet appareil est muni d’un connecteur mis à la terre. Veillez à ce

que la prise secteur de votre domicile soit bien mise à la terre.

Cet appareil est destiné à l’utilisation domestique et des

applications semblables telles que :

Les cuisines des employés de magasins, de bureaux et

www.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREI-
BUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DE-
SCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / ПИСАНИЕ
ЗАПЧАСТИ
the mark beneath it for reference.
This button is only applicable for the following program: menu 1-7
Up and down button
If you want the appliance do not start working immediately you can use this button to set the delay time.
You must decide how long it will be before your bread is ready by pressing the these buttons. Please
note the delay time should include the baking time of program.
At rst the program and degree of browning must be selected, then pressing the up or down button to
increase or decrease the delay time at the increment of 10 minutes. The maximum delay is 15 hours.
Example: Now it is 8:30p.m, if you would like your bread to be ready in the next morning at 7 o’clock,
i.e. in 10 hours and 30 minutes. Select your menu, color, loaf size then press the up or down to add the
time until 10:30 appears on the LCD. Then press the START/STOP button to activate this delay program
and the indicator will light up. You can see the dot ashed and LCD will count down to show the
remaining time. You will get fresh bread at 7:00 in the morning, if you don’t want to take out the bread
immediately, the keeping warm time of 1hour starts.
Note: For time delayed baking, do not use any easily perishable ingredients such as eggs, fresh milk,
fruits, onions, etc.
Keep warm
Bread can be automatically kept warm for 1 hour after baking. During keeping warm, if you would like
to take the bread out, switch the program o by pressing the START/STOP button.
Memory
If the power supply has been interrupted during the course of making bread, the process of making
bread will be continued automatically within 10 minutes, even without pressing START/STOP button.
If the interruption time exceeds 10 minutes, the memory cannot be kept, you must discard the
ingredients in the bread pan and add the ingredients into bread pan again, and the bread maker must
be restarted. But if the dough has not entered the rising phase when the power supply breaks o, you
can press the START/STOP directly to continue the program from the beginning.
Environment
The machine may work well in a wide range of temperature, but there may be any dierence in loaf
size between a very warm room and a very cold room. We suggest that the room temperature should
be within the range of 15
o
C to 34
o
C.
Warning display
If the display shows “HHH” after you have pressed START/STOP button, the temperature inside is still
too high. Then the program has to be stopped. Open the lid and let the machine cool down for 10 to
20 minutes.
If the display shows “EE0” after you have pressed START/STOP button, the temperature sensor is
disconnected please check the sensor carefully by Authorized expert.
HOW TO MAKE BREAD
Place the bread pan in position, and then turn it clockwise until they click in correct position. Fix the
kneading blade onto the drive shaft. It is recommended to ll hole with heat-resisting margarine prior
to place the kneading blade to avoid the dough sticking the kneading blade, also this would make
the kneading blade be removed from bread easily.
Place ingredients into the bread pan. Please keep to the order mentioned in the recipe. Usually the
water or liquid substance should be put rstly, then add sugar, salt and our, always add yeast or
baking powder as the last ingredient.
Note: the quantities of our and raising agent that may be used refer to the recipe.
Make a small indentation on the top of our with nger, add yeast into the indentation, make sure it
does not come into contact with the liquid or salt.
Close the lid gently and plug the power cord into a wall outlet.
Press the MENU button until your desired program is selected.
Press the COLOR button to select the desired crust color.
Press the LOAF SIZE button to select the desired size.
Set the delay time by pressing the up or down button. This step may be skipped if you want the
bread maker to start working immediately.
Press the START/STOP button once to start working, and the indicator will light up.
For the program of menu 1-7 beeps sound will be heard during operation. This is to prompt you
to add ingredients. Open the Lid and put in some ingredients. It is possible that steam will escape
through the vent in the lid during baking. This is normal.
Once the process has been completed, ten beeps will be heard. You can press START/STOP button
for approx. 3 seconds to stop the process and take out the bread. Open the Lid and while using oven
mitts, turn the bread pan in anti-clockwise and take out the bread pan.
Caution: the Bread pan and bread may be very hot! Always handle with care.
Let the bread pan cool down before removing the bread. Then use non-stick spatula to gently loosen
the sides of the bread from the pan.
Turn bread pan upside down onto a wire cooling rack or clean cooking surface and gently shake until
bread falls out.
Let the bread cool for about 20 minutes before slicing. It is recommended slicing bread with electric
cutter or dentate cutter, had better not with fruit knife or kitchen knife, otherwise the bread may be
subject to deformation.
If you are out of the room or have not pressed START/STOP button at the end of operation, the bread
will be kept warm automatically for 1 hour, when keep warm is nished, one beep will be heard.
When do not use or complete operation, unplug the power cord.
Note: Before slicing the loaf, use the hook to remove out the Kneading blade hidden on the bottom of
loaf. The loaf is hot, never use the hand to remove the kneading blade.
About Quick Breads
Quick breads are made with baking powder and baking soda that activated by moisture and heat.
For perfect quick breads, it is suggested that all liquids be placed in the bottom of the bread pan ;dry
ingredients on top, During the initial mixing of quick bread batters, dry ingredients may collect in the
corners of the pan, it may be necessary to help machine mix to avoid our clumps. if so, use a rubber
spatula.
CLEANING AND MAINTENANCE
Disconnect the machine from the power outlet and let it cool down before cleaning.
Bread pan: remove the bread pan by turning it in anti-clockwise, then pulling the handle, wipe inside
and outside of pan with damp clothes, do not use any sharp or abrasive agents for the consideration
of protecting the non-stick coating. The pan must be dried completely before installing.
Note: Insert the bread pan and press down until it xed in correct position. If it cannot be inserted, adjust
the pan lightly to make it is on the correct position then turn it in clockwise.
Kneading blade: If the kneading blade is dicult to remove from the bread, use the hook. Also
wipe the blade carefully with a cotton damp cloth. Both the bread pan and kneading blade are
dishwashing safe components.
Housing: gently wipe the outer surface of housing with a wet cloth. Do not use any abrasive cleaner
for cleaning, as this would degrade the high polish of the surface. Never immerse the housing into
water for cleaning.
Note: It is suggested not disassembling the lid for cleaning.
Before the bread maker is packed for storage, ensure that it has completely cooled down, clean and
dry, and the lid is closed.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in
accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original
purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.tristar.eu
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must
be oered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This
symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this impor-
tant issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances
you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for
information regarding the point of recollection.
SUPPORT
You can nd all available information and spare parts at www.tristar.eu!
HOE WORDT HET BROOD GEMAAKT
Zet het bakblik op zijn plaats en draai het vervolgens met de klok mee tot het in de juiste positie vastklikt.
Bevestig het kneedmes op de aandrijfas. Het wordt aanbevolen om het gat met hittebestendige margarine
te vullen alvorens het kneedmes te plaatsen om te voorkomen dat het deeg aan het kneedmes blijft
plakken; dit zorgt er ook voor dat het kneedmes makkelijke uit het brood verwijderd kan worden.
Plaats de ingrediënten in het bakblik. Houd de volgorde aan die in het recept wordt aangegeven.
Meestal moet het water of de vloeibare stof als eerste toe worden gevoegd, daarna suiker, zout en
meel, voeg de gist of bakpoeder altijd als laatste ingrediënt toe.
Opmerking: de hoeveelheden meel en rijsmiddel die kunnen worden gebruikt, verwijzen naar het recept.
Maak met de vinger een klein kuiltje bovenop de bloem, voeg gist toe in het kuiltje, zorg ervoor dat
het niet in contact komt met de vloeistof of het zout.
Doe het deksel voorzichtig dicht en steek de stekker in het stopcontact.
Druk op de MENU-toets tot u het gewenste programma heeft geselecteerd.
Druk op de KLEUR-toets om de gewenste kleur van de korst te selecteren.
Druk op de BROODGROOTTE-toets om de gewenste grootte te selecteren.
Stel de vertragingstijd in door op de omhoog of omlaag toets te drukken Deze stap kan worden
overgeslagen als u wilt dat de broodmachine direct gaat werken.
Druk eenmaal op de START/STOP toets om te beginnen met werken en het indicatielampje zal oplichten.
Een pieptoon is tijdens het bedrijf te horen voor het programma van menus 1-7. Dit geeft aan dat u
ingrediënten toe moet voegen. Open het deksel en voeg enkele ingrediënten toe. Het is mogelijk dat
er stoom door het ventiel in het deksel ontsnapt tijdens het bakken. Dit is normaal.
Zodra het proces is voltooid, zijn er tien pieptonen te horen. U kunt de START/STOP toets ongeveer 3
seconden indrukken om het proces stop te zetten en het brood eruit te halen. Open het Deksel en met
behulp van ovenwanten, draait u het bakblik tegen de klok in en neemt het bakblik uit het apparaat.
Pas op: het Bakblik en het brood kunnen zeer heet zijn! Ga altijd voorzichtig te werk.
Laat het bakblik afkoelen voordat u het brood verwijdert. Gebruik vervolgens een antikleef-spatel om
de zijkanten van het brood voorzichtig van het blik los te maken.
Draai het bakblik ondersteboven boven een afkoelrek of een schoon kookoppervlak en schud totdat
het brood eruit valt.
Laat het brood ongeveer 20 minuten afkoelen voordat u het aansnijdt. Het wordt aanbevolen het
brood met een elektrisch of getand mes te snijden, beter niet met fruit- of keukenmes, anders kan het
brood onderhevig zijn aan vervorming.
Als u niet in de kamer bent of de START/STOP toets niet hebt ingedrukt aan het einde van het
bedrijf, wordt het brood automatisch een uur warmgehouden; er is een pieptoon te horen als het
warmhouden is afgelopen.
Wanneer niet in gebruik of het bedrijf is voltooid, haalt u de stekker uit het stopcontact.
Let op: Voordat u het brood aansnijdt, gebruikt u de haak om het kneedmes aan de onderkant van het
brood te verwijderen. Het brood is heet; gebruik nooit uw handen om het kneedmes te verwijderen.
Over snel brood
Snelle broden worden met bakpoeder en baking soda gemaakt die door vocht en hitte worden
geactiveerd. Voor perfecte snelle broden, is het raadzaam dat alle vloeistof op de bodem van het bakblik
wordt geplaatst; droge ingrediënten daar bovenop; Tijdens de eerste menging van snelle-brood-beslagen,
kunnen droge bestanddelen in de hoeken van het bakblik samenklonteren; kan het nodig zijn om de
machine te helpen bij het mixen om meelklonten te voorkomen. Gebruik in dat geval een rubberen spatel.
REINIGING EN ONDERHOUD
Haal de stekker van de machine uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.
Bakblik: verwijder het bakblik door het tegen de klok in te draaien, dan aan het handvat te trekken;
veeg de binnen- en de buitenkant van het blik met vochtige lappen schoon, gebruik geen scherpe
schoonmaak- of schuurmiddelen, voor de bescherming van de antiaanbaklaag. Het blik moet volledig
zijn opgedroogd voordat het geïnstalleerd wordt.
Let op: Plaats het bakblik en druk het naar beneden tot het in de juiste positie bevestigd is. Als het niet
geplaatst kan worden, pas het blik dan licht aan om het op de juiste positie te plaatsen en draai het dan
met de klok mee.
Kneedmes: Als het kneedmes moeilijk uit het brood te verwijderen is, gebruik dan de haak. Veeg ook
het mes voorzichtig schoon met een vochtige katoenen lap. Zowel het bakblik als het kneedmes zijn
vaatwasbestendige componenten.
Behuizing: veeg de buitenkant van de behuizing voorzichtig schoon met een natte lap. Gebruik
geen schuurmiddel voor de reiniging, aangezien dit de hoogglans van het oppervlak zou aantasten.
Dompel de behuizing nooit onder in water om het te reinigen.
Let op: Het is raadzaam om het deksel niet te demonteren voor het reinigen.
Voordat de broodmachine wordt opgeborgen, moet u ervoor zorgen dat het volledig is afgekoeld,
schoon en droog en dat het deksel dicht is.
GARANTIE
Dit product heeft een garantie van 24 maanden. Uw garantie is geldig als het product volgens de
instructies en voor het doel waar het voor gemaakt is wordt gebruikt, Daarnaast dient het originele
aankoopbewijs (factuur, rekening of bon) meegestuurd te worden, met de datum van aankoop, de
naam van de leverancier en het productnummer van het artikel.
Voor gedetailleerde garantievoorwaarden kunt u onze website raadplegen: www.tristar.eu
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet met het huishoudelijk afval worden
weggeworpen, maar moet bij een centraal inzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische huishoudelijke apparaten worden aangeboden. Dit symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking vestigt uw aandacht op deze belangrijke kwestie. De gebruikte
materialen in dit apparaat kunnen worden gerecycled. Door gebruikte huishoudelijke apparaten te
recyclen, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Raadpleeg uw plaatselijke
autoriteiten voor informatie met betrekking tot de inzamelpunten.
ONDERSTEUNING
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.tristar.eu!

BM-4586

1
10
11
2
7
8
9
12
3 4 4 5 6

Manual

View the manual for the TriStar BM-4586 here, for free. This manual comes under the category Bread Makers and has been rated by 9 people with an average of a 8.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the TriStar BM-4586 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the TriStar BM-4586 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other TriStar BM-4586 owners to provide you with a good answer.

Vasiliki • 1-4-2021 1 comment

Tristar bm 4586

Vasiliki • 1-4-2021

what material is it made of internally? and what plastic has been used externally? Does it contain aluminum or BPA or BPS?

Answer this question

Number of questions: 1

TriStar BM-4586 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the TriStar BM-4586.

General
Brand TriStar
Model BM-4586 | BM-4586
Product Bread Makers
EAN 8713016038685
Language English
Filetype User manual (PDF)
Power
Power 550 W
Features
Delayed start timer -
Product colour White
Bread & dough making programs Dough,Gluten free bread
Maximum bread weight 1000 g
Built-in display
Display type LCD
Number of auto cooking programs 19
Viewing window
Control type Buttons
Keep warm function
Jam making function
Variable crust browning control
Kneading and rising program
Variable crust browning levels Dark crust,Light crust,Medium crust
Yogurt maker programs Yogurt
Housing material -
Non-stick coating
Dishwasher-proof parts
Easy to clean
Hot keeping time 60 min
Packaging content
Measuring cup
Manual
Measuring scoop included
Weight & dimensions
Weight 3800 g
Packaging data
Package weight 4900 g
Other features
Package dimensions (WxDxH) 275 x 328 x 385 mm
Technical details
Doesn't contain Bisphenol A (BPA)
show more

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the TriStar BM-4586 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results