Sony XS-F6932 manual

Sony XS-F6932
9.1 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualSony XS-F6932
DimensionsDimensionsAbmessungenDimensionesAfmetingen
Mått
DimensioniDimensõesWymiaryГабариты∆ιαστάσεις

Caratteristiche tecniche

XS-F6942
Diffusore Coassiale a 4 vie:
Woofer da 16 × 24 cm, tipo a cono
Gamma media da 6,6 cm, tipo a
cono
Tweeter da 2,2 cm, tipo a cupola
Super tweeter da 1,4 cm, tipo a
cupola
Potenza in ingresso massima
250 watt
Potenza nominale 60 watt
Impedenza 4 ohm
Sensibilità 93 dB/W/m
Risposta in frequenza 25 30.000 Hz
Peso Circa 1.400 g per diffusore
XS-F6932
Diffusore Coassiale a 3 vie:
Woofer da 16 × 24 cm, tipo a cono
Gamma media da 6,6 cm, tipo a
cono
Tweeter da 2,2 cm, tipo a cupola
Potenza in ingresso massima
220 watt
Potenza nominale 50 watt
Impedenza 4 ohm
Sensibilità 93 dB/W/m
Risposta in frequenza 25 28.000 Hz
Peso Circa 1.300 g per diffusore
XS-F6922
Diffusore Coassiale a 2 vie:
Woofer da 16 × 24 cm, tipo a cono
Gamma media da 6,6 cm, tipo a
cono
Potenza in ingresso massima
200 watt
Potenza nominale 50 watt
Impedenza 4 ohm
Sensibilità 93 dB/W/m
Risposta in frequenza 27 27.000 Hz
Peso Circa 1.200 g per diffusore
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.

Especificações

XS-F6942
Altifalante Coaxial de 4 vias:
Graves 16 × 24 cm, cónico
Gama média 6,6 cm, cónico
Agudos 2,2 cm, em tipo cúpula
Super agudos 1,4 cm, em tipo
cupúla
Potência máxima de entrada
250 watts
Potência nominal 60 watts
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 93 dB/W/m
Resposta em frequência 25 30.000 Hz
Peso Aprox. 1.400 g por altifalante
XS-F6932
Altifalante Coaxial de 3 vias:
Graves 16 × 24 cm, cónico
Gama média 6,6 cm, cónico
Agudos 2,2 cm, em tipo cúpula
Potência máxima de entrada
220 watts
Potência nominal 50 watts
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 93 dB/W/m
Resposta em frequência 25 28.000 Hz
Peso Aprox. 1.300 g por altifalante
XS-F6922
Altifalante Coaxial de 2 vias:
Graves 16 × 24 cm, cónico
Gama média 6,6 cm, cónico
Potência máxima de entrada
200 watts
Potência nominal 50 watts
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 93 dB/W/m
Resposta em frequência 27 27.000 Hz
Peso Aprox. 1.200 g por altifalante
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dane Techniczne

XS-F6942
Głośnik Współosiowy 4-drożny:
Niskotonowy 16 × 24 cm
typ stożkowy
Średniotonowy 6,6 cm
typ stożkowy
Wysokotonowy 2,2 cm
typ kopułowy
Superwysokotonowy 1,4 cm
typ kopułowy
Maksymalna moc wejściowa
250 W
Znamionowa moc wejściowa
60 W
Impedancja 4 omy
Czułość 93 dB/W/m
Pasmo przenoszenia 25 - 30.000 Hz
Masa około 1.400 g/głośnik
XS-F6932
Głośnik Współosiowy 3-drożny:
Niskotonowy 16 × 24 cm
typ stożkowy
Średniotonowy 6,6 cm
typ stożkowy
Wysokotonowy 2,2 cm
typ kopułowy
Maksymalna moc wejściowa
220 W
Znamionowa moc wejściowa
50 W
Impedancja 4 omy
Czułość 93 dB/W/m
Pasmo przenoszenia 25 - 28.000 Hz
Masa około 1.300 g/głośnik
XS-F6922
Głośnik Współosiowy 2-drożny:
Niskotonowy 16 × 24 cm
typ stożkowy
Średniozakresowy 6,6 cm
typ stożkowy
Maksymalna moc wejściowa
200 W
Znamionowa moc wejściowa
50 W
Impedancja 4 omy
Czułość 93 dB/W/m
Pasmo przenoszenia 27 - 27.000 Hz
Masa około 1.200 g/głośnik
Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedniego zawiadomienia.
Sony Corporation 2002 Printed in Thailand

XS-F6942/XS-F6932/XS-F6922

3-240-019-11 (1)XS-F6942Unità: mmUnidade: mmJednostka: mmЕдиница измерения: ммΜονάδα: mmUnit: mmUnité : mmEinheit: mmUnidad: mmEenheid: mmEnhet: mm

Технические

характеристики

XS-F6942Громкоговорители Коаксиальная 4-канальнаясистема:Низкочастотный 16 × 24 см,конического типаСреднечастотный 6,6 см,конического типаВысокочастотный 2,2 см,конического типаСверхвысокочастотный1,4 см, кyпольного типаМаксимальная мощностьвходного сигнала 250 ВтНоминальная мощностьвходного сигнала 60 ВтСопротивление 4 ОмЧувствительность 93 дБ/Вт/мДиапазон воспроизводимых частот25 30.000 ГцМасса одной акустическойсистемы около 1.400 гXS-F6932Громкоговорители Коаксиальная 3-канальнаясистема:Низкочастотный 16 × 24 см,конического типаСреднечастотный 6,6 см,конического типаВысокочастотный 2,2 см,конического типаМаксимальная мощностьвходного сигнала 220 ВтНоминальная мощностьвходного сигнала 50 ВтСопротивление 4 ОмЧувствительность 93 дБ/Вт/мДиапазон воспроизводимых частот25 28.000 ГцМасса одной акустическойсистемы около 1.300 гXS-F6922Громкоговорители Коаксиальная 2-канальнаясистема:Низкочастотный 16 × 24 см,конического типаСреднечастотный 6,6 см,кyпольного типаМаксимальная мощностьвходного сигнала 200 ВтНоминальная мощностьвходного сигнала 50 ВтСопротивление 4 ОмЧувствительность 93 дБ/Вт/мДиапазон воспроизводимых частот27 27.000 ГцМасса одной акустическойсистемы около 1.200 гКонструкция и технические характеристики могутбыть изменены без оповещения.

Τεχνικά

χαρακτηριστικά

XS-F6942
Ηχείο Οµοαξονικ 4-δρµων:
Woofer 16 × 24 cm, τύπου
κώνου
Midrange 6,6 cm τύπου κώνου
Tweeter 2,2 cm θολωτού τύπου
Super tweeter 1,4 cm θολωτού
τύπου
Μέγιστη ισχύς εισδου 250 watt
Ονοµαστική ισχύς εισδου
60 watt
Αντίσταση 4 ohm
Ευαισθησία 93 dB/W/m
Απκριση συχντητας 25 – 30.000 Hz
Βάρος Περίπου 1.400 g ανά ηχείο
XS-F6932
Ηχείο Οµοαξονικ 3-δρµων:
Woofer 16 × 24 cm, τύπου
κώνου
Midrange 6,6 cm τύπου κώνου
Tweeter 2,2 cm θολωτού τύπου
Μέγιστη ισχύς εισδου 220 watt
Ονοµαστική ισχύς εισδου
50 watt
Αντίσταση 4 ohm
Ευαισθησία 93 dB/W/m
Απκριση συχντητας 25 – 28.000 Hz
Βάρος Περίπου 1.300 g ανά ηχείο
XS-F6922
Ηχείο Οµοαξονικ 2-δρµων:
Woofer 16 × 24 cm, τύπου
κώνου
Midrange 6,6 cm τύπου κώνου
Μέγιστη ισχύς εισδου 200 watt
Ονοµαστική ισχύς εισδου
50 watt
Αντίσταση 4 ohm
Ευαισθησία 93 dB/W/m
Απκριση συχντητας 27 – 27.000 Hz
Βάρος Περίπου 1.200 g ανά ηχείο
O σχεδιασµς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Precauzioni

Accertarsi di non azionare il sistema diffusori inmodo continuato ad una potenza superiore allacapacità massima.I nastri registrati, gli orologi e le carte di creditocon codice magnetico devono essere tenutilontano dal sistema diffusori, per evitare che imagneti dei diffusori possano danneggiarli.Se non si riesce ad individuare una posizioneadatta per il montaggio, consultare ilconcessionario auto o il proprio rivenditoreSony.

Precauções

Não accione continuamente o sistema de
altifalantes com uma potência superior àpotência nominal do aparelho.
Mantenha as cassetes gravadas, os relógios e os
cartões de crédito pessoais que utilizem
codificação magnética longe do sistema de
altifalantes para evitar a sua possível danificação
provocada pelos ímanes dos altifalantes.Se não conseguir encontrar um local deinstalação apropriado, consulte o
concessionário da marca do seu automóvel ou o
agente Sony mais próximo.

Środki ostrożności

Nie należy użytkować systemu głośników wsposób ciągły powyżej ich mocy maksymalnej.Aby uniknąć uszkodzenia przedmiotów, takichjak nagrane kasety, zegarki, osobiste kartykredytowe zakodowane magnetycznie, należyprzechowywać je z daleka od głośników owbudowanych magnesach.W przypadku trudności ze znalezieniemodpowiedniego miejsca na umieszczeniegłośników, proponujemy skonsultować się zpunktem sprzedaży pojazdu lub najbliższympunktem obsługi Sony.
Меры

предосторожности

Избегайте длительного превышениядопустимой мощности звукового сигнала,подаваемого на акустические системы.Не держите вблизи от акустических системмагнитные ленты с записью, часы иликредитные карточки с магнитным кодом воизбежание их повреждения подвоздействием магнитов, имеющихся вгромкоговорителях.Если Вы не можете самостоятельно найтиподходящего места для установкиакустических систем, обратитесь засоветом в ближайшую автомобильнуюмастерскую или к ближайшему дилеруфирмы Sony.

Προφυλάξεις

Mη χρησιµοποιείτε συνεχώς το σύστηµα ηχείωνσε µεγαλύτερη ισχύ απ την επιτρεπµενη. Φυλάσσετε τις ηχογραφηµένες κασέτες, ταρολγια, και τις προσωπικές πιστωτικές κάρτεςµε µαγνητική κωδικοποίηση µακριά απ τοσύστηµα των ηχείων για να τα προστατέψετεαπ ζηµιά που µπορεί να προκαλέσουν οιµαγνήτες των ηχείων.Εάν δεν µπορείτε να βρείτε µία κατάλληληθέση τοποθέτησης, επικοινωνήστε µε τοναντιπρσωπο του αυτοκινήτου σας ή τοπλησιέστερο κατάστηµα της Sony πριν τηντοποθέτηση.

Precautions

Do not continuously use the speaker systembeyond the maximum power handling capacity.Keep recorded tapes, watches, and personalcredit cards using magnetic coding away fromthe speaker system to protect them from damagecaused by the magnets in the speakers.If you cannot find an appropriate mountinglocation, consult your car dealer or your nearestSony dealer before mounting.

Précautions

Eviter de soumettre en continu le système de
haut-parleurs à une puissance supérieure à la
puissance admissible.
Garder les bandes enregistrées, les montres et les
cartes de crédit utilisant un code magnétique à
l’écart du système de haut-parleurs pour éviter
tout dommage causé par les aimants des haut-parleurs.Si lon ne peut trouver un emplacement
adéquat pour linstallation, consulter le
distributeur Sony le plus proche.

Sicherheitsmaßnahmen

Steuern Sie die Lautsprecher nicht über längere
Zeit mit zu hoher Leistung an.
Halten Sie bespielte Tonbänder, Uhren und
Kreditkarten mit Magnetcodierung von denLautsprechern fern, um eine Beschädigung durchdie Lautsprechermagnete zu vermeiden.Wenn Sie keine geeignete Einbaustelle finden,wenden Sie sich vor der Montage an Ihren Kfz-
Händler oder an den nächsten Sony-Händler.

Precauciones

Procure no utilizar el sistema de altavoces deforma continua con una potencia que sobrepasela potencia admisible.Mantenga alejados del sistema de altavoces lascintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con
codificación magnética para evitar daños que
posiblemente causaría el imán de los altavoces.Si no puede encontrar un emplazamientoapropiado para el montaje, consulte aldistribuidor de su automóvil o al proveedor deSony más próximo.

Voorzorgsmaatregelen

Pas op dat u het luidsprekersysteem niet continubelast met een vermogen dat groter is dan hetopgegeven vermogen.Houd bespeelde banden, horloges enpersoonlijke credit cards met magneetcodes opafstand van het luidsprekersysteem ommogelijke beschadiging door deluidsprekermagneten te voorkomen.Als u geen geschikte inbouwplaats vindt,raadpleeg dan uw autodealer of dedichtstbijzijnde Sony dealer voordat u deluidsprekers gaat installeren.

Säkerhetsföreskrifter

Försök att inte enbart köra högtalarsystemet via
strömhanteringen.
Kom ihåg att inspelade kassettband, klockor och
kreditkort med magnetremsa kan skadas av
magneterna i högtalarna och du bör därför inte
lägga dem i närheten av högtalarna.
Om du inte hittar något bra ställe att montera
högtalaren på, bör du kontakta en
bilåterförsäljare eller närmaste Sony-
återförsäljare innan du monterar den.

4-way Speaker (XS-F6942)

3-way Speaker (XS-F6932)

2-way Speaker (XS-F6922)

146
ø 105
XS-F6932
166
250
30
166
19 80
215
239
Instructions
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Instruktioner
Istruzioni per I’uso
Instruções
Instrukcje obsługi
Инструкции
Οδηγίες Λειτουργίας

Especificaciones

XS-F6942
Altavoz Coaxial de 4 vías:
Graves 16 × 24 cm, tipo cónico
Gama media 6,6 cm, tipo cónico
Agudos 2,2 cm, tipo cúpula
Súper agudos 1,4 cm, tipo cúpula
Potencia máxima de entrada
250 vatios
Potencia nominal 60 vatios
Impedancia 4 ohmios
Sensibilidad 93 dB/W/m
Respuesta en frecuencia 25 30.000 Hz
Peso Aprox. 1.400 g por altavoz
XS-F6932
Altavoz Coaxial de 3 vías:
Graves 16 × 24 cm, tipo cónico
Gama media 6,6 cm, tipo cónico
Agudos 2,2 cm, tipo cúpula
Potencia máxima de entrada
220 vatios
Potencia nominal 50 vatios
Impedancia 4 ohmios
Sensibilidad 93 dB/W/m
Respuesta en frecuencia 25 28.000 Hz
Peso Aprox. 1.300 g por altavoz
XS-F6922
Altavoz Coaxial de 2 vías:
Graves 16 × 24 cm, tipo cónico
Gama media 6,6 cm, tipo cónico
Potencia máxima de entrada
200 vatios
Potencia nominal 50 vatios
Impedancia 4 ohmios
Sensibilidad 93 dB/W/m
Respuesta en frecuencia 27 27.000 Hz
Peso Aprox. 1.200 g por altavoz
Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Specificaties

XS-F6942
Luidspreker: Coaxiaal 4-weg:
Lage tonen 16 × 24 cm, conus-type
Middentonen 6,6 cm, conus-type
Hoge tonen 2,2 cm, koepel-type
Superhoge tonen 1,4 cm, koepel-
type
Maximaal ingangsvermogen
250 watt
Nominaal uitgangsvermogen
60 watt
Impedantie 4 ohm
Gevoeligheid 93 dB/W/m
Frequentiebereik 25 30.000 Hz
Gewicht ca. 1.400 g per luidspreker
XS-F6932
Luidspreker: Coaxiaal 3-weg:
Lage tonen 16 × 24 cm, conus-type
Middentonen 6,6 cm, conus-type
Hoge tonen 2,2 cm, koepel-type
Maximaal ingangsvermogen
220 watt
Nominaal uitgangsvermogen
50 watt
Impedantie 4 ohm
Gevoeligheid 93 dB/W/m
Frequentiebereik 25 28.000 Hz
Gewicht ca. 1.300 g per luidspreker
XS-F6922
Luidspreker: Coaxiaal 2-weg:
Lage tonen 16 × 24 cm, conus-type
Middentonen 6,6 cm, conus-type
Maximaal ingangsvermogen
200 watt
Nominaal uitgangsvermogen
50 watt
Impedantie 4 ohm
Gevoeligheid 93 dB/W/m
Frequentiebereik 27 27.000 Hz
Gewicht ca. 1.200 g per luidspreker
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
mededeling gewijzigd worden.

Tekniska data

XS-F6942
Högtalare Koaxial 4-vägs:
Woofer 16 × 24 cm, konisk typ
Mellanområde 6,6 cm, konisk typ
Tweeter 2,2 cm, domformad typ
Super Tweeter 1,4 cm,
domformad typ
Maximal ineffekt 250 watt
Beräknad ineffekt 60 watt
Impedans 4 ohm
Känslighet 93 dB/W/m
Frekvensområde 25 30.000 Hz
Vikt Ca 1.400 g per högtalare
XS-F6932
Högtalare Koaxial 3-vägs:
Woofer 16 × 24 cm, konisk typ
Mellanområde 6,6 cm, konisk typ
Tweeter 2,2 cm, domformad typ
Maximal ineffekt 220 watt
Beräknad ineffekt 50 watt
Impedans 4 ohm
Känslighet 93 dB/W/m
Frekvensområde 25 28.000 Hz
Vikt Ca 1.300 g per högtalare
XS-F6922
Högtalare Koaxial 2-vägs:
Woofer 16 × 24 cm, konisk typ
Mellanområde 6,6 cm, konisk typ
Maximal ineffekt 200 watt
Beräknad ineffekt 50 watt
Impedans 4 ohm
Känslighet 93 dB/W/m
Frekvensområde 27 27.000 Hz
Vikt Ca 1.200 g per högtalare
Rätt till ändringar förbehålles.

Specifications

XS-F6942
Speaker Coaxial 4-way:
Woofer 16 × 24 cm cone type
Midrange 6.6 cm cone type
Tweeter 2.2 cm dome type
Super tweeter 1.4 cm dome type
Maximum input power 250 watts
Rated input power 60 watts
Impedance 4 ohms
Sensitivity 93 dB/W/m
Frequency response 25 30,000 Hz
Mass Approx. 1,400 g per speaker
XS-F6932
Speaker Coaxial 3-way:
Woofer 16 × 24 cm cone type
Midrange 6.6 cm cone type
Tweeter 2.2 cm dome type
Maximum input power 220 watts
Rated input power 50 watts
Impedance 4 ohms
Sensitivity 93 dB/W/m
Frequency response 25 28,000 Hz
Mass Approx. 1,300 g per speaker
XS-F6922
Speaker Coaxial 2-way:
Woofer 16 × 24 cm cone type
Midrange 6.6 cm cone type
Maximum input power 200 watts
Rated input power 50 watts
Impedance 4 ohms
Sensitivity 93 dB/W/m
Frequency response 27 27,000 Hz
Mass Approx. 1,200 g per speaker
Design and specifications are subject to change without notice.

Spécifications

XS-F6942
Haut-parleur Coaxial à 4 voies :
Woofer de 16 × 24 cm type
conique
Médium 6,6 cm type conique
Tweeter de 2,2 cm type en dôme
Super Tweeter de 1,4 cm type en
dôme
Puissance dentrée maximale
250 watts
Puissance admissible 60 watts
Impédance 4 ohms
Sensibilité 93 dB/W/m
Réponse en fréquence 25 à 30.000 Hz
Poids Env. 1.400 g par haut-parleur
XS-F6932
Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
Woofer de 16 × 24 cm type
conique
Médium 6,6 cm type conique
Tweeter de 2,2 cm type en dôme
Puissance dentrée maximale
220 watts
Puissance admissible 50 watts
Impédance 4 ohms
Sensibilité 93 dB/W/m
Réponse en fréquence 25 à 28.000 Hz
Poids Env. 1.300 g par haut-parleur
XS-F6922
Haut-parleur Coaxial à 2 voies :
Woofer de 16 × 24 cm type
conique
Médium 6,6 cm type conique
Puissance dentrée maximale
200 watts
Puissance admissible 50 watts
Impédance 4 ohms
Sensibilité 93 dB/W/m
Réponse en fréquence 27 à 27.000 Hz
Poids Env. 1.200 g par haut-parleur
La conception et les spécifications sont sujettes à modification
sans préavis.

Technische Daten

XS-F6942
Lautsprecher 4 Wege, koaxial:
Tieftöner 16 × 24 cm, Konus-Typ
Mitteltöner 6,6 cm, Konus-Typ
Hochtöner 2,2 cm, Kalotten-Typ
Super-Hochtöner 1,4 cm,
Kalotten-Typ
Max. Belastbarkeit 250 W
Nennbelastbarkeit 60 W
Impedanz 4 Ohm
Kennschalldruckpegel 93 dB/W/m
Frequenzgang 25 30.000 Hz
Gewicht ca. 1.400 g pro Lautsprecher
XS-F6932
Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
Tieftöner 16 × 24 cm, Konus-Typ
Mitteltöner 6,6 cm, Konus-Typ
Hochtöner 2,2 cm, Kalotten-Typ
Max. Belastbarkeit 220 W
Nennbelastbarkeit 50 W
Impedanz 4 Ohm
Kennschalldruckpegel 93 dB/W/m
Frequenzgang 25 28.000 Hz
Gewicht ca. 1.300 g pro Lautsprecher
XS-F6922
Lautsprecher 2 Wege, koaxial:
Tieftöner 16 × 24 cm, Konus-Typ
Mitteltöner 6,6 cm, Konus-Typ
Max. Belastbarkeit 200 W
Nennbelastbarkeit 50 W
Impedanz 4 Ohm
Kennschalldruckpegel 93 dB/W/m
Frequenzgang 27 27.000 Hz
Gewicht ca. 1.200 g pro Lautsprecher
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.
4-полоcный гpомкоговоpитeль (XS-F6942)
3-полоcный гpомкоговоpитeль (XS-F6932)
2-полоcный гpомкоговоpитeль (XS-F6922)
Cдeлaно в TaилaндeXS-F6922
118
5.5 × 9.5
250
30
146
166
166
118
5.5 × 9.5
ø 105
80
215
239
19
250
30
146
166
166
118
5.5 × 9.5
ø 105
80
215
239
18
182
182
182

Manual

View the manual for the Sony XS-F6932 here, for free. This manual comes under the category Car Speakers and has been rated by 1 people with an average of a 9.1. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Sony XS-F6932 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Sony XS-F6932 and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Sony XS-F6932 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Sony XS-F6932 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Sony XS-F6932.

General
Brand Sony
Model XS-F6932
Product Car speaker
EAN 4901780740604
Language English
Filetype Usermanual (PDF)

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Sony XS-F6932 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results