Sony USM16X manual

Sony USM16X
9.5 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualSony USM16X
© 2011 Sony Corporation Printed in Taiwan

USM4GR/8GR/16GR/32GR/64GR

USM8W/USM16W/USM32W

USM16W3/USM32W3/USM64W3/

USM128W3

USM8X/USM16X/USM32X/USM64X

USM8M1/USM16M1/USM32M1/USM64M1

USM32GQX/USM64GQX/USM128GQX

USM16GU/USM32GU/USM64GU/

USM128GU

4-445-251-27 (1)

Operating Instructions

/ Kullanma

kılavuzu /

/

/ /

consequences for the environment and human health, which could otherwise
be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of
materials will help to conserve natural resources. For more detailed information
about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Veri depolama ortamı
UYARIÇocukların erişemeyecekleri yerde saklayın. Yutulması durumunda hemen bir hekime danışın.Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın.Elektrik çarpmasından kaçınmak için, cihazın kabinini açmayın. Cihazın bakım ve onarımını yalnızca yetkili servise yaptırın.Asya Pasifik Bölgesindeki Müşteriler içinYalnızca MICRO VAULT™ USB Flaş Sürücüsü içinAsya Pasifik bölgesindeki Müşteri için sınırlı garanti.
Bu ürünün, yönergelere ve kullanım kılavuzunda sunulan koşullara uygun
olarak kullanılmasına rağmen işçilik veya malzeme açısından kusurlu olduğu
tespit edilirse, Sony satın alma tarihinden sonraki 2 yıl içerisinde bu ürünü
ücretsiz olarak eşdeğer bir ürünle değiştirecektir. Bu garanti işbu belgede
belirtilen koşullara tabidir. Sony, sebebi ne olursa olsun, üründe depolanan
verilerin kaybedilmesinden veya zarar görmesinden sorumlu tutulamaz.
NOT: “GÜVENLİĞİNİZ İÇİN”
Garanti kapsamında kalmak için lütfen orijinal satış fişini saklayın. Sony
Yetkili Servis Merkezleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web
sitesinde “Destek Ağı” bölümüne gidin.
http://www.sony-asia.com/support
Avrupa’daki müşteriler için
Üretici: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonya
Avrupa Birliği ürün uygunluğu için: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belçika
Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer
Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev
atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun
toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir
şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden
çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel
olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Materyallerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen ilgili belediye
birimi veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.
Temel işlemler
Uzun süre kullandıktan sonra aygıtı tutarken dikkatli olun, yüzeyi
sıcak olabilir.
Cihaz, kullandığınız bilgisayar veya ana cihaz tarafından tanınmazsa cihazı
çıkarın, bilgisayar veya ana cihazı kapatın veya yeniden başlatın ve cihazın
fişini tekrar takın.
Takma:
Oynatmak için aygıtı bilgisayarınızın USB portuna takın.
Bağlantıyı kesme:
Lütfen aygıtı işletim sistemine bağlı uygun prosedürleri uygun şekilde
izleyerek çıkarın. Aksi takdirde veri doğru şekilde kaydedilemeyebilir.
LED Gösterge: (USM-R, M1, QX, U Serisi müşterileri için)
Veri aktarımı sırasında gösterge ışığı yanıp söner. Lütfen yanıp sönerken
aygıtı çıkarmayın.
Birime yazılan verileri başka bir ortama düzenli olarak
yedeklemeniz önemle önerilir.
Sony Corporation verilerde meydana gelebilecek zarardan veya
kayıptan sorumlu değildir.
• Micro Vault, Sony Corporation şirketinin bir ticari markasıdır.
Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/
İstanbul
Sony Bilgi ve Danişma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

USB Flash Drive

Operating Instructions can be downloaded from the
website.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/support/

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并请

妥善保管
Data storage media
WARNINGKeep away from children. If swallowed, promptly see a doctor.To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.For Customers in Asia Pacific RegionFor MICRO VAULT™ USB Flash Drive onlyLimited warranty for Customer in Asia Pacific region.
If this product proves defective in workmanship or materials when used in
accordance with the guidelines and conditions presented in the instruction
manual, Sony will replace this product with an equivalent product free of
charge within 2 years after purchase date. This warranty is subject to the
conditions indicated herein. Sony shall not be liable for loss or damage to
data stored in the product howsoever caused.
NOTE: “FOR YOUR PROTECTION”
Please retain your original sales receipt to receive warranty coverage. For
more information on Sony Authorized Service Centers, please access the
‘Support Network’ section in the following web site.
http://www.sony-asia.com/support
For Australia and New Zealand
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australian or New Zealand Consumer Law. Under Australian Consumer
Law you are entitled to a replacement or refund for a major failure and for
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are
also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of
acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For
New Zealand, the Consumer Guarantees Act applies.
For contact information visit www.sony.com.au
Basic Operation
Be careful when handling the device after extended periods of use as the surface may be hot.
If the device is not recognized by the computer or host device you are
using, remove the device, shutdown or restart your computer or host
device, and try plugging the device again.
Installing:
Plug the device into the USB port on your computer to play.
Disconnecting:
Please remove the device properly following the proper procedure
depending on the OS. Otherwise, data may not be recorded correctly.
LED Indicator: (for USM-R, M1, QX, U Series customers)
When the data transfer is in progress, the indicator light is flashing. Please
do not remove the device while flashing.
It is strongly recommended that you periodically back up the data
written on the unit.
Sony Corporation assumes no liability for any damage or loss of
data that may occur.
• Micro Vault is a trademark of Sony Corporation.
For Customers in Europe
This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance
based on European Union legislation shall be addressed to the authorized
representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. For any service or guarantee matters, please refer
to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in
the European Union and other European countries with separate
collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this
product shall not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative

데이터 저장 매체

경고
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 만약 삼켰을 때에는 즉시 의사의
진단을 받으십시오.
화재나 감전 위험을 방지하려면 장치가 물기나 습기에 노출되지 않도
록 하십시오.
감전 위험이 있으므로 본체를 열지 마십시오. 자격 있는 전문 정비
원만 서비스를 실시해야 합니다.
USM-M1, QX, U, W, W3, X 시리즈 고객에 해당
기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는
것을 목적으로 하며, 모든지역에서 사용할 수 있습니다.
아태지역 고객에게의 안내
MICRO VAULT USB 저장 장치에 대한 보증안내
제품을 사용설명서의 내용 조건에 따라 사용하였음에도 불구하고
제조상 또는 재상의 문제로 인해 품에 자가 생한 우, 니는
구매한 날로부터 2년간 본 제품을 동등한 다른 제품으로 무상교환해
드릴 것을 보증합니다. 보증은 본 안내에 설명된 보증조건에 따르며
단, 어떠한 경우라도 소니는 제품에 저장된 데이터의 손실 또는 훼손에
대해서는 책임을 지지 않습니다.
주의사항
보증 서비스를 받으려면 구입 시의 영수증을 버리지 마십시오. 가까운
소니 지정 서비스 센터의 위치가 궁금하시면 아래의 웹사이트를
방문하시기 바랍니다.
http://www.sony-asia.com/support
기본적인 조작
장시간 사용한 후에는 표면이 뜨거운 경우가 있으므로 장치의 취급에
주의하십시오.
사용중인 컴퓨터 또는 호스트 장치가 장치를 인식하지 않는 경우에는
장치를 제거하고, 컴퓨터 또는 호스트 장치를 셧다운 또는 재기동한
후, 장치의 전원을 다시 넣어 보십시오.
설치:
재생하고 싶은 장치를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
분리:
OS에 따른 올바른 순서에 따라 장치를 바르게 분리합니다. 그렇지
않으면 데이터가 바르게 기록되지 않는 경우가 있습니다.
LED 표시등: (USM-R, M1, QX, U 시리즈 고객에 해당)
데이터를 전송하는 동안에는 표시등이 깜빡입니다. 깜빡이는 동안에는
장치를 분리하지 마십시오.
본제품에 저장한 데이터는 정기적으로 백업해 놓으실 것을 권장합니
다.
Sony Corporation은 데이터의 손상이나 손실에 대하여 일절 책임
지지 않습니다.
Micro Vault는 Sony Corporation의 상표입니다.
ˎ
(뒷면에 이어집니다.)

View the manual for the Sony USM16X here, for free. This manual comes under the category Usb hubs and has been rated by 1 people with an average of a 9.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Sony USM16X or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Sony and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Sony owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Sony
USM16X
USB hub
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Sony USM16X below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results