Sony KDL-32D2810 manual

Sony KDL-32D2810
7.3 · 2
PDF manual
 · 194 pages
English
manualSony KDL-32D2810

LCD Digital Colour TV

3-198-502-43(2)
K
© 2007 Sony Corporation

KDL-40S30xx

KDL-40D27xx

KDL-40T28xx

KDL-32S30xx

KDL-32D27xx

KDL-32T28xx

KDL-40D28xx

KDL-40D26xx

KDL-40T30xx

KDL-32D28xx

KDL-32D26xx

KDL-32T30xx

Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства. Сохраняйте данное
руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się
z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji. Zachow instrukcję do wykorzystania w
przyszłości.
Návod k použití
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
„Bezpečnostní údaje“ v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro
budoucí potřebu.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Užitečné informace o výrobcích Sony
Pre viac informácií o produktoch Sony
Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi
weboldalon
Návod na obsluhu
Pred zapnum TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čas˙
„Informácie o bezpečnosti“. Návod si uchovajte pre ďašie použitie.
Kezelési utasítás
Mielőtt elkezdené használni a teleziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági előírások c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.
GB
RU
PL
CZ
SK
HU
010COV.fm Page 1 Thursday, July 5, 2007 10:35 AM

Manual

View the manual for the Sony KDL-32D2810 here, for free. This manual comes under the category Televisions and has been rated by 2 people with an average of a 7.3. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Sony KDL-32D2810 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Sony and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Samsung Galaxy A7 owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Sony KDL-32D2810 specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Sony KDL-32D2810.

General
Brand Sony
Model KDL-32D2810
Product Television
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Sony KDL-32D2810 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results