SilverCrest SBDB 5 A1 manual

SilverCrest SBDB 5 A1
7.5 · 1
PDF manual
 · 4 pages
English
manualSilverCrest SBDB 5 A1
Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die
darin enthaltenen Sicherheitshinweise. Die Abbildungen gelten nur für die Erstinbetriebnahme.
Before using the product for the first time, read the operating instructions and pay close
attention to the safety instructions. Illustrations apply to initial operation.
Veuillez lire le mode d'emploi avant l'utilisation et observez tout particulièrement les consignes
de sécurité. Les illustrations sont uniquement valables pour la première mise en service.
Lees, voordat u het product gebruikt, de gebruiksaanwijzing en let met name op de daarin
opgenomen veiligheidsvoorschriften. De afbeeldingen gelden alleen voor de eerste ingebruikname.
Läs igenom bruksanvisningen och framför allt säkerhetsanvisningarna innan du börjar använda produk-
ten. Bilderna gäller bara för den första gången produkten tas i bruk.
Læs betjeningsvejledningen før anvendelsen, og overhold især sikkerhedsanvisningerne. Billederne
gælder kun for den første ibrugtagning.
Přečtěte si před použitím návod k obsluze a zejména dodržujte bezpečnostní pokyny v něm obsažené.
Obrázky platí pouze pro první uvedení do provozu.
s

View the manual for the SilverCrest SBDB 5 A1 here, for free. This manual comes under the category Radios and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the SilverCrest SBDB 5 A1 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the SilverCrest and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other SilverCrest owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
SilverCrest
SBDB 5 A1
Radio
4019641063707
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the SilverCrest SBDB 5 A1 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results