Samsung PS50B555T4W manual

Samsung PS50B555T4W
(1)
  • Number of pages: 221
  • Filetype: PDF
Dansk

N O T

Symbol Tryk Bemærk One-Touch-knap Knappen TOOL
Dansk - 3

Tilslutning og klargøring af TV’et

Kontrol af medfølgende dele ...............................................4
Brug af soklen .....................................................................4
Sådan samles soklen (afhængigt af modellen) ...................4
Samling af kablerne .............................................................4
Visning af kontrolpanelet .....................................................5
Tilslutningspanelet ...............................................................6
Fjernbetjening ......................................................................8
Montering af batterier i fjernbetjeningen ..............................9
Tænd/sluk ............................................................................9
Sådan sættes fjernsynet i standby ......................................9
Visning af menuer..............................................................10
Brug af knappen TOOLS ...................................................10
Plug & Play-funktionen ......................................................11

Kanalkontrol

Lagring af kanaler og kanal ..............................................12
Administration af kanaler ...................................................14

Billedkontrol

Ændring og nulstilling af billedindstillingerne .....................16
Opsætning af tv’et sammen med din PC ...........................19
Pc-visning ..........................................................................20

Lydkontrol

Ændring af lydstandard .....................................................21
Valg af lydtilstand...............................................................22

Funktionsbeskrivelse

Indstilling af tid ...................................................................23
Konguration af menuen Setup .........................................24

Support / Input

Understøttet program ........................................................26
Liste over kilder / Rediger navn .........................................27

Media Play

Tilslutning til en USB-enhed ..............................................28
Brug af funktionen Media Play ..........................................29
Brug og sortering af fotolisten ...........................................30
Visning af et foto eller et diasshow ...................................31
Brug og sortering af musiklisten ........................................32
Afspilning af musik ............................................................33
Billed/musikindstillinger med Media Play ..........................34
Brug af menuen Indstilling .................................................34

Om Anynet+

Tilslutning af Anynet+ enheder ..........................................35
Indstilling af Anynet+ ........................................................36
Skift mellem Anynet+ enheder...........................................36
Optagelse ..........................................................................37
Lytte gennem en modtager (hjemmebiograf) ....................38
Problemløsning ved Anynet+ ............................................38

Anbefalinger vedrørende brug

Tekst-tv-funktion ................................................................39
Specikationer for vægbeslag (VESA) ..............................40
Klargøring inden installation af vægmonteringen på væggen
.....41
Fastgørelse af tv’et til væggen ..........................................41
Fejlnding ..........................................................................42
Specikationer ...................................................................43

Indhold

BN68-02106F-Dan.indb 3 2009-4-9 16:48:02
Samsung PS50B555T4W

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Samsung PS50B555T4W or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Samsung PS50B555T4W owners to properly answer your question.

Index

View the manual for the Samsung PS50B555T4W here, for free. This manual comes under the category Not categorized and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Samsung PS50B555T4W or do you need help? Ask your question here

Samsung PS50B555T4W specifications

General
Brand Samsung
Model PS50B555T4W
Product Not categorized
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Samsung PS50B555T4W.

Is your question not listed? Ask your question here