Samsung PS50B555T4W manual

Samsung PS50B555T4W
(1)
  • Number of pages: 221
  • Filetype: PDF
Svenska - 3
Svenska

N O T

Symbol Tryck på Obs! Entrycksknapp TOOL-knapp
Svenska - 3

Innehåll

Ansluta och förbereda TV:n

Kontrollera delar ....................................................................4
Att använda stativ ..................................................................4
Så här monterar du stativet (modellberoende) ......................4
Montera kablarna ..................................................................4
Visa kontrollpanelen ..............................................................5
Visa kontrollpanelen ..............................................................6
Fjärrkontroll ...........................................................................8
Sätta i batterier i fjärrkontrollen .............................................9
Slå på och stänga av .............................................................9
Sätta TV:n i vänteläge ...........................................................9
Visa menyerna.....................................................................10
Använda knappen TOOLS ..................................................10
Plug & Play-funktion ............................................................ 11

Kanalstyrning

Lagra kanaler .....................................................................12
Hantera kanaler ...................................................................14

Bildkontroll

Ändra och återställa bildinställningar ...................................16
Installera TV:n med datorn ..................................................19
Datorskärm ..........................................................................20

Ljudstyrning

Ändra ljudstandard .............................................................. 21
Välja ljudläge .......................................................................22

Beskrivning av funktioner

Ställa klockan ...................................................................... 23
Använda inställningsmenyn .................................................24

Support / Ingångar

Program som stöds ............................................................. 26
Källa / Ändra namn ..............................................................27

Media Play

Ansluta en USB-enhet .........................................................28
Använda Media Play-funktionen ..........................................29
Använda och sortera fotolistan ............................................30
Visa en bild eller ett bildspel ...............................................31
Använda och sortera musiklistan ........................................32
Spela upp musik .................................................................33
Inställningar för bild/musik med Media Play ........................34
Använda inställningsmenyn .................................................34

Om Anynet+

Ansluta Anynet+-enheter .....................................................35
Installera Anynet+ ...............................................................36
Växla mellan Anynet+ -enheter ........................................... 36
Inspelning ............................................................................37
Lyssna med en mottagare (hemmabio) ...............................38
Felsökning för Anynet+ .......................................................38

Rekommendationer för användning

Text-tv-funktionen ................................................................ 39
Specikationer för väggmonteringssats (VESA) .................40
Förberedelse innan installation av väggstativet på väggen ...41
Montera TV:n mot väggen ...................................................41
Felsökning ...........................................................................42
Specikationer .....................................................................43
BN68-02106F-SWE.indb 3 2009-4-9 16:52:03
Samsung PS50B555T4W

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Samsung PS50B555T4W or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Samsung PS50B555T4W owners to properly answer your question.

Index

View the manual for the Samsung PS50B555T4W here, for free. This manual comes under the category Not categorized and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Samsung PS50B555T4W or do you need help? Ask your question here

Samsung PS50B555T4W specifications

General
Brand Samsung
Model PS50B555T4W
Product Not categorized
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Samsung PS50B555T4W.

Is your question not listed? Ask your question here