REV AD-201 manual

(1)
  • Number of pages: 4
  • Filetype: PDF

TÜRSPRECHANLAGE

Typ: AD-201

A
B
min. 0,75mm²
min. YSTY 2x2x0,6
C
REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 D-63776 Mömbris www.rev.biz
Kiitos päätöksestäsi ostaa REV Audio -ovipuhelinlaitteisto AD-201.
Laitteisto on vaivaton asentaa ja helppo käyttää.
Oviyksikköä voidaan käyttää ulkotiloissa ja se soveltuu pinta-asennettavaksi.
Asennuspaikan on oltava roiske- ja sadevedeltä suojattu. Oviyksikön ja sisäa-
seman välinen yhteys on toteutettu 2-johtimisella johdolla.
Käytettäessä normaalia sähköistä ovenavaajaa ulko-ovi voidaan avata sisäyk-
siköstä käsin ylimääräistä 2-johtimista johtoa käyttäen. Lisäksi vaaditaan myös
verkkolaite ovenavaajaa varten.
Asennuksen saa tehdä vain koulutuksen saanut ammattihenkilö
voimassa olevien asennusmääräysten mukaisesti. Käänny
valtuutetun sähköliikkeen puoleen.
1. ULKOYKSIKÖN (1) JA SISÄASEMAN (2) (KUVA A)ASENNUKSEN VALMISTELU)
Valitse soveltuva paikka ennen ulkoyksikön ja sisäaseman (kuva A)
asentamista. Määritä tämän jälkeen
vaadittava johdon pituus, joka ei saa ylittää n. 50 metriä.
Huomio: Johtoa ei saa asentaa verkkojohtojen välittömään läheisyyteen. Pidä
n. 10cm väli verkkojohtoihin häiriöiden välttämiseksi. Sisäaseman lähellä tulisi
olla verkkopistoke sisäaseman (3) verkkolaitetta varten.
2. ULKOYKSIKÖN (1) ASENNUS (KUVA A+B)
Jos käytettävissäsi on jo 2-johtiminen ovikellojärjestelmä, voit käyttää ole-
massa olevaa ovikellojohdinta ulkoyksikön asennukseen ilman, että sinun on
asennettava muita johtoja. (Katso kuva B)
Ulkoyksikkö on tarkoitettu pinta-asennettavaksi.
Se on kiinnitettävä roiske- ja sadevedeltä suojattuun paikkaan tai sen suojaksi
on asennettava vastaava suojus/katos.
Ulkoyksikön liitäntäjohtoja ei tule asentaa pinta-asennuksena ulkotiloihin. Näin
ne ovat suojatut vaurioilta.
3. SISÄASEMAN (2) ASENNUS (KUVA A)
Kiinnitä sisäasema haluamaasi paikkaan. Varmista, että asennuspaikan lähellä
on verkkopistorasia verkkosovitinta (3) varten. Liitä ulkoyksikön
ja verkkosovittimen liitäntäkaapeli värien tai numeroiden mukaisesti vastaaviin
liittimiin (kuva A).
4. LIITÄNTÄ OLEMASSA OLEVAAN OVENAVAAJAAN
Sähköistä ovenavaajaa käytettäessä on vedettävä erillinen 2-johtiminen johto
sisäasemasta ovenavaajaan. Lisäksi asennukseen on liitettävä ylimääräinen
verkkosovitin (muuntaja). Sisäasemassa on käytettävissä potentiaalivapaa
kytkentäkosketin.
5. KÄYTTÖ
Kun vierailija painaa ulkoyksikön kutsupainiketta (4), sisäasemasta kuuluu
soittoääni. Voit nyt nostaa kuulokkeen ja puhua vierailijan kanssa.
Jos järjestelmään on liitetty ovenavaaja, voit avata oven painamalla painiketta
„Oven avaaja“ (6). Tämä on mahdollista myös, vaikka et nostaisi kuuloketta.
Painettaessa painiketta „Hälytys“ (7) kuuluu ulkoyksikössä
hälytyssignaali.
KUVAT
1= Ulkoyksikkö
2= Sisäasema
3= Verkkosovitin
4= Kutsupainike/ovikello
5= Painike „oven avaaja“
6= Painike „Hälytys“
7= Oven avaaja (ei sisälly toimitukseen)
8= Oven avaajan verkkolaite (ei sisälly toimitukseen)
VIHJEITÄ
Puhdistus ja hoito
Erota verkkolaitteen verkkovirrasta ennen niiden puhdistamista (irrota verkko-
pistoke pistorasiasta). Kotelon ulkopinta voidaan puhdistaa saippualiuokseen
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia aineita tai kemikaaleja.
Poista tuuletusaukoissa oleva pöly siveltimellä tai tarvittaessa pölynimurilla.
Älä paina imusuutinta kiinni laitteeseen.
Turvaohjeet
Koteloiden, pistokkeiden tai verkkokaapeleiden vaurioiden yhteydessä tai
eristysvaurioiden yhteydessä on laitteet poistettava välittömästi käytöstä ja vir-
tajohdot irrotettava verkkovirrasta. SÄHKÖISKU - HENGENVAARA (Irrota verk-
kopistoke pistorasiasta) ja anna alan ammattilaisen välittömästi korjata vika.
Älä yritä itse korjata laitteita!
TEKNISET TIEDOT
Verkkosovitin: ENSIÖ: 100 - 240V~, 50Hz, 0,2A
TOISIO: 12V = / 500mA
Valmiustila: <0,3
Käyttölämpötila: Sisäasema: -10℃ - +50 °C
Ulkoyksikkö: -20℃ - +50 °C
Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Pakkauksen sisältö
saattaa poiketa pakkauksen tuotetiedoista tuotteiden hoitoon
ja laitteiden optimointiin liittyvistä syistä.
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUN HÄVITTÄMISOHJEET
Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa Euroopan unionin
määräysten mukaan enää hävittää lajittelemattomien jätteiden
mukana. Pyörissä oleva jätetynnyrin merkki osoittaa lajittelun vält-
tämättömyyden.
Suojele ympäristöä ja huolehdi siitä, että käytöstä poistetut laitteet
lajitellaan hävitettäviksi oikein.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva 04. heinäkuu 2012 annettu EU-
ROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON DIREKTIIVI
2012/19/EU.
FI
Ευχαριστούμε για την αγορά του θυροτηλεφώνου REV AD-201.
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται για την απλή τοποθέτηση και τον χειρισμό.
Το θυροτηλέφωνο μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά στο επίχρισμα. Το σημείο
τοποθέτησης πρέπει να προστατεύεται από βροχή και νερά. Η σύνδεση μεταξύ
μεγαφώνου και εσωτερικού σταθμού γίνεται με σύνδεση 2 καλωδίων.
Κατά την χρήση ενός εμπορικού ηλεκτρικού θυροτηλεφώνου, η θύρα μπορεί
να ανοίξει μέσω πρόσθετου διπλού καλωδίου στο εσωτερικό μέρος. Επιπλέον,
απαιτείται ένας αντάπτορας ρεύματος για το άνοιγμα της θύρας.
Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένους
επαγγελματίες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
εγκατάστασης. Για να γίνει αυτό, μια άδεια ηλεκτρική ανάδοχος.
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ ΘΥΡΑΣ (1) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (2) (ΕΙΚ. A)
Πριν στερεώσετε το μεγάφωνο θύρας και τον εσωτερικό σταθμό, θα πρέπει να
βρείτε πρώτα
ένα κατάλληλο σημείο (εικ. A). Μετά καθορίστε το μήκος του
καλωδίου, το οποίο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50 μέτρα.
Προσοχή: Το καλώδιο δεν θα πρέπει να τοποθετείται άμεσα δίπλα σε καλώδια
δικτύου. Προς αποφυγή εμπλοκών, τηρείτε απόσταση περίπου 10cm. Μια
πρίζα για τον εσωτερικό σταθμό (3) πρέπει να είναι κοντά στο σταθμό.
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (1) (ΕΙΚ. A+B)
Εάν χρησιμοποιείτε ήδη μια εγκατάσταση θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παλιά καλώδια για τη σύνδεση του
μεγαφώνου του νέου θυροτηλεφώνου. (βλέπε εικ. B)
Το μεγάφωνο της συσκευής τοποθετείται στο επίχρισμα.
Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει μακριά από νερά και βροχή ή θα πρέπει να
τοποθετηθεί ανάλογο σκέπαστρο προστασίας.
Τα καλώδια σύνδεσης θα πρέπει να τοποθετούνται στο εξωτερικό μεγάφωνο
και όχι στο επίχρισμα. Έτσι προστατεύονται από ζημίες.
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ (2) (ΕΙΚ. A)
Στερεώνετε τον εσωτερικό σταθμό στο επιθυμητό σημείο. Προσέξετε την
εγγύτητα της πρίζας για τον αντάπτορα σύνδεσης στο ρεύμα (3). Το καλώδιο
σύνδεσης του
μεγαφώνου και ο αντάπτορας ρεύματος συνδέονται βάσει χρωμάτων στις
δαγκάνες (εικ. A).
4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ
Κατά την χρήση ενός ηλεκτρικού θυροτηλεφώνου θα πρέπει να τοποθετηθεί
εσωτερικά ένα πρόσθετο διπλό καλώδιο. Σύνδεση πρόσθετης συσκευής
ρεύματος (μετασχηματιστής). Το εσωτερικό σημείο διαθέτει μια πιθανή επαφή
διακόπτη.
5. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Όταν ο επισκέπτης πατήσει το κουδούνι (4) στο εξωτερικό θυροτηλέφωνο,
ακούγεται στον εσωτερικό σταθμό το κουδούνι. Σηκώνετε το ακουστικό, και
συνομιλείτε με τον επισκέπτη.
Εάν έχει συνδεθεί το ηλεκτρικό άνοιγμα θύρας, πατάτε το πλήκτρο «άνοιγμα
θύρας» (6). Αυτό είναι εφικτό και με κατεβασμένο ακουστικό.
Πατώντας το διακόπτη «συναγερμός» (7) ακούγεται στο μεγάφωνο
ο συναγερμός.
ΕΙΚΟΝΕΣ
1= μεγάφωνο θύρας
2= εσωτερικός σταθμός
3= αντάπτορας ρεύματος
4= διακόπτης κλήσης/κουδούνι
5= διακόπτης «άνοιγμα θύρας»
6= διακόπτης «συναγερμός»
7= άνοιγμα θύρας (δεν συμπεριλαμβάνεται)
8= αντάπτορας ρεύματος για άνοιγμα θύρας (δεν συμπεριλαμβάνεται)
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Καθαρισμός και φροντίδα
Συσκευές με ρεύμα πριν τον καθαρισμό αφαιρούνται από το ρεύμα (βγάλτε
το φιρ από την πρίζα). Η επιφάνεια της συσκευής καθαρίζεται με ένα υγρό
πανί με σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή χημικά απορρυπαντικά.
Καθαρίζετε τη σκόνη στις εσοχές μόνο με ένα πινέλο και ενδεχ. με ηλεκτρική
σκούπα. Μην βάζετε την ηλεκτρική σκούπα άμεσα στη συσκευή.
Υποδείξεις ασφαλείας
Σε περίπτωση βλάβης περιβλημάτων, φις, καλωδίων ή μονώσεων, διακόψτε
τη λειτουργία της συσκευής και αφαιρέστε τα καλώδια. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ-
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΩΗΣ (βγάλτε το φις από την πρίζα) καλέστε έναν ειδικό για
επισκευή.
Μην επιχειρήσετε οι ίδιοι την επισκευή!
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αντάπτορας ρεύματος: PRI.: 100-240V~, 50Hz, 0,2A
SEC.: 12V= / 500mA
Standby: <0,3W
Θερμοκρασία λειτουργίας: Εσωτερικός σταθμός: -10°C έως +50°C
Μεγάφωνο θυροτηλεφώνου: -20°C έως +50°C
Τυχόν αλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς προειδοποίηση. Στα πλαίσια της
μέριμνας μας και βελτιστοποίησης της συσκευής, το περιεχόμενο μπορεί
να αποκλίνει από την περιγραφή του.
ΈΝΔΕΙΞΗ ΔΙΆΘΕΣΗΣ WEEE
Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, απαγορεύεται η ρίψη
αποβλήτων ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα
σκουπίδια. Το σύμβολο του κάδου πάνω σε ρόδες, υπογραμμίζει
την ανάγκη της ξεχωριστής διάθεσης. Συνδράμετε και εσείς στη
προστασία του περιβάλλοντος και διαθέστε αυτή τη συσκευή στο
προορισμένο σύστημα διάθεσης απορριμμάτων . ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/
EU ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, από της 04 Ιούλιος
2012 για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
GR
Zahvaljujemo vam na kupnji audio portafona AD-201.
Ovaj se uređaj odlikuje jednostavnom montažom i rukovanjem.
Govorna se jedinica za vrata može koristiti u vanjskom području i prikladna je
za nadžbuknu montažu. Mjesto montaže osigurajte od prskajuće vode i kiše.
Veza između govorne jedinice za vrata i unutarnje jedinice uspostavlja se
dvožičnim vodom.
Kod uporabe komercijalnog električnog otvarača vrata ulazna se vrata mogu
otvoriti preko dodatnog dvožičnog voda na unutarnjoj govornoj jedinici.
Također je potreban mrežni dio za otvarač vrata.
Montažu smiju vršiti samo kvalificirani električari prema važećim
propisima montaže. Zbog toga obratite se električnoj stručnoj
tvrtki koja posjeduje dozvolu za rad.
1. PRIPREMA ZA MONTAŽU GOVORNE JEDINICE ZA VRATA (1) I UNUTARNJE JEDINICE (2) (SLIKA A)
Prije nego što pričvrstite govornu jedinicu za vrata i unutarnju jedinicu
odaberite prikladno mjesto (slika A). Nakon toga utvrdite
dužinu voda, koja ne smije biti duža od cca 50m.
Pozor: Vod se ne smije postaviti neposredno uz mrežne vodove. Za izbjeg-
avanje smetnji zadržite razmak od cca 10cm. Mrežna utičnica za mrežni dio
unutarnje jedinice (3) trebala bi se nalaziti u njezinoj blizini.
2. MONTAŽA GOVORNE JEDINICE ZA VRATA (1) (SLIKA A+B)
Ako već koristite dvožični sustav zvona na vratima, bez dodatne instalacije
voda možete koristiti postojeći vod žica za zvono kako biste priključili govornu
jedinicu na vratima. (Vidi slika B)
Govorna je jedinica za vrata predviđena za nadžbuknu montažu.
Pričvrstite ju na područje zaštićeno od prskajuće vode i kiše ili uz odgovarajući
pokrov, odnosno natkrivanje.
Priključne vodove na govornoj jedinici za vrata ne polažite nadžbukno u vanjs-
kom području. Na taj se način štiti od oštećenja.
3. MONTAŽA UNUTARNJE JEDINICE (2) (SLIKA A)
Pričvrstite unutarnju stanicu na željeno mjesto. Pripazite na to da se u blizini
nalazi utičnica za mrežni adapter (3). Priključni kabel
govorne jedinice za vrata i mrežnog kabla priključite prema prikazu u boji,
odnosno prikazu brojeva na stezaljkama (slika A).
4. PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆE OTVARAČE VRATA
Kod uporabe električnog otvarača vrata postavite od unutarnje strane prema
otvaraču vrata dodatni dvožičani vod. Potrebno je priključiti dodatni mrežni
adapter (transformator). Unutarnja strana stavlja na raspolaganje bespotenci-
jalni uklopni kontakt.
5. RUKOVANJE
Ako posjetitelj pritisne pozivni gumb (4) na govornoj jedinici za vrata, oglašava
se zvuk zvona na unutarnjoj jedinici. Sad možete podići slušalicu za razgovor s
posjetiteljem.
Ako je priključen otvarač za vrata, vrata možete otvoriti pritiskom na gumb
»Otvarač vrata« (6). To možete napraviti čak ako slušalica nije podignuta.
Kod pritiska na gumb „Alarm“ (7) oglašava se alarmni signal na govornoj
jedinici na
vratima.
SLIKE
1= Govorna jedinica za vrata
2= Unutarnja jedinica
3= Mrežni adapter
4= Pozivni gumb/prekidač za zvono
5= Gumb „Otvarač vrata“
6= Gumb „Alarm“
7= Otvarač vrata (nije priložen)
8= Mrežni dio za otvarač vrata (nije priložen)
NAPOMENE
Čišćenje i održavanje
Napajane uređaje prije čišćenja isključite iz mreže (izvucite mrežni utikač
iz utičnice). Gornji dio kućišta očistite mekanom krpom natopljenom sa-
punskom lužinom. Ne koristite abrazivna sredstva ili kemikalije. Nakupljenu
prašinu na otvorima za prozračivanje obrišite kistom i, prema potrebi, usisajte
usisavačem. Usisnu mlaznicu ne držite izravno na uređaju.
Sigurnosne napomene
Kod oštećenja kućišta, utikača, mrežnog kabla ili oštećene izolacije, odmah
isključite uređaj i izvucite mrežne vodove. STRUJNI UDAR – OPASNOST
PO ŽIVOT. (izvucite mrežni utikač iz utičnice) stručnjak treba odmah ukloniti
oštećenja.
Ne radite sami popravke!
TEHNIČKI PODACI
Mrežni adapter: PRI.: 100-240V~, 50Hz, 0,2A
SEC.: 12V= / 500mA
Stanje mirovanja: <0,3W
Radna temperatura: Unutarnja jedinica: -10°C do +50°C
Govorna jedinica za vrata: -20°C do +50°C
Zadržano pravo na izmjenu bez prethodne najave. U okviru našeg
održavanja proizvoda i optimizacije uređaja, sadržaj se može
razlikovati od podataka na pakiranju.
WEEE-NAPUTAK O ZBRINJAVANJU
Rabljeni električni ili elektronski uređaji se u skladu s odredbama EU
više ne smiju stavljati u nerazvrstani otpad. Simbol kante za otpad na
kotačima ukazuje na nužnost odvojenog prikupljanja.
Pomozite i Vi u zaštiti okoliša te se pobrinite da se ovaj uređaj, kad
ga više ne budete koristili, preda u za to predviđene sustave za
odvojeno prikupljanje otpada.
DIREKTIVA 2012/19/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 04. srpanj
2012. o starim električnim i elektronskim uređajima.
HR
Köszönjük, hogy megvásárolta az AD-201 típusú REV audió kaputelefonunkat.
Termékünk egyszerű felszerelésével és kezelésével tűnik ki.
A kaputelefon kültéri állomása a vakolatra szerelhető föl. A telepítési hely
legyen védett a fröccsenő és esővíztől. A kül- és beltéri állomások között
kéthuzalos vezeték biztosítja a kapcsolatot.
Ha a kereskedelemben kapható ajtónyitót is használ, akkor a bejárati ajtó
beltéri egységről történő kinyitásához még egy kéthuzalos vezetéket kell
kiépíteni. Ezenkívül egy hálózati tápegység is szükséges az ajtónyitáshoz.
A felszerelést csak képzett szakemberek végezhetik, az érvényes
szerelési előírások szerint. Forduljon e célból egy engedéllyel
rendelkező villanyszerelő céghez.
1. A KÜLTÉRI KAPUTELEFON (1) ÉS A BELTÉRI ÁLLOMÁS FELSZERELÉSE (2) (A ÁBRA)
Mielőtt rögzítené a kül- és beltéri kaputelefon egységet, ki kell választani a
megfelelő telepítési helyet (A ábra). Ezután határozza meg a
vezeték hosszúságát, ami általában ne legyen 50 méternél hosszabb.
Figyelem: A vezeték ne legyen közvetlenül a hálózati elektromos vezeték mel-
lett. A működési zavarok elkerülése érdekében kérem, tartsa be a kb. 10cm
-es távolságot. A beltéri állomás hálózati tápegységéhez (3) legyen a közelben
egy hálózati csatlakozó aljzat.
2. A KAPUTELEFON ÖSSZESZERELÉSE (1) (A+B ÁBRA)
Ha már most is használ kéthuzalos kapucsengőt, akkor a kültéri egység cs-
atlakoztatásához minden további nélkül használhatja a meglévő kapucsengő
vezetékeit. (Lásd a B. ábrát.)
A kaputelefon vakolatra történő felszerelésre készült.
A felszerelési helyet úgy válassza ki, hogy esőtől és fröccsenő víztől védett
helyen legyen, és ehhez megfelelő burkolatot vagy fedelet kell elhelyezni.
A csatlakozóvezetékeket a kültéri részen ne a vakolaton kívül helyezze el. Ezzel
elkerülhető a vezeték megrongálása.
3. A BELTÉRI ÁLLOMÁS ÖSSZESZERELÉSE (A ÁBRA)
Rögzítse a kívánt helyen a beltéri állomást. Figyeljen oda, hogy a közelben
legyen egy hálózati csatlakozó aljzat a tápegység számára (3). A kaputelefon
és a hálózati adapter csatakozó kábelét a színjelölésnek, vagy a számadato-
knak megfelelően csatlakoztassa a kapcsokra (A ábra).
4. CSATLAKOZÁS A MEGLÉVŐ AJTÓNYITÓRA
Ha elektromos ajtónyitót is használ, akkor a beltéri állomástól az ajtónyitóig
még egy kéthuzalos vezetéket kell kihúzni. Ehhez kiegészítésként egy hálózati
adapterre (trafó) is szükség van. A beltéri állomás potenciálmentes kapcsoló
érintkezőt biztosít.
5. KEZELÉS
Ha a látogató megnyomja a kültéri kaputelefon csengőgombját (4), akkor
megszólal a beltéri egység csengője. Ilyenkor vegye fel a hallgatót, hogy
beszélhessen a látogatóval.
Ha csatlakoztatta az ajtónyitót, akkor az »Ajtónyitás« (6) gomb megnyomásá-
val ki lehet nyitni az ajtót. Ezt akkor is megteheti, ha nem veszi fel kagylót.
Ha megnyomja a „Riasztás“ gombot (7), akkor a kültéri egységen megszólal
egy riasztás jel.
Ábrák
1= Kültéri egység
2= Beltéri állomás
3= Hálózati adapter
4= Hívógomb / Csengőgomb
5= „Ajtónyitó“ gomb
6= „Riasztás“ gomb
7= Ajtónyitó (nincs a csomagban)
8= Ajtónyitó hálózati tápegysége (nincs a csomagban)
TUDNIVALÓK
Tisztítás, karbantartás
A hálózatról működő készülékeket a tisztítás megkezdése előtt le kell válasz-
tani a hálózatról (a csatlakozót ki kell húzni a csatlakozó aljzatból). A készülék-
ház felületét szappanlúgos nedves puha törlőkendővel kell megtisztítani. Ne
használjon súrolószert, vagy vegyszert. A szellőzőnyílásokban lerakodó port
ecsettel lehet kiseperni, de porszívóval is kiszívathatja. A szívófejet ne tegye
közvetlenül a készülékre.
Biztonsági utasítások
Ha megrongálódnak a készülékházak, csatlakozók, hálózati kábelek vagy a
szigetelések, azonnal helyezze üzemen kívül a készüléket és húzza ki a há-
lózati vezetékeket. ÁRAMÜTÉS - ÉLETVESZÉLY (Húzza ki a csatlakozóaljzatból
a hálózati csatlakozót) A károkat azonnal javíttassa meg egy szakemberrel.
Ne próbálkozzon saját maga a javítással!
MŰSZAKI ADATOK
Hálózati adapter: PRI.: 100-240V~, 50Hz, 0,2A
SEC.: 12V / 500mA
Készenlét: <0,3W
Üzemi hőmérséklet: Betéri állomás: -10°C - +50°C
Kültéri egység: -20°C és +50°C között
A bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartjuk. A készülék programok
ápolás és a készülékoptimalizálás miatt eltérő lehet a csomagoláson
lévő adatok tartalma.
WEEE MEGSEMMISÍTÉSI ÚTMUTATÁS
Az elhasznált elektromos és elektronikus készülékeket az európai
előírások szerint már nem szabad az osztályozatlan hulladékhoz
tenni. A kerekeken elhelyezett hulladéktartály szimbóluma a szelek-
tív gyűjtés szükségességére utal.
Ön is segítse a környezetvédelmet és gondoskodjon arról, hogy
ezeket a készülékeket, ha többé már nem használja, a szelektív
gyűjtés erre tervezett rendszereibe teszi.
AZ EUROPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012 július 04-én kelt 2012/19/EU
IRÁNYELVE a használt elektromos és elektronikus készülékekről.
HU
Grazie per l‘acquisto del citofono REV AD-201.
Questi impianti sono caratterizzati dalla semplicità delle loro modalità di mon-
taggio e di utilizzo.
Il citofono è stato concepito per l‘installazione esterna e per il montaggio non
incassato. Il punto di montaggio deve essere protetto da schizzi e pioggia. Il
collegamento tra il citofono e la stazione interna viene effettuato attraverso
una linea a 2 fili.
Nel caso in cui venga utilizzato un comune apriporta elettrico, anche la porta
di ingresso può essere aperta attraverso una linea a 2 fili per la stazione inter-
na. Inoltre è necessario un adattatore per la serratura.
L‘installazione deve essere eseguita solo da tecnici qualificati nel
rispetto delle norme di installazione in vigore. Rivolgersi in merito
a un‘azienda elettrica autorizzata.
1. PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO DEL CITOFONO (1) E DELLA STAZIONE INTERNA (2) (FIG. A)
Prima di fissare il citofono e la stazione interna, è necessario trovare
un punto appropriato (Fig. A). Successivamente, si deve
rilevare la lunghezza della linea, la quale non può essere superiore a ca.
50 metri.
Attenzione: La linea non deve essere disposta accanto alle linee di alimenta-
zione di rete. Al fine di evitare anomalie e disturbi, si raccomanda di mantenere
una distanza di ca. 10cm. Una presa di rete per l‘alimentatore della stazione
interna (3) deve essere presente nei pressi del sistema di fissaggio della
stazione interna.
2. MONTAGGIO DEL CITOFONO (1) (FIG. A+B)
Nel caso si faccia già uso di un citofono a 2 fili, è possibile utilizzare queste
due linee a fili disponibili, senza procedere dapprima ad alcuna installazione di
linee, ai fini del collegamento a un citofono. (Vedi Fig. B).
Il citofono è progettato per un montaggio a parete.
Il fissaggio deve essere effettuato in corrispondenza di un‘area protetta contro
la pioggia e gli spruzzi oppure è necessario applicare una copertura o appron-
tare un tettoia.
Le linee di collegamento devono trovarsi, laddove possibile, direttamente die-
tro il citofono. In questo modo, risulteranno protette in modo migliore contro
possibili casi di danneggiamento.
3. MONTAGGIO DELLA STAZIONE INTERNA (2) (FIG. A)
Montare la stazione interna al punto desiderato. Accertarsi che nelle imme-
diate vicinanze sia presenta una presa per l‘adattatore di rete (3). Collegare il
cavo di collegamento del
citofono e dell‘adattatore di rete conformemente alle indicazioni cromatiche e
ai dati numerici (Fig. A).
4. COLLEGAMENTO ALL‘APRIPORTA PRESENTE
Nel caso in cui venga utilizzato un apriporta elettrico, la porta di ingresso può
essere aperta attraverso una linea a 2 fili. Questo deve essere collegato ad
un altro adattatore di rete (Trafo). La stazione interna mette a disposizione un
contatto di attivazione a potenziale zero.
5. MODALITÀ DI UTILIZZO
Quando l‘ospite preme il tasto (4) del citofono, risuona un segnale acustico a
livello della stazione interna. A questo punto è necessario prendere la cornetta
per poter parlare con l‘ospite.
Nel caso in cui sia collegato un apriporta, è possibile premere il tasto »Apri-
porta« (6) per aprire. Questo non è possibile a cornetta abbassata.
Premendo il tasto „Allarme“ (7) il citofono emette un
segnale di allarme.
ILLUSTRAZIONI
1= citofono
2= stazione interna
3= adattatore di rete
4= tasto del citofono
5= Tasto „Apriporta“
6= Tasto „Allarme“
7= Apriporta (non incluso)
8= adattatore per apriporta (non incluso)
AVVERTENZA
Cura e pulizia
Gli apparecchi alimentati da corrente di rete devono essere staccati dalla rete
prima di essere puliti (staccare la spina di rete dalla presa corrispondente). La
superficie dell‘apparecchio può essere pulita con un panno morbido inumidito
con una lisciva di sapone. Non utilizzare abrasivi né prodotti chimici. I depositi
di polvere accumulatisi presso le fessure di ventilazione devono essere elimi-
nati esclusivamente con l‘ausilio di un pennello e, se necessario, servirsi di un
aspirapolvere. La bocchetta di aspirazione non deve essere tuttavia tenuta a
diretto contatto con l‘apparecchio.
Norme di sicurezza
In caso di danneggiamento dell‘alloggiamento dell‘apparecchio, delle spine
o del cavo di alimentazione, nonché in caso di danni a livello dell‘isolamento,
si raccomanda di disattivare immediatamente gli apparecchi e di staccare
la spina dalla rete di alimentazione. SCOSSE ELETTRICHE - PERICOLO DI
MORTE. (Staccare la spina dalla presa di rete corrispondente) Gli eventuali
danni devono essere fatti eliminare immediatamente da parte di personale
tecnico qualificato.
Non effettuare autonomamente alcun intervento di riparazione!
DATI TECNICI
Adattatore di rete: PRI.: 100-240V~, 50Hz, 0,2A
SEC.: 12V= / 500mA
Standby: <0,3W
Temperatura di esercizio: Stazione interna: -10°C a +50°C
Citofono: -20°C a +50°C
Con riserva di modifiche senza preavviso. Nel contesto del nostro programma
di cura dei prodotti e di ottimizzazione delle apparecchiature, il contenuto può
differire dalle indicazioni sull‘imballaggio.
AVVERTENZA IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI WEEE
Conformemente a quanto previsto dalle prescrizioni europee, gli
apparecchi elettrici ed elettronici dismessi non possono più essere
smaltiti unitamente agli altri rifiuti. Il simbolo del contenitore dei
rifiuti su ruote richiama l’attenzione sulla necessità di una raccolta
differenziata dei rifiuti stessi.
Offrite anche Voi il Vostro contributo alla tutela ambientale, conseg-
nando gli apparecchi dismessi ai sistemi appositamente previsti ai fini della
raccolta differenziata dei rifiuti.
DIRETTIVA 2012/19/EU DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEI del
04 luglio 2012 in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
IT
Nous vous remercions d‘avoir fait l‘acquisition du système d‘interphone
AD-201.
Ce système se distingue par sa facilité de montage et de manipulation.
L‘interphone convient à un usage en extérieur et une pose en saillie.
L‘emplacement de montage doit être protégé de la pluie et des projections
d‘eau. La connexion entre le système d‘interphone et le poste intérieur est
assurée par un câble à deux fils.
Dans le cas d‘un portier électrique du commerce, la porte d‘entrée peut être
ouverte depuis l‘interphone intérieur par un câble supplémentaire à deux fils.
Un bloc d‘alimentation supplémentaire pour le portier est nécessaire.
L‘installation ne doit se faire que par des spécialistes selon les
prescriptions d‘installation en vigueur. Pour ce faire, adressez-
vous à un électricien homologué.
1. PREPARATION DU MONTAGE DE L‘INTERPHONE (1) ET DU POSTE INTÉRIEUR (2) (FIG. A)
Il convient de choisir un emplacement approprié avant de fixer l‘interphone et
le poste intérieur (fig. A) Déterminez ainsi la longueur
du câble qui ne doit pas dépasser environ 50m.
Attention : Le câble ne doit pas être posé juste à côté de conduites élec-
triques. Pour éviter des perturbations, veuillez respecter une distance d‘env.
10cm. Une prise de courant pour le bloc d‘alimentation du poste intérieur (3)
doit se trouver à proximité de ce dernier.
2. MONTAGE DE L‘INTERPHONE (1) (FIG : A+B)
Si vous disposez déjà d‘une sonnette filaire (2 fils), vous pouvez utiliser sans
autre installation, le fil de la sonnette pour le raccordement d‘un interphone.
(voir fig. B)
L‘interphone est prévu pour un montage en saillie.
La fixation doit être effectuée dans une zone protégée de la pluie et des écla-
boussures ou bien il faut prévoir une protection resp. un auvent.
Les lignes de raccordement ne doivent pas être posées en saillie sur
l‘interphone extérieur. Elles sont ainsi protégées contre des détériorations
éventuelles.
3. MONTAGE DU POSTE INTERIEUR (2) (FIG. A)
Fixer le poste intérieur à l‘endroit souhaité. Veillez à ce qu‘une prise de
courant pour le bloc d‘alimentation (3) soit à proximité. Raccordez le câble
de raccordement de l‘interphone et du bloc d‘alimentation aux bornes selon
l‘indication par couleur respectivement par chiffres (fig. A)
4. RACCORDEMENT DU PORTIER EXISTANT
Dans le cas d‘un portier électrique, un câble supplémentaire à deux fils doit
être posé entre le poste interne et le portier. Il faut raccorder un adaptateur
secteur supplémentaire (transfo). Le poste intérieur dispose d‘un contact
commutateur sans potentiel.
5. MANIPULATION
Quand le visiteur presse le bouton (4) de l‘interphone, une sonnerie retentit
sur le poste intérieur. Vous pouvez alors décrocher le combiné pour parler au
visiteur.
Si un portier est raccordé, la porte d‘entrée peut être ouverte en pressant la
touche „Portier“ (6). Ceci est possible également le combiné raccroché.
A la pression de la touche „Alarme“ (7), un signal d‘alarme retentit à
l‘interphone.
FIGURES
1= Interphone
2= Poste intérieur
3= Adaptateur secteur
4= Bouton d‘appel/Touche de sonnerie
5= Touche „Portier“
6= Touche „Alarme“
7= Portier (non fourni)
8= Bloc d‘alimentation pour portier (non fourni)
REMARQUE
Nettoyage et soin
Débrancher les appareils alimentés par secteur avant le nettoyage (débran-
cher la fiche de la prise de courant). La surface du coffret peut être nettoyée à
l‘aide d‘un chiffon doux humecté d‘une solution savonneuse. N‘utilisez aucun
abrasif ou produit chimique. Eliminer les dépôts de poussière des fentes
d‘aération uniquement à l‘aide d‘un pinceau et aspirer éventuellement à l‘aide
d‘un aspirateur. Ne pas maintenir la buse d‘aspiration contre l‘appareil.
Consignes de sécurité
En cas de détériorations de boîtiers, de fiches mâles, de cordons électriques
ou de l‘isolation, éteindre immédiatement l‘appareil et débrancher les fils
électriques. DECHARGE ÉLECTRIQUE – DANGER DE MORT (Débrancher le
cordon électrique de la prise) faire intervenir immédiatement un spécialiste
pour la réparation.
Ne pas tenter de réparation en propre régie !
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Adaptateur secteur : PRI. : 100-240V~, 50Hz, 0,2A
SEC . : 12V= / 500mA
Veille : <0,3W
Température de service: Poste intérieur : -10°C à +50°C
Interphone : -20°C à +50°C
Sous réserve de modifications. Le contenu peut diverger des indications
figurant sur l‘emballage dans le cadre de notre entretien et optimisation des
produits.
WEEE - INDICATION DES TRAITEMENTS DES DÉCHETS
Suite aux indications européennes, les déchets électriques et
électroniques ne doivent plus être jeter avec les déchets non tirés.
Le symbole de la poubelle avec les roues indique l’importance du tri
sélectif.
Participez vous aussi au respect de l’environnement et faites en
sorte que, lorsque vous n’utiliserez plus votre appareil, vous suiviez
les indications du traitement des déchets.
Directive : 2012/19/EU DU PARLEMENT ET CONSEIL EUROPÉENS DU 04
juillet 2012 au sujet d’anciens appareils électroniques et électriques.
FR
GB
DOOR INTERCOM SYSTEM
Type: AD-201
ДОМОФОННА УРЕДБА
Typ: AD-201
DOMOVNÍ TELEFON
Typ: AD-201
DØRTELEFON
Type: AD-201
INTERCOMUNICADOR DE PUERTA
Tipo: AD-201
SYSTEME D’INTERPHONE
Type : AD-201
OVIPUHELINLAITTEISTO
Tyyppi: AD-201
ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ
Tύπος: AD-201
PORTAFON
Tip: AD-201
BG
CZ
DK
ES
FR
FI
GR
HR
HU
KAPUTELEFON
Típus: AD-201
CITOFONO
Modello: AD-201
IT
DYRASÍMAKERFI
Gerð: AD-201
DEURINTERCOM
Type: AD-201
DØRINTERKOM
Type: AD-201
IS
NL
NO
ÁUDIO PORTEIRO
Tipo: AD-201
PT
INSTALAŢIE DE INTERFON
Tipul: AD-201
PORTTELEFON
Typ: AD-201
DOMOFON
Tip: AD-201
RO
SE
SI
SK
DVEROVÝ TELEFÓN
Typ: AD-201
KAPI DİYAFONU
Model: AD-201
TR
REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1 - 4 • D-63776 Mömbris
www.rev.biz • Tel. +49 900 117-1070*
Fax. +49 180 5 007410 • service@rev.biz
*36 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend
ANL_AD-201.indd 2 28.07.2017 12:26:44

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the REV AD-201 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other REV AD-201 owners to properly answer your question.

View the manual for the REV AD-201 here, for free. This manual comes under the category Intercom systems and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the REV AD-201 or do you need help? Ask your question here

REV AD-201 specifications

General
Brand REV
Model AD-201
Product Intercom system
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the REV AD-201.

Is your question not listed? Ask your question here