Philips Viva Collection HD6322 manual

Philips Viva Collection HD6322
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF
Uporaba pladnja za pečenje (samo HD6324)
Pladanj za pečenje možete koristiti kako biste hranu ispekli u vlastitom soku.
Napomene
- Nemojte koristiti metalni, oštri ili abrazivni kuhinjski pribor za hranu kako biste
hranu okrenuli ili maknuli s pladnja za pečenje jer to može oštetiti sloj koji
onemogućuje lijepljenje hrane.
- Pladanj za pečenje može se na roštilj ispravno postaviti jedino tako da njegova
najniža strana bude okrenuta prema stražnjoj strani aparata.
- Nemojte stavljati poklopac na pladanj za pečenje kada zagrijavate aparat.
- Pladanj za pečenje nemojte stavljati na dvostranu ploču za pečenje. On u tom
slučaju neće biti stabilan i neće doseći potrebnu temperaturu.
Čišćenje
Upozorenja
- Nikada ne uranjajte aparat ili mrežni kabel u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Za čišćenje aparata nikada nemojte upotrebljavati spužvice za ribanje, abrazivna
sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.
Napomene
- Prije čišćenja ili premještanja aparata obavezno pričekajte da se ohladi.
- Uklonite suvišnu masnoću i ostatke s ploče drvenom ili plastičnom lopaticom i
gurnite ih u pladanj za masnoću.
- Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u stroju za pranje posuđa.
Naručivanje dodatnog pribora
Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove, posjetite www.shop.philips.com/
service ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i
centar za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u
međunarodnom jamstvenom listu).
Zaštita okoliša
- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte odlagati s uobičajenim
otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje.
Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 3).
Jamstvo i podrška
Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili
pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.
MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű
támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Általános leírás (ábra 1)
1 Fedélfogantyú (csak a HD6324/HD6323/HD6322 típusnál)
2 Fedél (csak a HD6324/HD6323/HD6322 típusnál)
3 Grillezőtálca (csak a HD6324 típusnál)
4 Rögzítési pontok
5 Folyadékelvezető mélyedés
6 Megfordítható grillezőlap
7 Kábelvezető
8 Hálózati kábel és csatlakozódugó
9 Laprögzítési pontok
10 Fűtőelem
11 A készülék
12 Zsiradéktálca
13 Hőmérséklet-szabályozó
14 Jelzőfény

Fontos!

A készülék első használata előtt gyelmesen olvassa el a

használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!

- Ne merítse a készüléket vagy a hálózati csatlakozó

kábelt vízbe vagy egyéb folyadékba.

Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy

a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi

hálózatéval.

- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok

elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy

hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent

zikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel

rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan

személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet

mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos

működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.

- A kikapcsolt vagy hűlő készüléket és a kábelét tartsa

távol a 8 év alatti gyermekektől.

- Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.

- Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.

- Tilos faszenet vagy hasonló gyúlékony tüzelőanyagot

használni a készülékkel.

Figyelmeztetés!

- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a

készüléket.

- Helyezze a készüléket stabil, sík felületre úgy, hogy

elegendő hely legyen körülötte.

- Mielőtt ételt helyezne a megfordítható grillezőlapra,

mindig melegítse elő.

- Az elérhető felület működés közben

felforrósodhat (ábra 2).

- Ne mozdítsa el és ne szállítsa a készüléket vagy a

grillezőtálcát használat közben, illetve ha még nem

hűltek ki.

- Zsíros húsok és kolbász készítése során legyen óvatos

a kifröccsenő zsiradék miatt.

- A készülék hálózati csatlakozójának kihúzása előtt

mindig állítsa 0 állásba a hőmérséklet-szabályozót.

- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.

- Használat után mindig tisztítsa meg a készüléket.

- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt eltávolítja

a megfordítható grillezőlapot, grillezőtálcát (csak a

HD6324 típusnál), vagy a fedelet (csak a HD6324/

HD6323/HD6322 típusnál), csak ezután tisztítsa,

illetve tegye el a készüléket.

- Ne érjen a megfordítható grillezőlaphoz vagy a

grillezőtálcához (csak a HD6324 típusnál) éles vagy

karcoló tárggyal, mert megsérülhet a tapadásmentes

felület.

- A készülék általános otthoni használatra készült.

Nem ajánlott üzletek, irodák, gazdaságok és egyéb

munkahelyek személyzeti konyhájába, valamint

hotelekben, motelekben, panziókban és egyéb

vendéglátó-ipari környezetekben való használatra sem.

- Ne használja a készüléket külső időzítővel, illetve

távvezérlőrendszerrel.

- A készülék nem rendeltetés- vagy szakszerű

használata, illetve nem a használati utasításnak

megfelelő használata esetén a garancia érvényét veszti,

és a Philips nem vállal felelősséget a keletkezett kárért.

Elektromágneses mező (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.
Teendők az első használat előtt
Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és matricát a készülékről, és
tisztítsa meg.
A készülék használata
A megfordítható grillezőlap használata
Megjegyzések
- Ne használjon éles, karcoló vagy fémből készült konyhai eszközöket az ételeknek
a megfordítható grillezőlapon való felszeletelésére, megfordítására, vagy onnan
való eltávolítására, mivel az károsíthatja a megfordítható grillezőlap tapadásmentes
bevonatát.
- Mindig stabil, egyenes felületre helyezze a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a folyadékelvezető elöl helyezkedik el. A felfelé mutató
peremmel rendelkező folyadékelvezetőnek biztosan kell ülnie a két, hátul található
laprögzítő ponton.
- Ha szeretné megfordítani a megfordítható grillezőlapot, hogy a másik oldalán
grillezzen, hagyja lehűlni és alaposan tisztítsa meg. Ha a lapot nem tisztítja meg,
mielőtt a másik oldalát használja, a fűtőelemre zsiradék vagy ételdarabkák éghetnek.
A fedél használata (csak a HD6324/HD6323/HD6322 típusnál)
A fedelet a megfordítható grillezőlapon található ételre helyezve megőrizhető a hő,
meggátolható a fröcskölés és felfoghatók vele a szagok és a füst.
Megjegyzések
- Előmelegítés során soha ne tegye a fedelet a grillezőre.
- Ne feledje, hogy az üveg fedél felforrósodik használat alatt. Csak a fogantyújánál
fogva emelje fel.
- Az ételkészítési táblázatban található idők és hőmérsékletek a fedő nélküli
grillezésre vonatkoznak.
A grillezőtálca használata (csak a HD6324 típusnál)
A grillezőtálca segítségével a hozzávalókat a saját szaftjukban/levükben grillezheti.
Megjegyzések
- Ne használjon éles, karcoló vagy fémből készült konyhai eszközöket az ételek
keveréséhez és a grillezőtálcáról való eltávolításához, mivel ez károsíthatja a tálca
tapadásmentes bevonatát.
- A grillezőtálcát csak úgy lehet megfelelő módon a grillre helyezni, hogy a
legalacsonyabb oldala a készülék hátuljánál helyezkedjen el.
- A készülék előmelegítésekor ne tegye a fedelet a grillezőtárcára.
- Ne helyezze a grillezőtálcát a megfordítható grillezőlapra, mivel úgy nem stabil és
nem éri el a megfelelő hőmérsékletet.
Tisztítás
Figyelmeztetés
- Ne merítse a készüléket vagy a hálózati csatlakozó kábelt vízbe vagy egyéb
folyadékba.
- A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot és súrolószert (pl.
mosószert, benzint vagy acetont).
Megjegyzések
- Tisztítás vagy mozgatás előtt mindig hagyja, hogy a készülék lehűljön.
- A felesleges zsiradékot és szennyeződést fából vagy műanyagból készült spatulával
távolítsa el a lapról, és helyezze a zsiradéktálcára.
- Minden levehető alkatrész mosogatógépben tisztítható.
Tartozékok rendelése
Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a www.shop.philips.com/
service weboldalra, vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az adott ország Philips
vevőszolgálatával is felveheti a kapcsolatot (az elérhetőségeket a világszerte érvényes
garancialevélben találja).
Környezetvédelem
- A feleslegessé vált készüléket szelektív hulladékként kell kezelni. Kérjük,
hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet
védelméhez (ábra 3).
Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/
support weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.
ҚАЗАҚША
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!
Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді
www.philips.com/welcome веб-бетінде тіркеңіз.
Жалпы сипаттама (Cурет 1)
1 Қақпақ тұтқасы (тек HD6324/HD6323/HD6322)
2 Қақпақ (тек HD6324/HD6323/HD6322)
3 Грильдеу науасы (тек HD6324)
4 Бекіту нүктелері
5 Дренаж тесікшелері
6 Қарсы грильдеу табағы
7 Сым қыстырмасы
8 Қуат сымы және штепсельдік ұшы
9 Табақты бекіту нүктелері
10 Қыздыру элементі
11 Құрал
12 Май жиналатын тостаған
13 Температураны бақылау құралы
14 Көрсеткіш шамы

Маңызды

Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын

мұқият оқып шығып, болашақта анықтамалық құрал

ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті жағдайлар

- Құралды немесе қуат сымын суға немесе басқа

сұйықтыққа батырмаңыз.

Абайлаңыз!

- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің

жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп

алыңыз.

- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын

алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips

мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті

мамандар ауыстыруы керек.

- Бақылау астында болса немесе құрылғыны қауіпсіз

пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және

байланысты қауіптерді түсінсе, бұл құрылғыны

8 және одан жоғары жастағы балалар және дене,

сезу немесе ақыл-ой қабілеттері кем немесе

тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар пайдалана алады.

- Құрылғы қосылып тұрғанда немесе суып жатқанда,

құрылғы мен оның қуат сымын жасы 8-ге толмаған

балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

- Қуат сымын ыстық жерлерден аулақ ұстаңыз.

- Істеп тұрғанда, құралды қадағалаусыз қалдыруға

болмайды.

- Көмір немесе ұқсас отындар бұл құрылғымен

пайдаланылмауы тиіс.

Ескерту

- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға жалғаңыз.

- Құралды тегіс, айналасында бос орны жеткілікті

тұрақты жерге қойыңыз.

- Қарсы грильдеу табағына кез келген тамақ салар

алдында оны әрқашан алдын ала қыздырып алыңыз.

- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, оның қол жетімді

беттері ысып кетуі мүмкін (Cурет 2).

- Құрылғыны немесе грильдеу науасын ол

қолданылып жатқанда немесе әлі ыстық кезде

жылжытпаңыз немесе тасымалдамаңыз.

- Майлы ет немесе шұжық қақтаған кезде, майдың

шашырауынан сақтаныңыз.

- Құрылғыны токтан суырмастан бұрын

температураны басқару элементін әрқашан 0

мәніне бұраңыз.

- Қолданып болған соң құралды міндетті түрде

розеткадан ажыратыңыз.

- Құрылғыны қолданып болғаннан соң, оны міндетті

түрде тазалаңыз.

- Құрылғыны тазалау немесе оны басқа жаққа қою

үшін қарсы грильдеу табағын, грильдеу науасын

(тек HD6324) немесе қақпақты (тек HD6324/

HD6323/HD6322) алмастан бұрын құрылғыны

толық суытыңыз.

- Қарсы грильдеу табағын немесе грильдеу

науасын (тек HD6324) ешқашан өткір немесе

қырғыш заттармен ешқашан түртпеңіз, себебі

бұл жабыспайтын бетті зақымдайды.

- Бұл құрал тек үйде пайдалануға арналған. Дүкен,

кеңсе, ферма сияқты жұмыс орындарының

асханасы сияқты орталарда қолдануға жарамайды.

Қонақ үй, мотель, жатақ пен таңғы ас берілетін

орындар, басқа да тұрғылықты орталарда қолдануға

да болмайды.

- Бұл құрылғы сыртқы таймермен немесе қашықтан

басқару жүйесімен жұмыс істеуге арналмаған.

- Құрылғыны дұрыс қолданбаса, кәсіби немесе

жартылай кәсіби мақсаттарда қолданса,

пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес

қолданбаса, кепілдік жарамсыз болады және Philips

компаниясы болған зақымдарға байланысты кез

келген жауапкершіліктен бас тартады.

Электромагниттік өріс (ЭМӨ)
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы
стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Алғаш қолданар алдында
Барлық орам материалдарын және жапсырмаларды алып, құрылғыны
пайдаланбастан бұрын оны тазалаңыз.
Құрылғыны пайдалану
Қарсы грильдеу табағын пайдалану
Ескертпелер
- Қарсы грильдеу табағындағы тағамды кесу не аудару, не болмаса қарсы
грильдеу табағынан тағамды алу үшін металл, өткір немесе қырғыш ас
үй құралдарын пайдаланбаңыз, себебі бұл қарсы грильдеу табағының
жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны әрқашан тұрақты, тегіс бетке қойыңыз.
- Қызыл тамшылау табағы алдыңғы жақта болуы керек. Тірек дөңгелегі
жоғары қарап тұрған тамшылау табағы артқы жақтағы екі табақты бекіту
нүктелерімен дұрыс орнығуы керек.
- Басқа жағында грильдеу үшін қарсы грильдеу табағын бұрғанда, табақты
суытып, оны мұқият тазалаңыз. Басқа жағында грильдеуді бастамастан бұрын
табақ тазаланбаса, май немесе тағам бөліктері ысыту элементінде күюі мүмкін.
Қақпақты пайдалану (тек HD6324/HD6323/HD6322)
Грильдің қызуын сақтау, шашырауды болдырмау және иіс пен түтінді сақтау үшін
қақпақты қарсы грильдеу табағына тағам үстіне жабуға болады.
Ескертпелер
- Қыздыру кезінде ешқашан шыны қақпақты грильге қоймаңыз.
- Шыны қақпақтың пайдалану кезінде ысып кететінінен хабардар болыңыз.
Оны көтеру үшін тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Тағам дайындау кестесінің уақыты мен температурасы тек қақпақсыз
грильдеуге қолданылады.
Грильдеу науасын пайдалану (тек HD6324)
Грильдеу науасын ингредиенттерді өз шырындарында грильдеу үшін пайдалана
аласыз.
Ескертпелер
- Тағамды аудары немесе тағамды грильдеу науасынан алу үшін металл,
өткір немесе қырғыш ас үй құралдарын пайдаланбаңыз, себебі бұл науаның
жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін.
- Грильге грильдеу науасын қоюдың жалғыз дұрыс жолы — оны төменгі
жағымен құрылғының артына қою.
- Құрылғыны алдын ала қыздыру кезінде грильдеу науасына қақпақты қоймаңыз.
- Грильдеу науасын қарсы грильдеу табағының үстіне қоймаңыз. Ол тұрақты
болмайды және қажетті температураға жетпейді.
Тазалау
Ескертулер
- Құралды немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құралды тазалағанда, қыратын шүберектерді, қырғыш тазалау құралдарын,
жанармай немесе ацетон сияқты сұйықтықтарды қолданбаңыз.
Ескертпелер
- Тазалау немесе жылжыту алдында әрқашан құрылғыны суытыңыз.
- Табақтан артық май мен қалдықты ағаш не пластмасса қалақшамен алыңыз
немесе оны май науасына итеріңіз.
- Алынатын барлық бөлшеткерді ыдыс жуғышта жууға болады.
Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
Қосалқы құралдар немесе қосалқы бөлшектер сатып алу үшін,
www.shop.philips.com/service сайтына кіріңіз немесе Philips дилеріне
барыңыз. Сондай-ақ,еліңіздегі Philips Тұтынушыларды қолдау орталығына
хабарласыңыз (байланыс мәліметтерін дүниежүзілік кепілдік парақшасынан қараңыз).
Қоршаған орта
- Жарамдылық мерзімі аяқталғанда, құралды тұрмыстық қоқыспен бірге
тастамаңыз. Қайта өңдейтін арнайы жинау орнына тапсырыңыз. Бұл әрекет
қоршаған ортаны сақтауға септігін тигізеді (Cурет 3).
Кепілдік және қолдау
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support
сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.
LATVIEŠU
Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā
atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.
Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)
1 Vāks ar rokturi (tikai HD6324/HD6323/HD6322)
2 Vāks (tikai HD6324/HD6323/HD6322)
3 Grilēšanas paplāte (tikai HD6324)
4 Fiksācijas punkti
5 Noteces rieva
6 Apgriežama grilēšanas plātne
7 Skava vadam
8 Elektrības vads un kontaktdakša
9 Plātnes ksācijas punkti
10 Sildīšanas elements
11 Ierīce
12 Tauku paplāte
13 Temperatūras regulēšana
14 Indikatora lampiņa

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas

pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu

ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Neiegremdējiet ierīci vai elektrības vadu ūdenī vai

jebkurā citā šķidrumā.

Brīdinājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet,

vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla

spriegumam jūsu mājā.

- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips

pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem

vai līdzīgi kvalicētām personām, lai izvairītos no

briesmām.

- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un

personas ar ierobežotām ziskajām, sensorajām vai

garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja

tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu

ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo

bīstamību.

- Kad ierīce ir ieslēgta vai atdziest, glabājiet ierīci un tās

elektrības vadu vietā, kurai nevar piekļūt bērni vecumā

līdz 8 gadiem.

- Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām.

- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

- Šajā ierīcē nedrīkst izmantot kokogles vai

degšķidrumus.

Ievērībai

- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas

kontaktrozetei.

- Novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas virsmas tā, lai ap

to būtu pietiekami daudz brīvas vietas.

- Vienmēr iepriekš uzsildiet apgriežamo grilēšanas plātni,

pirms uzlikt uz tās ēdienu.

- Ierīces darbības laikā pieejamā virsma var kļūt

karsta (Zīm. 2).

- Nepārvietojiet un nepārvadājiet ierīci vai grilēšanas

paplāti lietošanas laikā vai, ja tā ir karsta.

- Grilējot taukainu gaļu vai desas, esiet uzmanīgs un

neļaujiet sprakšķēt taukiem.

- Vienmēr pagrieziet temperatūras kontroli uz 0 pirms

ierīces atvienošanas no elektrotīkla.

- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

- Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci.

- Ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist, pirms noņemt

apgriežamo grilēšanas plātni, grilēšanas paplāti (tikai

HD6324) vai vāku (tikai HD6324/HD6323/HD6322),

lai notīrītu ierīci vai novietotu glabāšanā.

- Nekādā gadījumā nepieskarieties apgriežamajai

grilēšanas plātnei vai grilēšanas paplātei (tikai

HD6324) ar asiem vai abrazīviem priekšmetiem, jo

varat sabojāt nepiedegošo virsmu.

- Šī ierīce ir paredzēta vienīgi lietošanai mājas apstākļos.

Tā nav paredzēta lietošanai veikalu vai biroju

darbinieku virtuvēs, saimniecības ēkās vai citās darba

telpās, piemēram, viesnīcās, moteļos, pansijās un citās

apmešanās vietās.

- Šo ierīci nav paredzēts lietot kopā ar ārēju taimeri vai

tālvadības sistēmu.

- Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai profesionālā/

pusprofesionālā nolūkā, vai arī ja tā netiek izmantota

atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām

instrukcijām, garantija zaudē spēku, un Philips

neuzņemsies atbildību par iespējamiem bojājumiem.

Elektromagnētiskais lauks (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas
attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.
Pirms pirmās lietošanas reizes
Pirms ierīces izmantošanas sākšanas noņemiet visu iepakojumu un uzlīmes un notīriet
ierīci.
Ierīces lietošana
Apgriežamās grilēšanas plātnes izmantošana
Piezīmes
- Neizmantojiet metāla, asus vai abrazīvus virtuves piederumus, lai sagrieztu vai
apgrieztu ēdienu uz apgriežamās grilēšanas plātnes, vai arī noņemtu no tās ēdienu,
jo varat sabojāt nepiedegošo pārklājumu.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas virsmas.
- Pārbaudiet, vai skalošanas noteces rieva ir priekšpusē. Noteces rievai ar malu
vērstu augšup jābūt pareizi novietotai divos ksācijas punktos, kas izvietoti
aizmugurē.
- Ja vēlaties apgriezt apgriežamo grilēšanas plātni, lai grilētu uz otras puses, ļaujiet tai
atdzist un rūpīgi notīriet to. Ja plātne pirms grilēšanas uz otras puses nav notīrīta,
tauki vai ēdiena daļiņas var piedegt pie sildelementa.
Vāka izmantošana (tikai HD6324/HD6323/HD6322)
Vāku var novietot virs ēdiena uz apgriežamās grilēšanas plātnes, lai saglabātu grila
izdalīto siltumu, novērstu izšļakstīšanos, kā arī neļautu aizplūst dūmiem un aromātam.
Piezīmes
- Nekad nelieciet stikla vāku uz grila karsēšanas laikā.
- Ņemiet vērā, ka stikla vāks kļūs karsts lietošanas laikā. Lai paceltu, satveriet tikai aiz
roktura.
- Laiks un temperatūra, kas norādīti ēdienu pagatavošanas tabulā, attiecas tikai uz
grilēšanu bez vāka.
Grilēšanas paplātes izmantošana (tikai HD6324)
Varat izmantot grilēšanas paplāti, lai grilētu produktus to sulā.
Piezīmes
- Neizmantojiet metāla, asus vai abrazīvus virtuves piederumus, lai apgrieztu ēdienu
vai to noņemtu no grilēšanas paplātes, jo varat sabojāt nepiedegošo pārklājumu.
- Vienīgais pareizais grilēšanas paplātes novietošanas veids uz grila, ir novietot to ar
zemāko pusi ierīces aizmugurē.
- Nelieciet vāku uz grilēšanas paplātes ierīces uzsildīšanas laikā.
- Nenovietojiet grilēšanas paplāti uz apgriežamās grilēšanas plātnes. Tā nebūs stabila
un nesasniegs nepieciešamo temperatūru.
Tīrīšana
Brīdinājumi
- Neiegremdējiet ierīci vai elektrības vadu ūdenī vai jebkurā citā šķidrumā.
- Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.
Piezīmes
- Pirms ierīces tīrīšanas vai pārvietošanas vienmēr uzgaidiet, līdz tā atdziest.
- Notīriet liekos taukus un pārpalikumus no plātnes, izmantojot koka vai plastmasas
lāpstiņu, un virziet tos uz tauku paplāti.
- Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
Piederumu pasūtīšana
Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.shop.philips.com/
service vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu
apkalpošanas centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).
Vide
- Pēc ierīces darbmūža beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet
nododiet ociālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā palīdzēsit saudzēt
vidi (Zīm. 3).
Garantija un atbalsts
Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/
support vai atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
2
1
HD6324
HD6324
HD6323
HD6322
10 11 12
1
4
7 8 9
2
5
3
6
HD6324
30 min.
1
3
6
4
7
2
5
14 1513
2
1
HD6323
HD6322
HD6324
1 2 3
Min.
6-8
8-10
8-10
6-8
5-7
8-10
6-8
9-15
28-30
33-35
5-7
4-6
4-5
10-12
10-12
10-12
28-32
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4-5
5
5
5
4
5
5
2-3
1-2
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
B
B
B
B
B
A-B
A-B
B
B
A
B
4222.005.0318.4
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HD6324, HD6323, HD6322, HD6321, HD6320

1
2 3
4222_005_0318_4_DFU Leaflet_A6_48p_v1.indd 1 1/30/14 11:36 AM
Philips Viva Collection HD6322

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips Viva Collection HD6322 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips Viva Collection HD6322 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips Viva Collection HD6322 here, for free. This manual comes under the category Barbecues and has been rated by 1 people with an average of a 5.1. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips Viva Collection HD6322 or do you need help? Ask your question here

Philips Viva Collection HD6322 specifications

General
Brand Philips
Model Viva Collection HD6322
Product Barbecue
Language English
Filetype PDF
Design
Product colour Black
Cooking surface (W x D) 420 x 240 mm
Non-stick coating
Housing material Glass,Plastic
Ergonomics
Non-slip feet
Grease tray storage
Removable plate(s)
Dishwasher-proof parts
LED indicators Ready
Performance
Total power 1500 W
Product dimensions (WxHxD) 420 x 100 x 240 mm
Adjustable thermostat
Indication light
Weight & dimensions
Width 420 mm
Depth 240 mm
Height 100 mm
Weight 3000 g
Width 420 mm
Depth 240 mm
Height 100 mm
Weight 3000 g
Features
Product colour Black
Non-slip feet
Cooking surface (W x D) 420 x 240 mm
Adjustable thermostat
Indication light
Non-stick coating
Grease tray storage
Removable plate(s)
Dishwasher-proof parts
LED indicators Ready
Housing material Glass,Plastic
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips Viva Collection HD6322.

Is your question not listed? Ask your question here