Olight R50 Seeker manual

Olight R50 Seeker
7 · 1
PDF manual
 · 1 page
English
manualOlight R50 Seeker
INSIDE THE BOX
R50 Seeker, Lanyard, USB Power, Micro-USB Cable, User Manual
* Stated data on Turbo and High mode has been measured indoor under 25 degrees Celsius,
windless laboratory conditions. The data may vary due to environmental and heat dissipation
conditions.
SPECIFICATIONS
Material: Aircraft-grade aluminum body with anti-scratch type-III hard anodizing
OUTPUT & RUNTIME
2 mins+150 mins
12 mins+130 mins
6 hours
50 hours
HIGH
TURBO
(1200 800 lumens)
(300 lumens )
(50 lumens )
MEDIUM
LOW
(2500 800 lumens)
1 x 26650 (customized)
1 m
10 Hz (L)133 x (D)42 mm 255g (including battery )
22,000cd
IPX8
Cree XHP50 CW
297 m 2500 lumens
MAX
TURN ON/OFF:
Before use, please tighten the tail-cap to close the circuit loop,
click the side switch to turn flashlight on or off.
CHANGING BRIGHTNESS LEVEL:
With the light on, press and hold the side switch
to change the brightness level. The output will circle up then repeats low
–medium – high until the switch is released.
TURBO & STROBE:
To access the turbo mode, double click the side switch. To
access the strobe mode, Triple click the side switch.
Memorized:
The flashlight always turns on at the last memorized brightness mode.
The high mode will be memorized for only 10 minutes after the light turns off,
the memorized high mode will change to medium mode 10 minutes later.
LOCK OUT: With the light off, press and hold the side switch for more than 1 second, the
light will turn on at low mode, keep holding the side switch 2 seconds more, the light will
be locked out.
UNLOCK: Hold the side switch for approximately 3 seconds, the light will be
automatically unlocked and output on low mode.
CHARGING: Connect the light to a USB power supply with the included USB cable, the
red LED indicates the charging is in progress, green indicates charging completed.
Encendido/Apagado: Antes del primer uso ajuste el tapón trasero para cerrar el circuito.
Presione una sola vez el botón lateral para encender y apagar la linterna.
CAMBIO DE NIVEL DE INTENSIDAD: Con la linterna encendida, mantenga presionado el
botón lateral para cambiar el nivel de intensidad. La intensidad comenzará a variar desde
baja-media-alta hasta que usted lo suelte. Suelte el botón una vez se encuentre en la
intensidad deseada.
TURBO Y STROBO: Acceso rápido al modo Turbo con doble click. Acceso rápido al modo
Strobo con triple click.
Memoria: La linterna se encenderá en el modo que se encontraba en el útlimo apagado.
El modo alto permanecerá en memoria solo durante 10 minutos, luego se encenderá en el
modo medio.
BLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral por mas de 1
segundo. La linterna se encenderá en modo bajo, mantenga presionado durante 2
segundos mas y se bloqueará.
DESBLOQUEAR: Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos y se encenderá
en modo bajo.
CARGA: Conecte la linterna al cable USB, el contorno del Puerto de carga se encenderá en
rojo indicando que está cargando. Este Puerto se tornará verde una vez completada la
carga.
ON/OFF: Prima dell'uso, si prega di stringere bene il tappo di chiusura per garantire un
buon contatto elettrico. Spingere e rilasciare il pulsante laterale per accendere/spegnere
la torcia elettrica.
CAMBIO livello di luminosità: con la torcia accesa, premere e tenere premuto
l'interruttore laterale per modificare il livello di luminosità. L'emissione del flusso
luminoso sarà ripetuta “BASSA-MEDIA-ALTA” fino al rilascio del pulsante laterale.
TURBO & STROBO: Per accedere alla modalità turbo, eseguire un doppio clic veloce sul
pulsante. Per accedere alla modalità STROBO, eseguire un triplo clic veloce sul pulsante
laterale.
MEMORIA DI SETTAGGIO: La torcia si accende sempre con l'ultima modalità di flusso
luminoso utilizzata prima dello spegnimento.
La modalità ad ALTA luminosità viene memorizzata per soli 10 minuti dopo lo
spegnimento. Passati 10 minuti dallo spegnimento, la modalità ALTA memorizzata,
cambierà alla riaccensione in modalità MEDIA.
BLOCCO: Con la torcia spenta, tenere premuto il pulsante laterale per più di 1 secondo,
la torcia si accende in modalità BASSA, tenere premuto il pulsante laterale oltre 2
secondi, la torcia sarà bloccata.
SBLOCCO: Tenere l'interruttore laterale per circa 3 secondi, la torcia verrà sbloccata ed
il flusso di uscita sarà automaticamente selezionato nella modalità BASSO.
CARICA: Collegare la torcia ad un alimentatore USB tramite il cavo USB in dotazione, il
LED di colore ROSSO indica che la carica è in corso, il colore VERDE indica la ricarica
completata.
(EN)English
( ES ) Español
( IT ) Italia
( SK ) Slovensko
ĄCZANIE/WYŁĄCZANIE:
przed pierwszym użyciem upewnij się że tylna
zakrętka latarki jest dobrze dokręcona, zapewniając zamknięcie obwodu.
Wciśnięce ącznika ącza i wyłącza latarkę
Zmiana poziomu natężenia światła:
Kiedy latarka jest ączona, wciśnij i
przytrzymaj ącznik aby zmienić poziom natężenia światła. Natężenie
będzie zmieniało się w cyklu niskie –> średnie ->wysokie, dopóki ącznik
nie zostanie zwolniony
Tryb turbo i stroboskop:
Aby ączyć tryb turbo, wciśnij ącznik szybko dwa
razy. Aby ączyć tryb stroboskopu wciśnij ącznik szybko trzy razy.
Pamięć trybów:
latarka zawsze ącza się w ostatnio zapamiętanym trybie
Tryb wysokiej jasności będzie zapamiętany tylko przez 10 minut, po upływie
tego czasu latarka włączona zostanie w trybie średniego natężenia.
Blokowanie włącznika latarki:
przy wyłączonej latarce wciśnij ącznik przez
Kérjük, az első használatbevétel alkalmával húzza szorosra a lámpa hátsó
zárókupakját a készenléti áramkör zárása érdekében.
BE/KI KAPCSOLÁS: A BE/KI kapcsoláshoz nyomja meg egyszer az oldalkapcsolót.
A FÉNYERŐFOKOZAT MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt lámpán nyomja meg
és tartsa nyomva az oldalkapcsolót a fényerőfokozat megváltoztatásához. A
lámpa fényereje az oldalkapcsoló felengedéséig egymás után ismétlődve
alacsony - közepes - érős fokozat között váltakozik. A kívánt fényerőfokozat
elérésekor engedje fel az oldalkapcsolót.
TURBÓ & STROBOSZKÓP üzemmód:
A TURBÓ üzemmód gyors kapcsolásához
kattintson duplán, a STROBOSZKÓP üzemmód gyors kapcsolásához kattintson
háromszor az oldalkapcsolóval.
MENTÉS:
Bekapcsoláskor a lámpa a kikapcsolás előtt utoljára használt fényerőfokozatra
áll, de az erős fényerőfokozat a kikapcsolás után csak 10 percig marad elmentve. A
lámpa a 10 perc letelte után történő visszakapcsoláskor erős fényerőfokozat helyett
közepes fényerőfokozaton lép működésbe.
LEZÁRÁS:
A kikapcsolt lámpán tartsa nyomva 1 másodpercnél hosszabb ideig
az oldalkapcsolót az alacsony fényerőfokozatra álláshoz. A lámpa lezáráshoz
tartsa további 2 másodpercig nyomva az oldalkapcsolót. Az oldalkapcsoló
megnyomásakor a lámpa lezárt állapotára utalásként 2 másodpercig villog
egy állapotjelző.
FELOLDÁS: Nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 3 másodpercig az oldalkapcsolót.
Ekkor a lámpa alacsony fényerő üzemmódban bekapcsol.
TÖLTÉS: A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a lámpát USB-tápforráshoz. A
mikro-USB-port körül világító vörös színű fény jelzi, hogy a töltés folyamatban van, a
zöld fény a teljesen feltöltött állapotra utal.
( HU ) Magyarország
( PL ) Polska
um den Schaltkreis zu schließen und drücken Sie den Seitenschalter um die Taschenlampe
ein- oder auszuschalten.
Wechsel der Helligkeitsstufe: Drücken und halten Sie den Seitenschalter, während die
Taschenlampe eingeschaltet ist um die Helligkeit zu ändern.
Die Leuchtstufe schalten sich in dem Rhythmus Schwach-Mittel-Stark durch, bis der
Schalter losgelassen wird.
Turbo & Stroboskop: Um auf den Turbo-Modus zuzugreifen, doppelklicken Sie auf den
Seitenschalter. Um auf den Stroboskop-Modus zuzugreifen klicken Sie den Seitenschalter
bitte dreifach.
Memory: Die Taschenlampe schaltet sich immer in der zuletzt benutzen Stufe wieder ein.
Der High-Modus wird nur für 10 Minuten gespeichert, danach schaltet sich die
Taschenlampe dann automatisch mit der mittleren Helligkeit ein.
Einschaltschutz: Drücken Sie den Seitenschalter der Taschenlampe in ausgeschaltetem
Zustand und halten Sie ihn für ca. 1 Sekunde gedrückt. Die Taschenlampe wird in den
Mondlicht Modus wechseln. Halten Sie den Schalter für ca. 2 weitere Sekunden gedrückt
und die Lampe schaltet sich aus und ist gesichert. Halten Sie den Seitenschalter für ca. 3
Sekunden, wird das Licht automatisch entriegelt und die Taschenlampe schaltet in die
schwache Leuchtstufe.
LADEN: Schließen Sie die Taschenlampe an eine USB-Stromversorgung mit dem
mitgelieferten USB-Kabel an. Die rote LED zeigt an, dass der Ladevorgang läuft und bei
grün leuchtender LED ist der Ladevorgang abgeschlossen.
Vennligst skru til bunnlokket for å koble til kretsen før bruk.
SLÅ AV/PÅ: Ett trykk på sidebryteren vil SLÅ AV/PÅ lykten
ENDRE LYSSTYRKE: Med lyset på, trykk og hold sidebryteren for å endre lysstyrken.
Lykten vil veksle mellom lav, middels og høy. Slipp sidebryteren når ønsket lysstyrke
er nådd.
TURBO & STROBE: Rask tilgang til Turbo ved dobbeltklikk. Rask tilgang til Strobe
ved trippelklikk.
MINNE: Når lyset slås på, vil sist brukte lysstyrke aktiveres. Høy modus vil kun bli
husket i 10 minutter etter at lykten er slått av. Etter dette vil lykten bytte til medium
modus. Lykten vil ikke huske Turbo eller Strobe.
LÅSE: Mens lyset er av, trykk og hold sidebryteren i mer enn 1 sekund for å få tilgang
til lav modus. Hold sidebryteren inne i 2 sekunder og lykten vil låse sidebryteren.
Indikatorlyset vil blinke i 2 sekunder for å indikere at bryteren er låst.
LÅSE OPP: Trykk og hold inne sidebryteren for mer enn 3 sekunder for å låse opp
lykten igjen.
LADING: Koble lykten til en USB-kilde med USB-kabelen. Rødt lys betyr at lading
pågår, grønt lys er fulladet.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa, poista kuljetusvarmennus kiertämällä kierrekorkki
kokonaan kiinni jotta valaisin saa kosketuksen.
PÄÄLLE/POIS:
Valo syttyy ja sammuu painamalla käyttökytkintä kerran.
TEHOTILAN VAIHTAMINEN:
Valon ollessa päällä, vaihda tehotilaa pitämällä kytkintä
pitkään painettuna. Tehotilat selautuvat järjestyksessä low-medium-high kunnes
aktivoit haluamasi tehotilan vapauttamalla kytkimen.
TURBO- JA STROBOTOIMINTO: Siirry turbo-tehotilaan kaksoisklikkaamalla
kytkintä. Strobo-vilkku aktivoituu kolmoisklikkaamalla kytkintä.
MUISTI: Valo syttyy seuraavan kerran siinä tehotilassa kuin se on viimeksi sammutettu.
High-tehotilan muisti kestää vain 10 minuuttia, pidemmän ajan kuluttua sammuttamisesta valo
syttyy seuraavan kerran medium-tehotilassa. Strobo- ja turbo-toiminnot eivät jää muistiin
.
NÄPPÄINLUKKO:
Valon ollessa pois päältä, lukitse näppäin pitämällä kytkintä painettuna
yli kahden sekunnin ajan. Valo syttyy ensin low-tilassa ja valon sammuttua näppäin
lukittuu. Näppäimen ollessa lukittu, kytkimeen syttyy merkkivalo kun sitä painetaan.
Avaa näppäinlukko pitämällä kytkintä painettuna noin kolmen sekunnin ajan.
LATAAMINEN:
Poista latausportin suojakumi ja kytke Micro-USB-latausjohto
valaisimeen sekä USB-virtalähteeseen. Latausportissa oleva merkkivalo palaa
punaisena latauksen ollessa käynnissä ja muuttuu vihreäksi kun akku on täyteen
ladattu. Aseta latausportin suojakumi lopuksi takaisin paikoilleen.
( DE ) Deutsch
( FI ) Finnishh
Включване/Изключване ON/OFF: Преди употреба затегнете
капачката, за да осигурите контакт. Натиснете страничния
бутон за ВКЛ/ИЗКЛ.
Смяна на режимите на светене: След включване натиснете и
задръжте страничния бутон, за да промените силата на светене.
Режимите се сменят последователно нисък-среден-висок, до
отпускане на бутона.
Турбо и Строб режими: За достъп до Турбо режима натиснете
бутона два пъти последователно. За достъп до Строб режима
натиснете бутона три пъти.
Памет: Фенерът винаги се включва в последния използван
режим.
Високият режим на работа се запаметява само за 10 минути
след изключване на фенера. След тези 10 минути автоматично
се променя на среден режим.
Заключване: При изключен фенер натиснете и задръжте
страничния бутон за повече от 1 секунда. Фенерът ще се
включи в нисък режим и като продължавате да задържате
бутона натиснат за още 2 секунди фенерът ще се заключи.
Отключване: Натиснете и задръжте бутона за около 3 секунди.
Фенерът ще се отключи и ще светне в нисък режим.
Зареждане: Свържете фенера към USB захранване с
комплектования USB кабел. Червената светлина индикира
зареждане. Зелената показва, че зареждането е приключило.
( BG ) Български
首次使用时,旋紧尾盖接通电路。单按按键开启或关闭输出,手电
开启时,输出在前次记忆的亮度。
开机状态下,长按按键改变输出亮度,输出按低-中-高-低的顺
序变化,直到按键适放,关机时记忆当前的亮度。(高档关机,记
忆在10分钟有效,超出10分中,记忆转为中档)
通过快速双按激活Turbo,连续快速按键三次或以上激活爆闪,关机
时,Turbo与爆闪不被记忆。
在关机状态下,通过按下侧按键(1秒以上)直接开启低亮,若持
续保持按下(2秒以上),手电自动关闭,并进入锁键状态。
锁键状态下,按下按键时,按键底部红色指示灯点亮并延时2秒。
长按按键3秒以上自动解锁并输出低亮。
充电:打开尾部的充电接口塞,通过手电附带的USB线连接手电至
外部的USB电源,充电窗口亮红灯表示正在充电,亮绿灯表示已充
满。拔出USB后,塞紧充电接口塞以防止水或灰尘进入。
DANGER
Do not turn the light directly into human eyes. This may cause blindness for seconds or hurt
the eyes.
WARNING
- Do not use the turbo mode continuously when the environmental temperature is high in
case the flashlight body is too hot to hold.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the
tail cap lightly to cut off the circuit of electricity.
V1. 05, 07, 2016
MADE IN CHINA
Olight Technology Co., Limited
Address: 2/F, Building A, B3 Block, Fuhai Industrial Park, Fuyong,
Bao'an District, Shenzhen , China 518103
(FR) France
(CHS)简体中文
Marche/Arrêt :
Avant la première utilisation, visser le cabochon arrière à fond
(sans forcer) pour faire contact avec l’accumulateur. 1 clic sur l’interrupteur latéral
allume ou éteint la lampe.
Changement des niveaux de luminosité :
Lampe allumée, appuyer et maintenir
l’interrupteur latéral, les niveaux faible, moyen et fort défileront en boucle jusqu’à ce
que l’interrupteur soit relâché.
TURBO & STROBOSCOPE :
Pour accéder au mode turbo effectuer un double clic,
pour accéder au mode stroboscope effectuer un triple clic sur le bouton latéral.
Mémoire :
La lampe s’allume toujours sur le dernier niveau de luminosité utilisé.
Le niveau fort sera mémorisé seulement pendant 10 mn après avoir éteint la lampe,
une fois ce temps écoulé, le niveau mémorisé sera le niveau moyen.
Verrouillage:
Lampe éteinte, appuyer et maintenir l’interrupteur latéral plus d’une
seconde, la lampe s’allumera au niveau faible, maintenir l’interrupteur 2 secondes
supplémentaires et la lampe sera verrouillée.
Déverrouillage:
Appuyer et maintenir l’interrupteur latéral au moins 3 secondes, la
lampe se déverrouillera automatiquement et s’allumera sur le niveau faible.
CHARGE :
Connecter la lampe à une source d’alimentation USB à l’aide du câble USB
fourni, led rouge indique que la charge est en cours, led verte indique que la charge
est complète.
(NED) Nederland
Draai de achterkant van de lamp goed vast voor het eerste gebruik.
AAN-/UITZETTEN
Druk eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen.
LICHTSTANDEN VERANDEREN
Verander de lichtstand door in de AAN-stand de schakelaar vast te houden. De
lichtstand verandert in de volgorde laag – medium – hoog zolang de schakelaar
wordt ingehouden. Laat de schakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt.
TURBO & STROBOSCOOP MODE
Druk tweemaal snel achter elkaar op de schakelaar om de TURBO mode te
activeren. Druk driemaal snel achter elkaar op de schakelaar om de STROBOSCOOP
mode te activeren.
Geheugen: De lamp onthoudt altijd de laatst gebruikte lichtstand en geeft deze
automatisch weer bij het aanzetten van de lamp. Dit geldt echter niet voor TURBO
of STROBOSCOOP mode. De hoogste stand blijft maximaal 10 minuten in het
geheugen. Na 10 minuten gaat de lamp automatisch aan in de medium stand.
VERGRENDELEN
Vergrendel de schakelaar op de zaklamp door in de UIT-stand de zijschakelaar
langer dan 3 seconden ingedrukt te houden. De zaklamp gaat eerst aan/uit en dan
wordt de vergrendeling geactiveerd. Wanneer de vergrendeling actief is, dan brandt
de indicatieled op de zijschakelaar rood licht als het wordt ingedrukt. De vergrendel-
ing voorkomt dat de lamp per ongeluk wordt aangezet.
ONTGRENDELEN
Beëindig de vergrendeling door in de UIT-stand de zijschakelaar weer 3 seconden
ingedrukt te houden. Bij ontgrendeling gaat de lamp aan op de laagste lichtstand.
BATTERIJ OPLADEN
Olight R50 Seeker laadt zich op via een universele Micro-USB poort aan de
onderkant van de lamp. Verwijder eerst de rubberen afsluitdop en gebruik
vervolgens de meegeleverde USB kabel om de lamp op te laden. De indicatieled
brandt rood tijdens het laden of groen zodra de lamp volledig is opgeladen. Plaats
de afsluitdop na het opladen weer terug om de USB poort te beschermen tegen vuil.
Innan ficklampan tas i bruk, dra åt bottenstycket för att sluta strömkretsen.
AV/ PÅ: Tryck på strömbrytaren för att tända/ släcka ficklampan.
ÄNDRA EFFEKTLÄGE:
När ficklampan är tänd, tryck och håll ned strömbrytaren för att
växla mellan de olika effektlägena låg, medium och hög. Släpp strömbrytaren när
önskat effektläge är aktivt.
TURBO OCH STROBE:
Dubbelklicka på strömbrytaren för att aktivera turboläget och
trippelklicka för att aktivera strobe.
MINNESFUNKTION:
När ficklampan tänds, aktiveras det senast använda effektläget.
Högsta effektläget sparas till minnesfunktionen i 10 minuter. Tänds ficklampan
efter 10 minuter aktiveras istället medium-läget. Ficklampan sparar inte turbo-
eller strobeläget till minnesfunktionen.
KNAPPLÅS:
Ficklampan kan låsas. Från släckt läge; håll strömbrytaren nedtryckt,
den tänds med låg effekt och efter 2 sekunder släcks ficklampan. Knapplåset är nu
aktiverat. Om strömbrytaren trycks ned när ficklampan är låst blinkar knappen rött.
AVAKTIVERA KNAPPLÅS:
För att avaktivera knapplåset, håll strömbrytaren nedtryckt i
3 sekunder.
LADDNING:
Anslut ficklampan till USB-strömkälla med medföljande USB-kabel.
Indikeringslampan i botten lyser rött när laddning pågår och grönt när batteriet är
fulladdat.
( SE ) Swedishige
Pred použitím svietidla , dotiahnite zadnú časť svietidla pre roadne spojenie obvodov.
Zakaždým, keď sa svietidlo zapne bude svietiť v poslednej zapamätanej intenzite.
Zmena intensity svietenia: pri zapnutom svietidle stlačte a podržte bočné tlačítko.
Intenzita je od nízke, cez strenú po vysokú. Pustite bočné tlačítko až vtedy keď
navolíte požadovanú intenzitu.
Turbo a Strobo: dvojitým stlačením, keď je svetlo vypnuté spustíte Turbo režim a
trojitým stlačením spustíte Stobo. R50 si nepamätá Turbo alebo Strobo režim pokiaľ sa
vypne.
Svietidlo sa stále zapne (ON) v posledne nastavenom svetelnom móde. Vysoký stupeň
zostane zapamätaný iba po dobu 10 minút od vypnutia (OFF) svietidla. Nastavený
vysoký stupeň sa zmení automaticky na stredný po 10 minútach od vypnutia svietidla.
Zamknutie a odomknutie: stlačte a podržte tlačítko po dlhšie ako 2 sekundy pokiaľ je
svetlo vypnuté. Svietidlo takýmto spôsobom zamknete a rovnakým spôsobom aj
odomknete.
Odomknúť: Podržte bočné tlačidlo po dobu cca 3 sekundy, svietidlo sa odomkne a
automaticky sa zapne nízky režim svetla.
Nabíjanie: odhalte Micro USB konektor, do ktorého napojíte kábel zo zástrčky. Pokiaľ
svetieľko sviety na zeleno svietidlo je už nabité. Zakryte Micro USB konektor, aby sa do
neho nedostala voda.
Управление фонарем:Включение/выключение: Перед
использованием, пожалуйста затяните торцевую крышку фонаря
для замыкания цепи. Нажмите на боковую кнопку чтобы включить
или выключить фонарь. Для переключения режимов необходимо
при включенном фонаре нажать и удерживать кнопку, режимы
яркости будут меняться циклически
минимальный-средний-максимальный.
РЕЖИМЫ:
урбо- двойное нажатие на боковую кнопку активирует режим
турбо.
-Стобоскоп-тройное нажатие на боковую кнопку активирует режим
стробоскоп.
-Память-фонарь запоминает последний выбранный режим.
Фонарь запомнит максимальный режим только на 10 минут, после
режим изменится на средний.
-Блокировка-при выключенном фонаре нажмите и удерживайте
боковую кнопку более 1 секунды, фонарь активирует
минимальный режим. Продолжайте удерживать кнопку более 2
секунд, фонарь заблокируется.
-Разблокировка- нажмите и удерживайте боковую кнопку более 3
секунд для разблокировки фонаря. Фонарь активирует
минимальный режим.
-Зарядка- подключите фонарь с помощью USB кабеля к источнику
питания, красный светодиод означает, что идет процесс зарядки,
зеленый означает, что зарядка завершена.
( RU ) русский
라이트 /오프: 사용하기 뒤쪽 커버를 확실히 조여 주시기
바랍니다. 스위치로 라이트를 켜고 끕니다.
라이트의 세기 조절: 라이트가 켜져 있는 상태에서 버튼을 누른
상태로 빛의 출력을 조절합니다. 빛의 세기는 낮음, 중간, 높음으로
되어있고 누른 버튼을 놓으면 빛의 세기를 정할 있습니다.
터보 & 스트로브: 스위치를 더블 클릭하면 터보 상태가 시행되며
세번 클릭 스트로브 상태가 시행됩니다.
밝기 기억: 라이트를 켰을 라이트의 밝기는 마지막에 사용하였던
빛의 출력을 기억하여 켜집니다. 하이 모드 출력은 라이트를 끄고 10
분간 기억되고 10분뒤에는 중간 출력으로 기억됩니다.
잠금 모드: 꺼진 상태에서 스위치를 대략 2 정도 눌러 유지하면
라이트가 꺼지고 잠금 상태가 됩니다.
잠금 해제:3 이상 누른 상태를 유지하면 라이트가 저출력 모드로
켜지고 잠금 상태가 해제됩니다.
충전: 라이트를 USB 케이블에 연결하여 충전합니다. 붉은 LED 충전
중임을 나타내며 녹색 LED 충전이 완료되었음을 나타냅니다.
( KR ) 한국
点灯・消灯 : 使用前にテールキャップをしっかりと締めてく
ださい。サイドスイッチをクリックすると、ライトが点灯し
ます。点灯中に再びクリックをすると消灯します。
明るさのモードの切替え : ライトが点灯中に、サイドスイッ
チを長押しすると明るさのモードを変更できます。明るさは
LOW(弱)→MEDIUM(中)→HIGH(強)の順に切り替わり、循環
します。お好みのモードの時点で指を離せば確定されます。
ターボモード&ストロボモード : サイドスイッチを素早くダ
ブルクリックすると、HIGH(強)モードよりも強力なターボモ
ードになります。同様に、素早くトリプルクリックするとス
トロボモードになります。
メモリー機能(自動) : R50は自動的に、最後に使用した明
るさを記憶し、一旦消灯して再度点灯した場合は、前回使用
した明るさのモードになります。HIGH(強)モードについては
、消灯後10分間はHIGH(強)モードとして記憶されますが、
10分以上経過した後は、MEDIUM(中)モードとして記憶され
ます。
ロックアウト機能 : ロックアウト機能は、運搬中の誤点灯を
避けるため、一時的にスイッチをスリープさせる機能です。
消灯状態から、2秒以上スイッチを長押しすると、ロックア
ウト状態になります。
ロックアウト機能の解除 : 3秒以上長押しするとロックアウト
が解除され、LOW(弱)モードで点灯します。
充電方法 : 付属のUSBケーブルをライトとUSB給電口に接続
すると、自動的に充電が始まります。充電中はパイロットラ
ンプが赤く点灯し、充電が完了すると緑に点灯します。
(JP)日本語
( NO ) Norwegian
WARRANTY
Within 30 days of purchase: Return to the retailer which you purchased from for
repair or replacement;
Within 5 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement.
Note: Excluding batteries, battery pack, accessories and other products which
warranty period had been declared.
This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse,
disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone
other than an authorized retailer or Olight itself;
*
*
BATTERY INSTALLATION
Ensure battery is inserted with the positive (+) end pointing to the head. The
flashlight will not operate with incorrectly inserted battery.
SUPPORTED BATTERY
1 x 26650
(included)
około jedną sekundę aby ączyć tryb niskiego natężenia światła. Jeśli
ącznik zostanie przytrzymany przez około dwie sekundy dłużej, latarka
wyłączy się a włącznik zostanie zablokowany
Odblokowywanie: wciśnij i przytrzymaj ącznik przez około 3 sekundy.
Latarka włączy się w trybie niskiej jasności
Ładowanie latarki: podłącz latarkę do portu USB za pomocą znajdującego
się w komplecie przewodu. Port USB latarki zaświeci się na czerwono,
informując o procesie ładowania. Zmiana koloru na zielony oznacza
zakończenie procesu ładowania

USER MANUAL

R50 SEEKER

Technical Support Inquiries: techsupport@olightworld.us
Customer Service: cs@olightworld.us
Visit www.olightworld.com to see our complete product line of
portable illumination tools.

Manual

View the manual for the Olight R50 Seeker here, for free. This manual comes under the category Torches and has been rated by 1 people with an average of a 7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Olight R50 Seeker or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Olight R50 Seeker and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Olight R50 Seeker owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Olight R50 Seeker specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Olight R50 Seeker.

General
Brand Olight
Model R50 Seeker
Product Torch
EAN 6926540916158
Language English
Filetype Usermanual (PDF)
Lighting
LED type Cree XLamp XHP50
Lamp type LED
Luminous flux 2500 lm
Light beam distance (max) 297 m
Luminous intensity 22000 cd
Bulb power - W
Lamps quantity 1 lamp(s)
Number of power levels 4
Light colour White
Number of light modes 4
Power
Battery life (max) 50 h
Battery capacity 4500 mAh
Battery technology Lithium
Battery type 26650
Rechargeable battery
USB powered
Packaging content
Batteries included
USB charger included
Bulb(s) included
Lanyard
Hand strap
Design
Housing material Aluminium
Protection class III
Waterproof up to 2 m
Waterproof
International Protection (IP) code IPX8
Shockproof
Shockproof up to 1 m
Flashlight type Hand flashlight
Product colour Black
On/off switch
Technical details
Cable length 1 m
Length 13.3 cm
Portable
Weight & dimensions
Head diameter 42 mm
Weight 255 g
Packaging data
Package type Box
show more

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Olight R50 Seeker below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results