Lenco DIR-250 manual

Lenco DIR-250
8.7 · 3
PDF manual
 · 276 pages
English
manualLenco DIR-250
46
16. Indien het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenstick
rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel,
omdat die kan leiden tot storingen met foutieve gegevens als gevolg.
17. Het classificatielabel bevindt zich op de onderkant of het achterpaneel van het
apparaat.
18. Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met een
fysieke, zintuiglijke of mentale handicap, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
toezicht of instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het hulpmiddel
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
19. Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel
of industrieel gebruik.
20. Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade die
wordt veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, trillingen
of schokken of het niet opvolgen van de waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen in
deze gebruikershandleiding wordt niet gedekt door de garantie.
21. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
22. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
23. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
24. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
25. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig
als het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld als de voedingskabel of de stekker is
beschadigd, als er vloeistof op het apparaat is gemorst, als er voorwerpen in het
apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het
apparaat niet normaal werkt of als het is gevallen.
26. Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muziekspelers kan leiden
tot tijdelijk of permanent gehoorverlies.
27. Als het product wordt geleverd met voedingskabel of wisselstroomvoedingsadapter:
Als er zich problemen voordoen, moet u de voedingskabel loskoppelen en het ter
onderhoud aanbieden aan gekwalificeerd personeel.
Nooit op de voedingsadapter stappen of deze indrukken. Wees zeer voorzichtig,
vooral in het gebied rond de stekkers en de kabelaansluitingen. Plaats geen zware
voorwerpen op de voedingsadapter, om beschadiging ervan te voorkomen. Houd het
gehele apparaat buiten bereik van kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel
spelen, kunnen zij ernstig letsel oplopen.
Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u deze langere tijd
niet gebruikt.
Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn geïnstalleerd en
eenvoudig te bereiken zijn.
Laat AC-stopcontacten of verlengsnoeren nooit overbelast raken. Overbelasting
kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Apparaten met een Klasse 1 structuur dienen te worden aangesloten op een
stopcontact met een beschermende aardverbinding.
Apparaten met een Klasse 2 structuur vereisen geen aardverbinding.
Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt. Trek nooit
aan de voedingskabel. Dit kan tot een kortsluiting leiden.
Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel of stekker of een los stopcontact.
Dit vormt namelijk een risico op brand of elektrische schokken.
28. Indien het product knoopcelbatterijen bevat of wordt geleverd met een
afstandsbediening die knoopcelbatterijen bevat:
Waarschuwing:
“Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar” of gelijkwaardige werking.
De meegeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de batterij wordt
ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en tot
de dood leiden.
Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.

View the manual for the Lenco DIR-250 here, for free. This manual comes under the category Radios and has been rated by 3 people with an average of a 8.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Lenco DIR-250 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Lenco and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Lenco owners to provide you with a good answer.

Stipan Ujdur • 3-10-2022No comments

How to reset LENCO DIR – 250 BK

Answer this question
Stipan Ujdur • 3-10-2022No comments

Why is my 64GB USB stick not working in the new LENCO DIR – 250 BK

Answer this question

Number of questions: 2

General
Lenco
DIR-250
Radio
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Lenco DIR-250 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results