Indesit T 2 (SP) manual

Indesit T 2 (SP)
8.1 · 2
PDF manual
 · 76 pages
English
manualIndesit T 2 (SP)

Frigocongelatore 2 porte 1

Instrucciones para la instalación y uso

Two-doors refrigerator-freezer 8

Instructions for installation and use

KühlGefrier-Kombination mit 2 Türen 15

Informationen für Installation und Gebrauch

2-drzwiowa lodówka z zamra¿ark¹ 23

Istrukcja dotycz¹ca instalacji i obs³ugi.

Kombinovaná 2-dverová chladnièka 30

IPokyny na intaláciu a pouitie

Kombinovaná 2-dveøová chladnièka 36

Pokyny proinstalaci a pouití

Frigider cu congelator  2 uºi 42

Instrucþiuni de instalare ºi folosire

2-ajtós fagyasztó-hûtõszekrény 48

Üzembe helyezési és használati útmutató

Hladnjak-zamrzivaè sa 2 vrata 59

Upute za postavljanje i uporabu

Hladilnik in zmrzovalnik z 2 vrati 60

Navodila za namestitev in uporabo

Øõãåéïêáôáøýêôçò 2 èõñþí 66

Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç êáé ôç ÷ñÞóç
E
GB
D
PL
CZ
HU
RO
SK
HR
SL
GR

View the manual for the Indesit T 2 (SP) here, for free. This manual comes under the category Refrigerators and has been rated by 2 people with an average of a 8.1. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Indesit T 2 (SP) or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Indesit and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Indesit owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Indesit
T 2 (SP)
Refrigerator
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Indesit T 2 (SP) below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results