Hauck Go-S Sun manual

Hauck Go-S Sun
8.7 · 1
PDF manual
 · 36 pages
English
manualHauck Go-S Sun
W3
• OnlyreplacementpartssuppliedorrecommendedbyHAUCKshallbeused.
• Anyloadattachedtothehandleandonthebackofthebackrestandonthesidesofthe
vehiclewillaectthestabilityofthevehicle.
• Theparkingdeviceshallbeengagedwhenplacingandremovingthechildren.
• EN1888-2012
GB

Warnings

• WARNING:Loadssuspendedfromthehandleimpairthestabilityofthe
vehicle.
• WARNING:Alwaysapplytheparkingbrakeasdescribed/depictedwhenparkingthe
vehicle.
• WARNING:Alwaysusethecrutchstrapincombinationwiththewaistbelt.
• Theloadingweightofaplatformsuppliedorpurchasedinadditionmaynotexceed20kg.
GB

Careandmaintenance

• Pleasenotethetextiledesignation.
• Pleasecheckonaregularbasisthatthebrakes,wheels,latches,connectingelements,
beltsystemsandseamsareproperlyfunctional.
• Donotexposetheproducttostrongsunshine.
• Afteruseinrainorsnow,thewheelsshouldbelubricatedandthevehicledriedtopre-
ventrust.
• Carefor,cleanandcheckthisproductregularly.
• Donotuseaccessoriesthathavenotbeenapprovedbythemanufacturer.
NL

Waarschuwingsinstructieskinderwagenvanaf6maanden

• Leesvoorgebruikdezeaanwijzegingenzorgvuldigdoorenbewaarzealsnaslagwerk.
Wanneerudezeaanwijzingennietopvolgdkanndeveiligheidvanuwkindingevaar
komen.
• Dezekinderwagenisgeschiktvoor1kindvanaf6maandentoteengewichtvan15kg.
• WAARSCHUWING:Dezeziteenheidisnietgeschiktvoorkinderenonder6maanden.
• WAARSCHUWING:Laatuwkindnooitzondertoezichtachter!
• WAARSCHUWING:Overtuiguervanvoordatudekinderwagengebruiktdatallevergren-
delingengeslotenzijn.
• WAARSCHUWING:Laatuwkindnooitmetdekinderwagenspelen.
• WAARSCHUWING:Gebruikaltijddeveiligheidsgordels.
• WAARSCHUWING:Ditproductisnietgeschiktvoorgebruikbijhetjoggenofanderesporten.
• WAARSCHUWING:Leggeenextramatrassenindekinderwagen.
• Hetmaximaledraagvermogenvandekorfbedraagt3kg.
• GebruikuitsluitenddedoorHAUCKaangebodenofaanbevolenonderdelen!
• Alleaandeduwstangenaandeachterzijdevanderugleuningenaandezijkantenvande
kinderwagenaangebrachtelastenverminderendestandveiligheidvandekinderwagen.
• Devastzetremmoetgeactiveerdzijnalsuuwkind(eren)indewagenzetofuitdewagentilt.
• EN1888-2012
NL

Waarschuwingsinstructies

• WAARSCHUWING:Aandeduwstangbevestigdegewichten(tassened)verlaagtde
stabiliteitaanzienlijk,waardoordekinderwagenmakkelijkkanomkiepen.
• WAARSCHUWING:Gebruiksteedsdeparkeerremzoalsisbeschrevencqafgebeeld,
alsudekinderwagenparkeert.
• WAARSCHUWING:Gebruikdekruisgordelsteedsincombinatiemetde
heupgordel.
• Hetlaadvermogenvanmeegeleverdeen/ofbijgekochteaccesoiresmag20kgnietover-
schrijden.
NL

Verzorgingenonderhoud

• Gelievehettextieletiketinachttenemen.
• Gelievedefunctionaliteitvanremmen,wielen,vergrendelingen,verbindingselementen,
veiligheidsgordelsennadenregelmatigtecontroleren.
• Stelhetproductnietblootaanhevigezonnestraling.
• Omroesttevermijdenmoethetproductnagebruikbijregenofsneeuwgedroogdende
wielenmetsmeermiddelenwordenonderhouden.
• Reinig,verzorgencontroleerditproductregelmatig.
• Doordeproducentnietgoedgekeurdeaccessoiresmogennietwordengebruikt.
F

AvertissementsPoussettesàpartirde6mois

• Cettepoussetteestconçuepour1enfantâgéde6moisetjusqu’àunpoidsmaximum

View the manual for the Hauck Go-S Sun here, for free. This manual comes under the category Strollers and has been rated by 1 people with an average of a 8.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Hauck Go-S Sun or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Hauck and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Hauck owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Hauck
Go-S Sun | 113943
Stroller
English
User manual (PDF)
Features
TypeLightweight stroller
Recommended age (min)6 month(s)
Recommended age (max)- month(s)
Number of seats1 seat(s)
Foldable
Fold styleUmbrella
Canopy
Number of front wheels2
Front wheels diameter100 mm
Rear wheels diameter100 mm
Number of rear wheels2
Adjustable backrest
Product colourOrange, Red
Maximum baby weight15 kg
Wheels materialPlastic
Other features
Wheels mobilitySwivel
Weight & dimensions
Width500 mm
Depth780 mm
Height950 mm
Weight4600 g
Folded width280 mm
Folded depth240 mm
Folded height1090 mm
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Hauck Go-S Sun below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results