Gigaset A420A Duo Set manual

Gigaset A420A Duo Set
5.2 · 1
PDF manual
 · 24 pages
English
manualGigaset A420A Duo Set
1
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2402-M101-1-5419 / Bali.fm / 24.04.2012
Template Bali, Version 1, 16.02.2012

Gigaset A420/A420A

Overzicht van de handset
1 Laadniveau van de batterijen
2 Antwoordapparaatsymbool
(alleen A420A)
3 Weergave van de ontvangst-
sterkte
4Displaytoetsen
5 Verbreektoets en aan/uit-toets
6 Verbindings-/handsfree-toets
7 Navigatietoets (
p)
ª Audio-instellingen
INT intern telefoneren
â
Telefoonboek oproepen
|
Microfoon tijdens een ge-
sprek uitschakelen
8 Toets 1
Antwoordapparaat
(alleen A420A/) /voicemail
9 Sterretje-toets
Oproepsignalen aan/uit (lang
indrukken); bij bestaande ver-
binding: omschakelen van im-
pulskiezen op toonkiezen (kort
indrukken)
10 Toets 0/R-toets
Ruggespraak (flash): lang in-
drukken
11 Hekje-toets
toetsblokkering in-/uitschake-
len (lang indrukken); Hoofdlet-
ters, kleine letters of cijfers;
Kiespauze invoeren (lang in-
drukken)
12 Microfoon
Displaytoetsen op de handset:
Door de toets in te drukken, wordt de
functie opgeroepen die erboven op
het display staat.
Let op
Nieuwe berichten in de oproeplijst/
antwoordapparaatlijst/voicemail-
lijst worden in het display met de
melding Nwe berichten weergege-
ven, de linker displaytoets knippert
(indien ingesteld,
¢ pagina 9).
Indica-
tie
Betekenis bij indrukken van
de toets
Berichtenlijst oproepen
(
¢ pagina 9).
§Menu§
Hoofd-/submenu openen
(zie Menu-overzicht,
¢ pagina 23).
Een menuniveau terug.
Y
Met
q
naar boven/bene-
den bladeren resp. volume
instellen.
X
Cursor met r naar links/
rechts verplaatsen.
Ü
Teken voor teken wissen.
§OK§
Menu-functie bevestigen
resp. invoer opslaan.
Ð
Ã
U

INT 1

23.04. 10:53

Menu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kort overzicht van het
basisstation
Basisstation A420A
Basisstation A420
5
3
2
1
4
6
1
1 Aanmeld-/paging-toets:
Handsets zoeken (kort indrukken, “paging“
¢ pagina 13).
Handsets aanmelden (lang indrukken
¢ pagina 13).
2 Volumetoetsen: ( = zachter; + = harder)
Tijdens het beluisteren van berichten: spraakvolume wijzigen.
Tijdens de weergave van het oproepsignaal: volume van het oproep-
signaal wijzigen.
3 Weergave-/stoptoets:
Antwoordapparaat in- of uitschakelen (lang indrukken);
Berichten van het antwoordapparaat afstotenders indrukken); Tij-
dens de weergave: weergave afbreken (kort indrukken)
Licht op: antwoordapparaat is ingeschakeld, geen nieuwe berichten
aanwezig.
Knippert: ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt op
dit moment een bericht opgenomen.
Knippert zeer snel: het geheugen is vol.
Tijdens het beluisteren van berichten:
4 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar
het vorige bericht gaan (2x indrukken).
5 Naar het volgende bericht.
6Huidige bericht wissen.

View the manual for the Gigaset A420A Duo Set here, for free. This manual comes under the category Phones and has been rated by 1 people with an average of a 5.2. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Gigaset A420A Duo Set or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Gigaset and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Gigaset owners to provide you with a good answer.

Pauline Land. • 26-2-2016No comments

How do we get answer machine.

Answer this question
Pauline Land • 26-2-2016No comments

Pleae could I have the manual in English.

Answer this question
Pauline Land. • 26-2-2016No comments

how do we increase the ringing tone please

Answer this question
Mrs Scalzo • 4-6-2014No comments

How to set up my phone A420A Duo in English

Answer this question
ken • 17-3-2014No comments

How do you increase the number of rings before answer phone activates

Answer this question
Audrey Semple • 12-1-2015No comments

I can't download the english language verion of the manual for the Gigaset A420 A please help

Answer this question
abiola • 20-12-2014No comments

how do I set up gigaset a420a in English

Answer this question

Number of questions: 7

General
Gigaset
A420A Duo Set
Phone
4250366832630
English
User manual (PDF)

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Gigaset A420A Duo Set below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results