Flymo Micro Lite manual

Flymo Micro Lite
9.9 · 1
PDF manual
 · 12 pages
English
manualFlymo Micro Lite
GB
IMPORTANT INFORMATION
Read before use and retain for future reference
DE
WICHTIGE INFORMATION
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren
FR
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure
NL
BELANGRIJKE INFORMATIE
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
NO
VIKTIG INFORMASJON
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk
SE
VIKTIG INFORMATION
Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov
DK
VIGTIGE OPLYSNINGER
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning
ES
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
PT
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura
IT
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere prima dell’uso e conservare per
ulteriore consultazione
FI
TÄRKEÄÄ TIETOA
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
SK
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
SI
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.
HU
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
PL
Gwarancja traci ważność w przypadku
używania urządzenia do celów innych niż
wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o
uważne przeczytanie instrukcji oraz o
stosowanie się do zaleceń i wskazówek w
niej zawartych
CZ
Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento
návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy

Manual

View the manual for the Flymo Micro Lite here, for free. This manual comes under the category Lawnmowers and has been rated by 1 people with an average of a 9.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Flymo Micro Lite or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Flymo Micro Lite and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Flymo Micro Lite owners to provide you with a good answer.

Mr B J Thomas • 13-3-2017 No comments

I have lost the instructions and the "bit" that lets you change the height of cutting the grass. I want to get it closer to the grass please How can I do this Many thanks B and J Thomas

Answer this question

Number of questions: 1

Flymo Micro Lite specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Flymo Micro Lite.

General
Brand Flymo
Model Micro Lite
Product Lawnmower
EAN 5011759011181
Language English
Filetype Usermanual (PDF)
Features
Type Push lawn mower
Recommended lawn area - m²
Cutting width 280 mm
Cutting system -
Grass collecting volume - L
Cutting clearance adjustment 2
Minimum cutting height 10 mm
Maximum cutting height 33 mm
Power
Power source AC
Power 1000 W
Other features
Cordless
Weight & dimensions
Weight 4500 g
show more

Frequently Asked Questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Flymo Micro Lite below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results