Electrolux LFG716R manual

Electrolux LFG716R
7.5 · 1
PDF manual
 · 160 pages
English
manualElectrolux LFG716R

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ.......................................... 2
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 3
3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 3
4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................. 5
5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА................................................................6

МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който
носи в себе си десетилетия професионален опит и иновации. Оригинален и
стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете
да сте сигурни, че всеки път ще постигате страхотни резултати.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт за:
Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на
неизправности, информация за сервиз и ремонт:
www.electrolux.com/support
Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия
уред:
www.electrolux.com/shop

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.
Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни
Предупреждение / Внимание–Информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за околната среда
Запазваме си правото на изменения.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!
Вижте отделната брошура
с инструкции за
инсталиране за
Информация за
безопасност и монтаж.
Прочетете внимателно
главите за безопасност
преди всяка употреба или
поддръжка на уреда.
www.electrolux.com2

View the manual for the Electrolux LFG716R here, for free. This manual comes under the category Exhaust hoods and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Electrolux LFG716R or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Electrolux and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Electrolux owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

A means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on ...
General
Electrolux
LFG716R | 942 051 379
Exhaust hood
7332543749287
English
User manual (PDF), Data sheet (PDF), Energy label (PDF)
Design
Product colourBlack
TypeBuilt-under
Cord length1.6 m
Built-in display
Performance
Number of speeds3
Intensive speed
Maximum extraction power700 m³/h
Minimum distance from electric hob500 mm
Minimum distance from gas hob570 mm
Noise level67 dB
Noise level (low speed)54 dB
Noise level (medium speed)67 dB
Fluid dynamic efficiency classA
Lighting efficiency classA
Grease filtering efficiency classD
Type of extractionDucted
Power
Energy efficiency classA
AC input voltage220 - 240 V
AC input frequency50 Hz
Annual energy consumption55 kWh
Energy efficiency scaleA+++ to D
Weight & dimensions
Width540 mm
Depth300 mm
Height (min)330 mm
Weight8700 g
Lighting
Number of bulbs2 bulb(s)
Bulb typeLED
Filtering
Grease filter typeAluminium
Number of filters1 pc(s)
Filter cleaning indicator-
Dishwasher proof filter-
Removable filter-
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Electrolux LFG716R below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results