Defender Rage manual

Defender Rage
7.5 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualDefender Rage
USB
TF CARD
AUX IN
MIC
DC 5V IN
OFF ON
www.defender-global.com

Operation manual

Инструкция
МоделиМоделіМадэліահագործման փաստաթղթերըМоделдери
Rage

1. Functions / Функции

2. Remote control / Пульт дистанционного управления

4. Bluetooth сonnection, using a microphone

Соединение по Bluetooth, использование микрофона

7. FM radio / FM радио 8. Listening to stereo on two G106 (TWS mode)

Прослушивание стерео на двух G106 (режим TWS)

6. PLAY/PAUSE, BLUETOOTH/MP3 MODE

Воспроизведение/пауза режим Bluetooth/MP3

5. AUX PLAYBACK / Прослушивание через линейный вход

Rage
Rage
1. Microphone in
Разъем микрофона
2. AUX / Линейный вход
3. TF card slot / Карта microSD
4. USB drive / Флешка USB
5. On/Off / Вкл/Выкл
6. Charging microUSB 5V
Разъем для зарядки microUSB 5V
7. Charging indicator
Индикатор зарядки
8. Change mode: Bluetooth→USB→
microSD (TF)→FM→Line (AUX)
Смена режима: Bluetooth→USB→
microSD (TF)→FM→Line (AUX)
9. Click - light control/
Long press - turn on/off the light /
Нажатие - управление подсветкой/
Нажатие-удержание - вкл/выкл подсветки
10. Equalizer modes / Режимы эквалайзера
1. Turn on left speakers
Включите левую колонку
2. Select the bluetooth mode on it
and connect to the smartphone
Выберите на ней режим блютус
и подключитесь к смартфону
3. Turn on the right speaker in
bluetooth mode
Включите правую колонку
в режиме блютус
4. Long press 3 sec DEL / TWS button
on both speakers
Удерживайте кнопку DEL/TWS 3
секунды на обоих колонках
To disable TWS mode,
long press DEL on any speaker
Для отключения режима TWS нажмите
и удерживайте DEL на любой колонкеt
1. Change mode:
Bluetooth→USB→microSD (TF)→
FM→Line (AUX)
Смена режима:
Bluetooth→USB→microSD (TF)→
FM→Line (AUX)
2. Click - light control/Long press - turn
on/off the light
Нажатие - управление подсветкой/
Нажатие-удержание - вкл/выкл подсветки
3. Click - repeat Mp3/
Long press - Bluetooth
disconnection
Нажатие - повтор треков Mp3/
Нажатие-удержание -
отключение Bluetooth
4. Volume + / Громкость +
5. Previous track/Previous FM station
Предыдущий трек/Предыдущая станция FM
6. Play\Pause\FM searching
Воспроизведение/Пауза/
Поиск FM станций
7. Volume - / Громкость -
8. Decrease the FM frequency / Уменьшить частоту FM
9. Select FM station/Enter the number of the Mp3 track (0-999)
Выбор FM станции/Ввод номера трека Mp3 (0-999)
10. Select equalizer mode (Mp3) / Выбор режима эквалайзера (Mp3)
11. Next track/Next FM station / Следующий трек/Следующая станция FM
12. Increase the FM frequency / Увеличить частоту FM
Microphone is not included, buy separately
Микрофон в комплект не входит, приобретается отдельно
Long press -
Bluetooth warning tone on/off
Нажатие/удержание - звуковое оповещение
о подключении Bluetooth вкл/выкл
AUTOSEARCHING FM STATIONS
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СТАНЦИЙ FM
MANUAL SETTING FM FRIQUENCY
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ FM
Click - previous/next station
Long press - autosearching previous/next station
Нажатие - предыдущая/следующая станция
Нажатие/удержание - автопоиск предыдущей/следующей станции
1. Select FM radio mode
Включите режим FM radio
2. Press - start auto searching
Нажать для автоматического поиска станций
3. Wait ~2-3 min / Подождите ~2-3 минуты
1. Select FM radio mode
Включите режим FM radio
2. Press, the frequency will start blinking
Нажать, частота начет моргать
3. Press to increase / decrease the frequency
Long press - find previous / next station
Нажимать чтобы увеличить / уменьшить частоту
Нажатие-удержание - поиск предыдущей / следующей станции
4. Long press on CH to memorize a tuned station
Длинное нажатие на CH, чтобы внести настроенную станцию в память
Long press
for Bluetooth disconnection
Нажатие/удержание
для отключения Bluetooth
Select Bluetooth mode
Выбрать режим Bluetooth
Select Line (AUX) mode
Выбрать режим Line (AUX)
Mute
Отключить звук
Rotation - adjusting
echo effect
Вращение - регулировка
эффекта эхо
Rotation - microhpone
volume control
Вращение - регулировка
громкости микрофона
or / или
or / или
Connect to your
smartphone via Bluetooth
Подключитесь по BT к смартфону
Removing the current
Mp3 track from
a USB flash drive
or microSD(TF) card
Удаление текущего
Mp3 трека с флешки
или microSD(TF) карты
1. Long press DEL
Нажать и удерживать DEL
2. While the DEL blinks,
press Play
Пока моргает DEL
нажать Play
Insert USB drive
with Mp3 files
Вставьте USB флешку
с Mp3 файлами
Previous track
Предыдущий
трек
Play/pause
Воспроизведение/
пауза
Next track
Следующий
трек
Insert microSD card with Mp3 files
Вставьте microSD карту с Mp3 файлами
External sound sourseВнешний источник звука

3. Charging / Зарядка

The charger is sold separately
Зарядное устройство приобретается отдельно
Charging / Зарядка
Charged / Заряжен
Indicator / Индикатор
MP3 playback modes
Режимы воспроизведения Mp3
All tracks in a sequence in a circle
Все треки подряд по кругу
Current track in a circle
Текущий трек по кругу
all
one
Random playback
В случайном порядке
Návod na použitíKdyž produkt přebíráte, zkontrolujte, zda je celistvý a zda uvnitř nejsou volně se pohybující objekty.Ochrana životního prostředíEvropská směmice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařizení a baterie po uplynutí jejich životnosti do přislušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon přišlušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.Technické parametry • Celkový výstupní výkon (RMS): 50 W • Velikost satelitního reproduktoru: 2x1.5" + 2х5 " • Frekvenční pásmo: 45–22000 Hz • Signál / šum poměr: 85 dB • Rozhraní: 3,5-mm mini-jack • Bezdrátové komunikačné rozhraní: Bluetooth 5.0 • Displej: LED • Podsvícení: LED dioda• Nabíjení: od USB, 5 V , Li-Ion akumulátor• USB nabíjení: ano kapacita akumulátoru: 4000 mA·h • Vestavěné FM rádio: ano• Podpora paměťových karet Micro-SD: ano• Údržba USB-flesh- paměťový člen: ano• Korpusový materiál: umělá hmota• Barva: černáBezpečnostní opatření:Používejte výrobek pouze k stanovenému účelu použití.Pokud se přeprava zboží provádí při nízkých teplotách, před použitím nechte zboží ohřát v teplé místnosti (+ 16-25 °C) po dobu 3 hodin.Vypněte výrobek pokaždé, když neplánujete jej použít pro delší dobu.Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickému zatížení, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka.Nerozebírejte. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravovat.Není vhodné pro děti do 3 let. Tento výrobek může obsahovat malé součásti.Nepoužívejte při teplotách nad nebo pod doporučenou teplotou (viz Návod k použití), při vzniku kondenzované vlhkosti a v agresivním prostředí.V případě viditelných poškození tento výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte zjevně vadný výrobek.Nepoužívejte výrobek pro průmyslové, lékařské a výrobní účely.Když produkt přebíráte, zkontrolujte, zda je celistvý a zda uvnitř nejsou volně se pohybující objekty.Sestavení: • Reproduktorový systém • Bezdrátové dálkové ovládání • Kabel pro nabíjení Micro-USB• Kabel 3.5 mm jack - 3.5 mm jack • Návod na použití• Záruční listDatum výroby: viz obalPro údržbu a výměnu vadného výrobku obraťte se na společnost prodejce nebo na autorizované servisní středisko Defender. http://eng.defender-global.com/places/buy_list/serviceVyrovbeno v Číně.PORTABILNÍ AKUSTICKÝ SYSTÉMИнструкцияПри получаване на стоката се убедете в нейнатацялостност и отсъствие вътре свободно движещите се предмети.Рециклиране на батерии, електрическо и електронно оборудванеТози знак на стоката, батериите към стоката или на опаковката означава, че стоката не може да бъде рециклирана заедно с битови отпадъци. Тя следва да бъде доставена в компанията за събиране и рециклиране на батерии, електрическо и електронно оборудване.Технически характеристикиИзходяща мощност (RMS): 50 ВтРазмер на високоговорителите на сателитите: 2x1.5" + 2х5 "Диапазон на честотите: 45–22000 HzСъотношение сигнал/шум: 85 dBИнтерфейс: 3.5 мм мини-жакИнтерфейс безкабелна връзка: Bluetooth 5.0Дисплей: LEDОсветяване: LEDЗахранване: през USB, 5V, Li-Ion батерияЗареждане от USB: даКапацитет на акумулатора: 4000 мА·чВграден FM радиоприемник: даПоддръжка на Micro-SD: даПоддръжка на USB устройства: даМатериал на корпуса: пластмасаЦвят: черенМерки за безопасност:Използвайте продукта само по предназначение.В случай, ако превозът на стоката се е осъществявал при отрицателни температури, пред началото на експлоатацията стоката следва да се затоплив топло помещение (+16-25 °С) в продължение на 3 часа.Изключвайте устройството всеки път, когото не се планира неговото използване през продължителен период от време.Не подлагайте изделието на вибрации и механическите натоварвания, което може да доведе към механически повреди на стоката. ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА
~230V
CH
FM-
FM+AUTO
SCAN
MODE LIGHT EQ DEL
USB
TF CARD
AUX IN
MIC
line
DC 5V IN
OFF ON
1
1 2 3 4 5

2 3 4 765

8
TWS
9
10
11
12
13 14 15 16 17 18 19 20
-ECHO+-MIC VOL+ -VOLUME+
6 7 8 9 0
CH
FM-
FM+AUTO
SCAN
MODE LIGHT EQ DEL
USB
TF CARD
AUX IN
MIC
line
DC 5V IN
OFF ON
1 2 3 4 5
TWS
-ECHO+-MIC VOL+ -VOLUME+
6 7 8 9 0
MODE
CH-
CH+
VOL+
AUTO
SACN
REP EQ
VOL-
FM- FM+
0
21 354 687 9
LIGHT
1
2
10
11
12
4
6
7
8
3
5
MUTE
9
11. Delete the Mp3 file (USB / TF) /
Bluetooth disconnection / TWS Mode
Удаление Mp3 треков (USB / microSD) /
Отключение от Bluetooth / Режим TWS
12. Repeat Mp3/FM friquency switch
Повтор треков Mp3 / Настройка частоты FM
13. Select FM station /
Enter the number of the Mp3 track (0-999)
Выбор FM станции /
Ввод номера трека Mp3 (0-999)
14. Microphone volume control
Регулятор громкости микрофона
15. Display / Дисплей
16. Echo control / Регулятор эха
17. Volume control
Регулятор громкости
18. Previous track / Предыдущий трек
19. Play\Pause\FM searching
Воспроизведение/Пауза/Поиск FM станций
20. Next track / Следующий трек
NOTES: In the case you are asked to enter a password,
simply enter ‘0000’
ПРИМЕЧАНИЕ: если вас попросят ввести пароль, введите ‘0000’
CH button modes
Режимы работы кнопки CH
auto searching
автоматическая настройка
NOTES:
ПРИМЕЧАНИЕ:
CH
FM-
FM+AUTO
SCAN
MODE LIGHT EQ DEL
USB
TF CARD
AUX IN
MIC
line
DC 5V IN
OFF ON
1 2 3 4 5
TWS
-ECHO+-MIC VOL+ -VOLUME+
6 7 8 9 0
paus

ch os

107.1

CH
FM-
FM+AUTO
SCAN
MODE LIGHT EQ DEL
USB
TF CARD
AUX IN
MIC
line
DC 5V IN
OFF ON
1 2 3 4 5
TWS
-ECHO+-MIC VOL+ -VOLUME+
6 7 8 9 0
CH
FM-
FM+AUTO
SCAN
MODE LIGHT EQ DEL

107.1

1 2 3 4 5
TWS
6 7 8 9 0
Rotation - Volume +/-
Вращение - Громкость +/-
CH
FM-
FM+AUTO
SCAN
MODE LIGHT EQ DEL

CH OS

1 2 3 4 5
TWS
6 7 8 9 0
CH
FM-
FM+AUTO
SCAN
MODE LIGHT EQ DEL
TWS
CH
FM-
FM+AUTO
SCAN
MODE LIGHT EQ DEL
TWS
manual searching
ручная настройка
В случай наличие на механическите повреждания гаранцията не се разпространява на стоката.Да не се разглобява. Настоящето изделие не съдържа части, подлежащи на самостоятелен ремонт.Не е предназначено за деца под 3 години. Може да съдържа дребни части.Да не се използва при температури под или над препоръчаните (виж. инструкцията за потребителя), при възникване на кондензиране на влагата, а също така в агресивната среда.Да не се използва при видими повреди на изделието. Не се използва, ако устройството е неизправно.Да не се използва изделието в промишлени, медицински или производствени цели.При получаване на стоката се убедете в нейнатацялостност и отсъствие вътре свободно движещите се предмети.Комплектация: Акустическа системаДистанционноMicroUSB кабел за зарежданеКабел 3.5 мм жак - 3.5 мм жакИнструкцияГаранционен талонДата на производство: виж на опаковката По въпросите на обслужване и замяна на неизправно изделие се обръщайте към фирмата-продавач или в оторизирания сервизен център Defender.
http://eng.defender-global.com/places/buy_list/service
Направено в Китай.

View the manual for the Defender Rage here, for free. This manual comes under the category Cradles & Docking Stations and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Defender Rage or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Defender and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Defender owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

When performance is your priority, rely on proven, trusted technology. With the cylindrical lithium-ion battery cell you...
General
Defender
Rage | 65109
Cradle / docking station
4714033651097
English
User manual (PDF)
Audio
RMS rated power50 W
Frequency range45 - 22000 Hz
Signal-to-Noise Ratio (SNR)85 dB
Loudspeakers
Number of speakers1
Number of drivers4
Power
Battery life (max)4 h
Battery typeBuilt-in battery
Battery technologyLithium-Ion (Li-Ion)
Battery voltage5 V
Battery capacity4000 mAh
Design
Product typeStereo portable speaker
Product colourBlack
Illumination LED
Housing materialPlastic
On/off switch
Volume controlRotary
Performance
Recommended usageUniversal
FM radio
Card reader integrated
Compatible memory cardsMicroSD (TransFlash)
Maximum memory card size32 GB
Built-in microphone
Audio formats supportedMP3,WAV,WMA
Ports & interfaces
3.5 mm connector
Bluetooth
Bluetooth version5.0
Connectivity technologyWired & Wireless
Wi-Fi-
USB charging port
USB connectivity
Microphone in
AUX in
Sustainability
Sustainability certificatesRoHS
Packaging data
Package width525 mm
Package height287 mm
Package depth285 mm
Package weight4600 g
Weight & dimensions
Weight3820 g
Width470 mm
Depth240 mm
Height240 mm
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Defender Rage below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results