Braun BNC008 manual

Braun BNC008
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF

BNC008

Travel alarm clock

Reisewecker

Réveil de voyage

Reiswekker

Rejsevækkeur

English

User instructions

Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Garantie

Français

Model d’emploi

Garantie

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

Garantie

Dansk

Brugervejledninger

Garanti

Instellen van de tijd
1. Schuif de “TIME/OFF/ALARM”-schakelaar naar
de TIME positie.
2. Druk de “+” of “-” -knop in om de gewenste
waarde in te stellen.
3. Schuif de “TIME/OFF/ALARM”-schakelaar in
de OFF-positie om terug te keren naar normale
weergave en de instellingen op te slaan.
Instellen van de wekker
1. Schuif de “TIME/OFF/ALARM”-schakelaar naar
de ALARM-positie.
2. Druk de “+” of “-” -knop in om de gewenste
waarde in te stellen.
3. Schuif de “TIME /OFF/ALARM”-schakelaar in
de OFF-positie om terug te keren naar normale
weergave en de instellingen op te slaan.
Gebruik van het wekker en sluimerfunctie
1. Activeer de wekker door de “ALARM ON/
OFF”-knop in te drukken. Het wekkersymbool “ “
verschijnt op het LCD-scherm.
2. Druk de SNOOZE/LIGHT-knop in om de wekker
te stoppen en de sluimerfunctie te activeren. Als de
wekker afgaat, zal het wekkersymbool knipperen.
3. Druk op de ALARM ON/OFF-knop om de
wekker en de sluimerfunctie te deactiveren, Het
wekkersymbool zal verdwijnen.
Opmerking: Als de sluimerfunctie is geactiveerd,
zal de wekker automatisch na 5 minuten weer
afgaan. De sluimerfunctie zal niet stoppen totdat
u op de ALARM ON/OFF-knop drukt om de
sluimerfunctie uit te schakelen.
Batterij vervangen
Als het LCD-scherm dimt, vervang dan onmiddellijk
de batterij.
Garantie
2 Jaar garantie op materiaal- en productiefouten
(met uitzondering van de batterij). De garantie
is geldig in de landen waar de wekker ofcieel
wordt verkocht.
Een gebroken of gebarsten scherm valt niet
onder de garantie.
Braun hulplijn
Mocht u een probleem ondervinden met uw
product, zoek dan op:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
naar uw plaatselijke servicecentrum of neem
contact op via +44 208 208 1833
WAARSCHUWING! Dit product valt
onder de richtlijn Afgedankte Elektrische
en Elektronische Apparatuur (AEEA).
Het mag niet worden weggegooid bij het
gewone huishoudelijke afval, maar bij
het plaatselijke verzamelcentrum voor
recycling.
Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH,
Kronberg, Duitsland dat onder licentie gebruikt wordt door
Zeon Ltd.

Dansk

Batteriforholdsregler
1. Brug ikke genopladelige batterier.
2. Brug kun alkaliske AAA-batterier af samme eller
tilsvarende type.
3. Isættes batterier med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Tømte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale
lovkrav. Bortskaf dem ikke ved at smide dem ud med
normalt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batteriholder og
batteripoler.
7. Fjern batterier fra enheden, hvis den ikke skal
bruges i længere tid.
8. Tømte batterier skal fjernes fra batterirummet for
at forhindre for stor aadning, hvilket kan forårsage
lækage og skade på uret.
Sådan kommer du i gang
1. Fjern batteridækslet.
2. Indsæt et nyt AAA-batteri som angivet i
batterirummet, og tryk på RESET-knappen for at
nulstille uret.
3. Luk batteridækslet.
Funktionstaster
TIME/OFF/ALARM-kontakt
- Skub til TIME-position for at indstille klokkeslettet.
- Skub til ALARM-position for at indstille
vækketidspunktet.
- Skub til OFF-position (<) for at gå ud af
indstillingsmode og vende tilbage til normal visning.
+ nøgle
- Tryk i normal visning for at skifte mellem 12/24
timers format. I indstillingsmode trykkes for at øge
indstillingsværdien. Tryk og hold for at fremskynde
indstillingen.
- nøgle
- I indstillingsmode trykkes for at reducere
indstillingsværdien. Tryk og hold for at fremskynde
indstillingen.
ALARM ON/OFF-knap
- Tryk for at slå vækning til/fra.
SNOOZE/LIGHT-knap
- Tryk for at tænde for baggrundslys i 5 sekunder.
- Tryk for at stoppe vækning og aktivere snooze-
funktionen.
RESET-nøgle
- Tryk ved hjælp af en nål for at nulstille alle værdier
til standard. I tilfælde af fejlfunktion skal enheden
nulstilles.
Produktbeskrivelse (Billede 1)
1. LCD-skærm
2. ALARM ON/OFF-knap
3. SNOOZE/LIGHT-knap
4. TIME/OFF/ALARM-kontakt
5. + nøgle
6. - nøgle
7. RESET-nøgle
8. Batteriruml
Visningssymboler (Billede 2)
A. Tid
B. AM/PM
C. Vækningstid
D. Vækningsikon
Indstilling af tiden
1. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til TIME-
position.
2. Tryk på “+” eller “-” nøglen for at indstille den
ønskede værdi.
3. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til OFF-position
for at vende tilbage til normal visning og gemme
indstillingerne.
Indstilling af vækning
1. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til ALARM-
position.
2. Tryk på “+” eller “-” nøglen for at indstille den
ønskede værdi.
3. Skub “TIME/OFF/ALARM”-kontakten til OFF-position
for at vende tilbage til normal visning og gemme
indstillingerne.
Brug af vække- og snooze-funktion
1. Aktiver vækning ved at trykke på “ALARM ON/
OFF”-knappen. Klokkeikonet “ ” vil blive vist på
LCD-skærmen.
2. Tryk SNOOZE/LIGHT-knappen for at stoppe vækning
og aktivere snooze-funktionen. Når alarmen lyder, vil
vækkeikonet blinke.
3. Tryk ALARM ON/OFF-knappen for at deaktivere
vække- og snooze-funktionen. Klokkeikonet forsvinder.
Bemærk: Når snooze-funktionen er aktiveret, vil
alarmen starte automatisk igen efter 5 minutter.
Snooze-funktionen stopper ikke, før du trykker på
ALARM ON/OFF-knappen for at slå snooze fra.
Batteriudskiftning
Når LCD-skærmen bliver svagtlysende, skal du straks
udskifte med et nyt batteri. Alkaline batteri (1xAAA)
anbefales.
Garanti
2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl
(undtagen batteri). Garantien gælder i de lande,
hvor vækkeuret sælges ofcielt.
Itugået eller revnet linseskærm er ikke dækket af
garantien.
Braun helpline
Hvis der er problemer med dit produkt, bedes du
kontakt dit lokale servicecenter på:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
eller kontakt +44 208 208 1833
ADVARSEL! Dette produkt er dækket af
Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr
(WEEE) direktivet. De bør ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald men
bringes til din lokale genbrugsstation.
Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg,
Tyskland under licens til Zeon Ltd.
12.11. 13.
Braun BNC008

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Braun BNC008 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Braun BNC008 owners to properly answer your question.

View the manual for the Braun BNC008 here, for free. This manual comes under the category Watches and has been rated by 1 people with an average of a 5.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Braun BNC008 or do you need help? Ask your question here

Braun BNC008 specifications

General
Brand Braun
Model BNC008
Product Watch
Language English
Filetype PDF
Features
Snooze function
Alarm clock
Alarm function
Product colour Grey
Display
Display type LCD
Backlight
Weight & dimensions
Width 57 mm
Height 19.9 mm
Depth 57 mm
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Braun BNC008.

Is your question not listed? Ask your question here