Bose QuietComfort 20i manual

Bose QuietComfort 20i
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF
Svenska简体中文 繁體中文 日本語
한국어
©2013 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM363408 Rev. 00http://global.Bose.comU.S. only: http://Owners.Bose.com/QC20iUnited States ............1 800 367 4008 Australia ........................ 1 800 061 046Austria ............................01 60404340Belgium ........................... 012 390 800Canada ........................ 1 800 465 2673 China ....................... 86 400 880 2266Denmark ............................... 4343 7777Europe, Other ...........+31(0) 299390111Finland ............................010 778 6900France ............................ 01 30 61 67 39Germany .......................... 0 6172 71040Greece ............................... 2106744575Hong Kong ..................852 2123 9000Hungary .............................6040434 31India ..................................1800 11 2673Ireland .................................429671500Italy .................................. 800 832 277Japan ............................. 0570 080 021Latin Markets, Other ..............................508 614 6000Mexico .....................001 866 693 2673New Zealand ................... 0800 501 511Norway ............................... 62 82 15 60Portugal .............................. 229419248Spain ................................... 917482960Sweden ..............................031 878850Switzerland .................... 061 975 77 33Taiwan ........................ 886 2 2514 7977e Netherlands ..........0299 390290United Arab Emirates .......................+97148861300United Kingdom ........ 0844 2092630PolskiNależy zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi i zachować ją, a także uważnie przeczytać Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i stosować się do nich oraz zapoznać się z informacjami dotyczącymi gwarancji i z danymi kontaktowymi.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o swoich
słuchawkach lub częściach zamiennych, odwiedź:
• http://global.Bose.com
• Tylko USA: http://Owners.Bose.com/QC20i
Ładowanie
Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem trwa do
2 godzin. W celu podłączenia słuchawek do zasilanego
portu USB w komputerze lub do atestowanej ładowarki
sieciowej (nie dołączono) użyj dołączonego kabla USB
do ładowania. Czas działania w pełni naładowanego
akumulatora wynosi około 16 godzin.
Uwaga: Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić
się, że zestaw słuchawkowy ma temperaturę pokojową
od 5°C do 40°C.
Elementy
A. Moduł sterowania
B. mikrofon i 3-przyciskowy pilot zdalnego sterowania
C. Klips na ubranie
D. Końcówki StayHear
®
+: małe (białe); średnie,
założone (szare); duże (czarne)
E. Kabel USB do ładowania
F. Futerał
Włączanie

Przesuń włącznik zasilania znajdujący się na module
sterowania na pozycję Wł. Słuchawki uruchomią się
w trybie Redukcji szumów, który usuwa większość
dźwięków docierających z otoczenia.
Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyłączone, słuchawki
nadal będą odtwarzać dźwięk, ale bez funkcji
Redukcji szumu. Dla uzyskania najlepszej jakości
należy włączyć zasilanie.
Przełączanie trybów
Aby włączyć tryb Uwagi,
który umożliwia słyszenie
niektórych dźwięków
otoczenia np. ruchu
ulicznego, naciśnij przycisk
trybu na bocznej części pilota.
Podłączanie do urządzenia firmyApple
Podłącz Słuchawki Bose
®
QuietComfort
®
20i do
standardowego gniazda słuchawkowego 3,5 mm
w urządzeniu iPhone, iPod lub iPad.
Słuchawki
zaopatrzone są
w mikrofon
i 3-przyciskowy pilot
zdalnego sterowania,
umożliwiający wygodne
sterowanie produktami
rmy Apple.
Działanie Sterowanie słuchawkami
Regulacja poziomu
głośności
Naciśnij + lub -.
Odtwarzanie/Pauza Naciśnij i puść przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Pomiń utwór Naciśnij i zwolnij szybko dwukrotnie
przycisk odbierania/kończenia
połączeń.
Poprzednia ścieżka Naciśnij i zwolnij szybko
trzykrotnie przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Szybkie przewijanie
do przodu
Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj
przycisk odbierania/kończenia
połączeń.
Szybkie przewijanie
wstecz
Naciśnij trzykrotnie i przytrzymaj
przycisk odbierania/kończenia
połączeń.
Odbieranie lub
kończenie połączenia
Naciśnij i puść przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Odrzucenie
połączenia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
odbierania/kończenia połączeń.
Przełączenie
na połączenie
przychodzące,
zawieszenie
bieżącego połączenia
Podczas rozmowy naciśnij raz
przycisk odbierania/kończenia
połączeń. Ponownie naciśnij i puść,
aby powrócić do poprzedniego
połączenia.
Przełączenie
na połączenie
przychodzące,
zakończenie
bieżącego połączenia
Podczas rozmowy naciśnij
i przytrzymaj przez około
2 sekundy przycisk odbierania/
kończenia połączeń.
Używanie
sterowania głosem
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
odbierania/kończenia połączeń.
Informacje dotyczące zgodności
oraz zasad użytkowania znajdują
się w instrukcji obsługi urządzenia
rmy Apple.
Uwaga: W przypadku niektórych produktów rmy Apple
pełne funkcje sterowania mogą nie być dostępne.
Znaczenie właściwego dopasowania
Aby zapewnić efektywną redukcję szumu, należy
dobrać właściwy rozmiar końcówek StayHear
®
+.
Wybierając ich rozmiar trzeba zwrócić uwagę na wygodę
i dopasowanie w każdym uchu. Aby zdecydować, które
najlepiej pasują, można przymierzyć każdy z trzech
rozmiarów.
Aby sprawdzić dopasowanie, spróbuj mówić głośno
(przy wyłączonym zasilaniu). Twój głos powinien być
przytłumiony w obu uszach. Jeśli tak nie jest, przymierz
inny rozmiar końcówek.
Każda końcówka oznaczona jest literą L lub R. Upewnij
się, że umieszczasz lewą końcówkę (L) w lewym uchu,
a prawą końcówkę (R) w prawym uchu.
Aby wymienić końcówkę StayHear
®
+:
1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki,
uważając aby jej nie rozerwać.
PRZESTROGA: Nie ciągnij za skrzydełko końcówki,
aby jej nie uszkodzić.
2. Wsuń nową końcówkę na wewnętrzną część
słuchawek.
3. Wciskaj delikatnie końcówkę, aż poczujesz opór.
Wybrzuszenie obudowy słuchawki powinno
wpasować się w szczelinę, znajdującą się po
wewnętrznej stronie końcówki.
Dopasowywanie słuchawek do ucha
1. Włóż słuchawkę do ucha, tak, aby końcówka
delikatnie opierała się na ujściu kanału słuchowego.
2. Przechyl słuchawkę w tył i lekko wciskaj skrzydełko
pod wypukłość małżowiny usznej, aż będzie
umieszczona wygodnie i pewnie. Końcówka powinna
tkwić w małżowinie usznej wygodnie, lecz pewnie.
Rozpoznawanie wskaźnikówWskaźnik akumulatora
Kolor Stan w trakcie
korzystania:
Stan w trakcie
ładowania
Zielony
(świeci)
Włączenie zasilania.
Pozostało ponad
3 godziny pracy
akumulatora.
Ładowanie
zakończone
Zielony
(miga)
Włączenie zasilania.
Pozostało mniej
niż 3 godziny pracy
akumulatora.
Brak
Żółty (miga) brak Ładowanie
Czerwony brak Błąd: Zobacz „Zakres
temperatur”
Brak (Wył.) Urządzenie jest wyłączone lub akumulator
jest wyładowany.
Wskaźnik trybu
Kolor Oznacza, że:
Zielony (Wł.) Włączony tryb Redukcji szumów.
Brak (Wył.) Włączony tryb Uwagi.
Rozwiązywanie problemówNiska jakość dźwięku
Upewnij się, że słuchawki są włączone i prawidłowo
podłączone do gniazda słuchawkowego jack
w urządzeniu rmy Apple.
• Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear
®
+.
Spróbuj użyć innego urządzenia rmy Apple lub innej
aplikacji do odtwarzania muzyki.
Wyczyść złącze alkoholem izopropylowym i osusz czystą
ściereczką.
W przypadku występowania głośnych zakłóceń należy
wyłączyć zasilanie.
Brak lub nieznaczna redukcja szumów
Upewnij się, że zasilanie jest włączone i wskaźnik trybu
świeci na zielono.
Wypróbuj inny rozmiar końcówek StayHear
®
+. Zapoznaj
się z rozdziałem: „Znaczenie właściwego dopasowania”.
• Upewnij się, że słuchawki są odpowiednio naładowane.
Akumulator wykazuje krótki czas działania (mniej niż 16 godzin)
Podczas ładowania upewnij się, że oba końce kabla
USB są prawidłowo podłączone, a wskaźnik baterii
miga na żółto.
Urządzenie nie reaguje na polecenia z pilota zdalnego sterowania
Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z produktami
rmy Apple.
Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do
gniazda słuchawkowego jack w urządzeniu rmy Apple.
Mikrofon nie działa
Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone do
gniazda słuchawkowego jack w urządzeniu rmy Apple.
Upewnij się, że mikrofon nie jest zasłonięty.
Spróbuj ponownie wykonać połączenie, wypróbuj inne
urządzenie Apple lub aplikację.
Dane techniczneZakres temperatur
Z urządzenia należy korzystać i przechowywać je
w temperaturze od -20°C do 45°C.
Baterię należy ładować w środowisku o temperaturze od
5°C do 40°C.
Przeznaczone do użytku z następującym wyposażeniem:
Pilot zdalnego sterowania i mikrofon są obsługiwane
wyłącznie przez urządzenia iPhone 3GS i nowsze, iPad,
iPod touch (drugiej generacji i nowsze), iPod classic
(120 GB, 160 GB) i iPod nano (czwartej generacji
i nowsze). Pilot zdalnego sterowania jest obsługiwany
przez odtwarzacz iPod shufe (trzecia generacja
i nowsze). Odtwarzanie dźwięku umożliwiają wszystkie
modele iPad i iPod.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shufe i iPod touch są znakami towarowymi rmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz
innych krajach.
Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made
for iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne
zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza
iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certykat
dewelopera potwierdzający spełnienie standardów rmy
Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia
ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa
i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium
z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na
komunikację bezprzewodową.
Prosimy zachować w swoich aktach.
Numer seryjny (na karcie gwarancyjnej):
______________________________________________
Warto teraz zarejestrować słuchawki.
Można to zrobić, przechodząc do witryny:
http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji
nie wolno powielać, modykować, rozpowszechniać ani
wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania
pisemnego zezwolenia.
Przycisk trybuGłośność +przycisk odbierania/kończenia połączeńGłośność -Läs igenom och behåll snabbguiden. Läs dessutom noggrant igenom och följ vad som står i säkerhetsanvisningarna, garantin och kontaktinformationen.Mer information om hörlurarna och tillbehören nns på:
• http://global.Bose.com
• Endast USA: http://Owners.Bose.com/QC20
Uppladdning
Ladda upp enheten i minst två timmar innan du
använder den första gången. Använd medföljande
USB-kabel för att ansluta hörlurarna till en
strömförande USB-port på datorn eller till en godkänd
väggladdare (medföljer ej). När batteriet är fulladdat
kan du använda hörlurarna i cirka 16 timmar.
Obs! Headsetet måste vara rumstempererat, mellan
5°C och 40°C, innan du börjar uppladdningen.
Komponenter
A. Kontrollmodul
B. Hörlurssladd med mikrofon och fjärrkontroll
med tre knappar
C. Sladdklämma
D. StayHear
®
+ öronsnäckor: Små (vit); Medel,
isatta (grå); Stora (svart)
E. Kabel för USB-uppladdning
F. Fodral
Sätta på enheten

Skjut strömbrytaren på kontrollmodulen
till på-läget. Hörlurarna sätts på i
brusreduceringsläget vilket minskar det mesta
av det ljud som du har omkring dig.
Obs! När hörlurarna är avslagna kommer de
fortfarande att kunna leverera ljud. Du får den
bästa ljudkvaliteten om de är påslagna.
Ändra läge
Tryck på lägesknappen på
sidan av fjärrkontrollen för
att ändra till läget då du
kan höra omgivande ljud,
till exempel trakbrus.
Ansluta till en Apple-enhet
Anslut Bose
®
QuietComfort
®
20i till en vanlig
3,5 mm kontakt på din iPhone, iPod eller iPad.
Hörlurarna levereras
med en intern mikrofon
och en fjärrkontroll med
tre knappar för att kunna
kontrollera
Apple-produkterna.
Åtgärd Hörlurskontroller
Justera volymen
Tryck på + or –.
Spela upp/Pausa Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen
Hoppa över spår Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen två gånger
snabbt.
Föregående spår Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen tre
gånger snabbt.
Snabbspola framåt Tryck på svara/avsluta-knappen
två gånger och håll kvar.
Spola tillbaka Tryck på svara/avsluta-knappen
tre gånger och håll kvar.
Besvara eller
avsluta ett samtal
Tryck och släpp upp svara/
avsluta-knappen.
Ignorera
inkommande samtal
Tryck och håll ned svara/
avsluta-knappen.
Växla till
inkommande
samtal, parkera
aktuellt samtal
Tryck på svara/avsluta-knappen
när du samtalar med någon.
Tryck och släpp upp för att
återgå till det första samtalet.
Växla till
inkommande
samtal, avsluta
aktuellt
Tryck på och håll ned svara/
avsluta-knappen i cirka två
sekunder och släpp sedan upp
den när du samtalar med någon.
Använda
röstkommandon
Tryck och håll ned svara/
avsluta-knappen. Mer
information om kompatibilitet
och användning nns i
bruksanvisningen för Apple-
enheten.
Obs! Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla
Apple-produkter.
Vikten av god passform
För att få bra brusreducering är det viktigt att
välja rätt storlek på StayHear
®
-öronsnäcka.
Välj den storlek som ger bästa komfort och som
passar bäst i örat. Du kanske behöver prova alla
tre storlekarna för att kunna bestämma vilken som
passar bäst.
Du kan testa hur de passar genom att tala högt (när
det är avslagna). Ljudet ska upplevas dämpat i båda
öronen. Om inte, ska du välja en annan storlek.
Varje öronsnäcka är märkt med antingen ett L eller ett
R. Sätt in snäckan märkt med L i det vänstra örat och
den märkt med R i det högra.
Byta StayHear
®
+ öronsnäcka:
1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen, men
var försiktig så att inte spetsen får några märken.
VARNING! Du förhindrar skador genom att inte
dra i vingen.
2. Skjut den nya snäckan över hörlurens spets.
3. Tryck fast öronsnäckan ordentligt så att du känner
att den hakar fast. Upphöjningen i hörluren ska
anpassas mot avsedd plats i snäckan.
Anpassa hörlurarna till örat
1. För in hörluren i örat så att öronsnäckan vilar lätt
i öronkanalen.
2. Luta hörluren bakåt och tryck fast vingen
under kanten vid ytterörat tills den sitter fast.
Öronsnäckan ska sitta bekvämt och säkert i örat.
Tolka lampornaStröm-/batteriindikator
Färg Status vid
användning:
Status under
uppladdning:
Grön (fast
sken)
Påslagen. Mer
än tre timmars
batteritid återstår
Uppladdning
är klar
Grön
(blinkande)
Påslagen. Mindre
än tre timmars
batteritid återstår
Ej aktuellt
Gul (blinkar) Ej aktuellt Uppladdning
Röd Ej aktuellt Fel: Se “Tempera-
turintervall”
Ingen (av) Ej påslagen eller batteriet är urladdat
Lägesindikator
Färg Indikerar:
Grön (på) Brusreducering är aktiverad.
Ingen (av) Medvetandeläget är aktiverat.
FelsökningDålig ljudkvalitet
Kontrollera att strömmen är påslagen till hörlurarna
och att de är ordentligt fastfatta i kontakten på
Apple-enheten.
Prova en annan storlek av öronsnäckan för
StayHear
®
+.
Prova med en annan Apple-enhet eller ett
musikprogram.
Rengör kontaken med isopropylalkohol och torka av
den med en ren trasa.
Om du upplever höga toner ska du stänga av
enheten med strömbrytaren.
Dålig eller ingen brusreducering
Kontrollera att de är påslagna och att
lägesindikatorn lyser med grönt sken.
Prova en annan storlek av öronsnäckan för
StayHear
®
+. Se “Vikten av god passform”.
• Kontrollera att hörlurarna är uppladdade.
Kort batteritid (mindre än 16 timmar)
Vid uppladdning ska du se till att båda ändarna
av USB-kabeln är ordentligt isatta och att
batteriindikatorn blinkar med gult sken.
Enheten svarar inte på fjärrkontrollsknappar
Kontrollera att du använder en kompatibel
Apple-enhet.
Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
hörlurskontakten på Apple-enheten.
Mikrofonen fungerar inte
Kontrollera att hörlurarna är anslutna till
hörlurskontakten på Apple-enheten.
Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
Prova en annan Apple-enhet eller ett annat program.
Teknisk informationTemperaturintervall
Använd och förvara produkten i temperaturer mellan
-20°C och 45°C.
Ladda batterierna endast i temperaturer mellan 5°C
och 40°C.
För användning med:
Fjärrkontrollen och mikrofonen kan endast användas
tillsammans med iPhone 3GS eller senare, iPad,
iPod touch (2:a generationen eller senare), iPod
classic (120 GB, 160 GB) och iPod nano (4:e
generationen eller senare). Fjärrkontrollen fungerar
med iPod shufe (3:e generationen eller senare).
Ljud stöds i alla iPad- och iPod-modeller.
Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shufe, och iPod touch är varumärken som
tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” och “Made for
iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har
tillverkats speciellt för en iPod, iPhone eller
iPad-enhet och att det certierats av producenten
samt att de uppfyller Apple-standarder. Apple
ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den
är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra
standarder. Vänligen observera att användning av
detta tillbehör tillsammans med iPod, iPhone eller
iPad kan påverka trådlösa överföringar.
Spara uppgifterna.
Serienummer (på garantikortet):
__________________________________________
Det är nu dags att registrera dina hörlurar. Du gör
det enklast genom att besöka webbplatsen:
http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument
får återges, modieras, distribueras eller användas på
något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.
LägesknappVolym +Svara/avslutaVolym -
사용자 안내서를 읽고 보관하십시오
.
그리고 시간을 내어 중요 안전 지침
,
보증
연락처 정보를 주의 깊게 읽고 따르십
시오
.
헤드폰에 대한 추가 정보 교체 액세
서리에 대해서는 다음을 조하십시오
:
http://global.Bose.com
미국에 한함
:
http://Owners.Bose.com/QC20i
충전
처음 사용하기 전에 완전 충전을 위해
2
시간
충전하십시오
.
제공된
USB
케이블을 사용하
헤드폰을 컴퓨터의 공급
USB
증기 가한 전기
(
제공
)
합니
.
완전 되면 헤드
배터리 간은
16
시간입니다
.
참고
:
충전할 때는 헤드셋이 실온인
5°C
~
40°C
사이에 어야 합니
.
구성 요소
A. 컨트롤 모듈
B. 인라인 마이
3
버튼 리모
C. 클립
D. StayHear
®
+
:
소형
(
흰색
);
중형
,
설치됨
(
);
대형
(
검은색
)
E. USB
충전 이블
F. 휴대용 케이스
전원 켜기
컨트 모듈 전원 스위치 켜짐(On)
밉니. 헤드폰 소음 방지(Noise Cancelling)
모드 켜서, 청취 주변의 소음 대부분을
줄여줍니.
참고
:
전원 에도 드폰
전히 무전원 오디오 제공합니다
.
최상의
오디 품질 전원 켜십시오
.
모드 전환
리모
튼을 눌러
(Aware)
모드
청취자 주변의
리를 들을 있습니다
.
Apple 장치 연결
Bose
®
QuietComfort
®
20
i
헤드폰을
iPhone,
iPod
또는
iPad
표준
3.5mm
헤드폰 잭에
연결하십시
.
Apple
제품 리한
마이크와
3
버튼 리모
.
조작 헤드폰 컨트롤
볼륨 조정
+
또는
누르기
.
재생
/
일시 중지 통화
/
종료를 렀다 놓기
.
트랙 건너뛰기 통화
/
종료를 빨리
눌렀다
.
이전 트랙 통화
/
종료를 빨리
눌렀다
.
빨리 감기 통화
/
종료를 누른 채로
유지
.
되감기 통화
/
종료를 누른 채로
유지
.
통화 응답 또는
종료
통화
/
종료를 렀다 놓기
.
걸려오는 전화
거부
통화
/
종료를 채로 유지
.
걸려오는 전화로
전환
;
현재
보류
통화 중에 통화
/
종료를
누르기
.
다시 렀다 놓아
번째 통화 복귀
.
걸려오는 통화로
전환
;
현재
종료
통화 중에 통화
/
종료를
2
초간 눌렀 놓기
.
음성 제어 사용 통화
/
종료를 채로
유지
.
호환성과 사용 보에
대해서는
Apple
장치 용자
안내서를 참조하십시
.
참고
:
일부
Apple
제품은 모든 제어가 가능하지
않을 수도 있습니다
.
올바른 착용의 중요성
효과적인 소음 감소 성능을 위해
,
올바른 크기의
StayHear
®
+
팁을 택하 요합니다
.
가장 편안하게 들어맞 크기
택하십시오
.
가지 모든 크기 도해보고
나서 가장 것을 결정할 필요가 있습니
.
맞춤 상태를 테스트하려면 소리를 크게 질러
십시오
(
전원을 태로
).
양쪽 귀에 목소리가
줄어 들려야 합니다
.
그렇지 않을 다른 크기
팁을 선택하십시
.
팁에는
L(
왼쪽
)
또는
R(
오른쪽
)
표시가 있습니
.
왼쪽
(L)
왼쪽 이어피스에
,
오른쪽
(R)
오른쪽 이어피스 부착하십시오
.
StayHear
®
+
팁을 변경하려면
:
1. 팁이 어지 도록 의하면서 부착
장자 에서
벗겨냅니다
.
주의
:
손상을 방지하기 위해 날개를 잡아
당기지 십시오
.
2. 팁을 드폰 노즐 위로 끼우십시오
.
3. 느낌이 때까지 팁을 세게 밀어 제위
치에 넣으십시
.
헤드폰 하우징의
랑이 안쪽의 롯에 결합되어야 니다
.
귀에 헤드폰 착용
1. 귓구멍 구에 편안하 고정되도
드폰을 삽입합니다
.
2. 드폰이 편한하게 고정되도록 헤드폰을
기울이 이랑 아래로 개를 가볍게
누릅니다
.
팁이 안에 편안하면서 단단
끼워져 합니다
.
표시등 인식
전원
/
배터리 표시등
색상 사용 중일 상태
:
충전 중일
상태
:
녹색
(
켜진
상태
)
전원 켜짐
.
배터리
명이
3
시간 이상
.
충전 완료
녹색
(
깜박
이는 상태
)
전원 켜짐
.
배터리
명이
3
시간 미만
.
해당 없음
황색
(
깜박
이는 상태
)
해당 없음 충전
빨간색 해당 없음 오류
:
"
온도
범위
"
참조
없음
(
꺼짐
)
전원이 꺼지거나 배터리가 소모
.
모드 표시등
색상 의미
:
녹색
(
켜짐
)
소음 방지 모드 .
없음
(
꺼짐
)
인식
(Aware)
모드
.
문제 해결음질이 불량한 경우
헤드폰이 전원이 켜져 있고
Apple
장치의 헤드
잭에 단단히 있는지 확인하십시오
.
다른 크기의
StayHear
®
+
팁을 도해보십시
.
다른
Apple
장치 또는 음악 응용 프로그램을
도해보십시
.
커넥터를 이소프로 알코올로 닦고 깨끗한
으로 말리십시오
.
작동음이 리면 스위치를
시오.
소음 소가 불량 또는 되는 경우
전원이 켜져 있고 모드 표시등이 켜져
(
녹색
)
는지 확인하십시오
.
다른 크기의
StayHear
®
+
팁을 시도해보십시오
.
올바른 기의 중요
참조하십시오
.
헤드폰이 적절히 충전되었는지 확인하십시오
.
배터리 수명이 짧은 경우
(16
시간 미만
)
충전 중에
USB
케이블의 끝단이 단단히
결되었는지 확인하고 배터리 표시등이 황색을
깜박이는지 확인하십시오
.
장치가 리모콘 버튼 명령에 반응하지
경우
호환
Apple
장치를 사용하는지 확인하십시오
.
헤드폰이
Apple
장치의 헤드폰 잭에 단단히
있는지 확인하십시오
.
마이크가 작동하지 않는 경우
헤드폰이
Apple
장치의 헤드폰 잭에 단단히
있는지 확인하십시오
.
마이크가 막히지 았는지 인하십시오
.
다른 통화
,
Apple
장치 또는 응용 프로그램을
도해보십시
.
기술 정보온도 범위
-20°C
~
45°C
사이의 온도 범위에서만 제품을
작동하고 보관하십시
.
5°C
~
40°C
사이의 온도 범위에서만 배터리를
전하십시오
.
사용 장비
:
리모콘과 마이크는
iPhone
3GS
이상
,
iPad,
iPod
touch(2
세대 이상
),
iPod
classic(120GB,
160GB)
iPod
nano(4
세대 이상
)
에서만 지원됩니다
.
리모
콘은
iPod
shufe(3
세대 이상
)
에서 지원됩니다
.
디오는
iPad
iPod
모델에서 지원됩니
.
Apple,
iPad,
iPhone,
iPod,
iPod
classic,
iPod
nano,
iPod
shufe
iPod
touch
미국 기타 국가에
등록된
Apple
Inc.
상표입니다
.
“Made
for
iPod,”
“Made
for
iPhone”
“Made
for
iPad”
iPod,
iPhone
또는
iPad
각기 연결하기
위해 특수 제작 속품을 말하
Apple
성능 표준 만족하기 위해 개발업체에서 인증
제품입니다
.
Apple
장치의 작동 또는
규제 표준 준수 대한 책임 없습
.
액세서리를
iPod,
iPhone
또는
iPad
사용
하면 무선 성능에 영향을 있음에 유의하십
시오
.
기록용으로 보관하십시오
.
일련 번호
(
보증 카드 있음
):
_________________________________________
지금 드폰 하시 니다
.
트에 록하 습니
.
http://global.Bose.com/register.
©2013
Bose
Corporation.
사전 서면 승인 없이
설명서의 특정 부분을 복제
,
변경
,
배포 또는 용할 없습니다
.
모드
버튼
볼륨 +통화/종료볼륨 -请阅读并保存好此用户指南,并且花时间仔细阅读并遵守重要安全性指示、保修和联系信息。要获取关于耳机或替换配件的其他信息,请参考: http://global.Bose.com 仅限美国:http://Owners.Bose.com/QC20i
充电
第一次使用前,充足电最长需要 2 小时。使用提供的 USB 线缆将耳机连接至电脑或有关机构认证的墙式充电器(未提供)上的通电 USB 端口。耳机充满电时,大约能续航 16 个小时。
注意:充电之前,确保耳机处在 41°F (5°C)
104°F (40°C) 之间的室温下。
部件
A. 控制模块
B. 内嵌麦克风和 3 键式遥控器
C. 衣夹D. StayHear
®
+ 耳塞:小号(白色) 中号,
已安装(灰色); 大号(黑色)E. USB 充电线缆F. 便携包
打开电源

将控制模块上的电源开关滑动至打开位置。耳机将开启“噪音消除”这将减小您周围的噪音影响。 注意:当电源关闭时,耳机仍然能提供未通电的音频。为保持高质量的音频,请打开电源。
切换模式
按下遥控侧面的模式按 钮 切 换 至 觉 醒 模式,这样您就可以听到周围的声音,比如交通噪音。连接到 Apple 设备
Bose
®
QuietComfort
®
20
i
耳机连接至 iPhoneiPod iPad 上的标准 3.5 mm 耳机插孔中。此耳机带有内嵌麦克风和 3 键式遥控器,便于控制优质 Apple 产品。操作 耳机控件调节音量
+
播放 / 暂停 按下并释放接听 / 结束
跳过曲目 按下并释放接听 / 结束两次上一曲 快速按下并释放接听 /结束三次。快进 按接听/结束两次并按住。快退 按接听/结束三次并按住。接听或结束通话 按下并释放接听 / 结束。忽略来电 按住接听 / 结束。切换至来电;将当前来电置于等
候状态
在通话中,按一次接听 /结束。再次按下并释放可切换回第一个来电。切换至来电;结束当前通话进行呼叫时,按住接听 /结束约 2 秒钟并释放。使用声音控件 按住接听 / 结束。参见 Apple 设备用户指南获取兼容性和使用信息。注意:在部分 Apple 产品中可能无法使用全部控件。正确安装重要提示为达到有效的降噪性能,选择尺寸正确的StayHear
®
+ 耳塞很关键。 选择可带给您最佳舒适感并适合每只耳朵的尺寸。您可能需要尝试全部三种尺寸以确定适合您的最佳型号。 为了测试是否合适,请试着大声讲话(打开电源)。两只耳朵都应当听不清自己的声音。如果不是这样,请选择另一种尺寸
的耳塞。
每个耳塞都标有 L R,请务必将左侧耳塞连接在左耳承 (L),右侧耳塞连接在右耳承 (R) 上。
若要更换 StayHear
®
+ 耳塞:1. 轻轻地将连接的耳塞边缘从耳承上取下,一定要小心不要损坏耳塞。 小心:为了防止造成损坏,请勿拖拉耳塞的翼部。2. 将新耳塞套在耳机出音孔上。3. 按下耳塞稳固到位,直到感觉其锁定。耳机壳上的脊应装入耳塞内侧的槽中。
将耳机正确地戴在耳朵上1. 将耳机塞入耳朵,让耳塞轻轻地置放在耳道的开阔处。2. 将耳机向后倾斜,将耳塞翼部轻轻塞到耳甲下,直至牢固固定。耳塞应该舒服又牢固地固定在耳朵里。
识别指示灯电源 / 电池指示灯 颜色 正在使用时的状态: 充电时的
状态:
绿色(稳定)电源打开。电池续航时间超 3 小时。
充电完成
绿色(闪烁)电源打开。电池续航时间少 3 小时。
N/A
琥珀色
(闪烁)
N/A 正在充电红色 N/A 错误:参见“温度范围”无(关闭) 电源关闭或电池电量耗尽。模式指示灯 颜色 表示 :绿色(打开)“噪音消除”开启。无(关闭) 觉醒模式开启。
故障诊断
声音质量差
Apple 设备的耳机插孔中。 尝试另一个尺寸的 StayHear
®
+ 耳塞。
尝试另一个 Apple 设备或音乐应用程序。
用异丙醇清洁连接器并用干净的布擦干。 如 果您听 到 较高 的 音调,请关 闭电源
开关
噪音消除效果很差或没有效果
确保电源打开并且模式指示灯亮(绿色)
StayHear
®
+ 耳 塞。 参见“正确安装重要提示” 确保耳机正确充电。电池续航时间短(少于 16 小时)
电时,确保 USB 线缆两端牢固连接并
且确认电源指示灯闪烁琥珀色光。设备对遥控器按钮命令无反应
确保使用兼容的 Apple 设备。
Apple
孔中。
麦克风不起作用 确保耳机牢固插入 Apple 设备的耳机插
孔中。
确保麦克风未被阻塞。
尝试其他手机、Apple 设备或应用程序。
技术信息
温度范围
-4°F 113°F-20°C 45°C
度范围之间操作和存放本产品。
只能在 41°F 104°F5°C 40°C)的温度
范围之间给电池充电。为配合使用:
仅限 iPhone 3GS 更高、iPadiPod touch(第
2 代或更高)iPod classic120GB160GB
以及 iPod nano(第 4 代或更高)支持遥控
器功能和麦克风。iPod shufe(第 3 代或
高)支持遥控功能。所有 iPad 型号和 iPod 支持音频播放。
AppleiPadiPhoneiPodiPod classic
iPod nanoiPod shufe iPod touch Apple
Inc. 在美国及其他国家 / 地区的注册
商标。
iPod 专用”
iPhone 专用”和”iPad 专用”
表示电子附件专门设计用来分别与 iPodiPhone iPad 相连,并且通过了开发商的认证,符合 Apple 的性能标准。Apple 对此装置的工作或其与安全和规章标准的符合性概不负责。请注意如果 iPodiPhone iPad 使用此附件可能影响无线性能。请留作记录。序列号(在质保卡上)________________________________________现在是注册您的耳机的好机会。您可以访问下列网址,轻松完成注册: http://global.Bose.com/register©2013 Bose Corporation。未经事先书面许可,不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。
模式按钮
音量 +接听 / 结束音量 -請閱讀並保存好此用戶指南,並且花時間仔細閱讀並遵守重要安全性指示、質保和聯絡資訊。要獲取關於耳機或替換配件的其他資訊,請參考: http://global.Bose.com 僅限美國:http://Owners.Bose.com/QC20i
充電
第一次使用前,充足電最長需要 2 小時。使用提供的 USB 線纜將耳機連接至電腦或有關機構認證的牆式充電器(未提供)上的通電 USB 埠。耳機充滿電時,大約能續
16 個小時。
注意: 充電之前,確保耳機處在 41°F (5°C)
104°F (40°C) 之間的室溫下。
部件
A. 控制模組
B. 內嵌麥克風和 3 鍵式遙控器
C. 衣夾D. StayHear
®
+ 耳塞:小號(白色); 中號,已安裝(灰色); 大號(黑色)E. USB 充電線纜F. 攜帶型包裝袋
打開電源

將 控 制 模 組 上 的 電 源 開 關 滑 動 至打 開 位 置。耳 機 將 開 啟「噪 音 消除」,這將減小您周圍的噪音影響。 注意:當電源關閉 時,耳機仍 然能提供未通電的音訊。為保持高品質的音訊,請打開電源。
切換模式
按下遙控側面的模式按 鈕 切 換 至 覺 醒 模式,這樣您就可以聽到周圍的聲音,比如交通噪音。連接到 Apple 裝置
Bose
®
QuietComfort
®
20
i
耳機連接至
iPhone iPod iPad 3.5 mm
耳機插孔中。此耳機帶有內嵌麥克風和 3 鍵式遙控器,便於控制優質 Apple 產品。操作 耳機控制項調節音量 + Play/Pause (播放 / 暫停)按下並釋放 Answer/End(接/ 結束)跳過曲目 按下並釋放 Answer/End(接/ 結束)兩次。上一曲 快速按下並釋放 Answer/End(接聽 / 結束)三次。
快進 Answer/End(接聽 / 結束)
兩次並按住。
快退 Answer/End(接聽 / 結束)
三次並按住。接聽或結束
通話
按下並釋放 Answer/End(接/ 結束)忽略來電 按住 Answer/End(接聽 / 結束)切換至來電;將當前來電置於等候狀態在通話中,按一次 Answer/End(接聽 / 結束)。再次按下並釋放可切換回第一個
來電。
切換至來電;結束當前通話進行呼叫時,按住 Answer/End(接聽 / 結束)約 2 鐘並釋放。使用聲音控
制項
按住 Answer/End(接聽 / 束)。參見 Apple 裝置用戶指南獲取相容性和使用資訊。注意:在部分 Apple 產品中可能無法使用全部控制項。正確安裝重要提示為達到有效的降噪效能,選擇尺寸正確 StayHear
®
+ 耳 塞 很 關 鍵。選 擇 可 帶給您最佳舒適感並適合每只耳朵的尺
寸。
您可能需要嘗試全部三種尺寸以確定適合您的最佳型號。 為了測試是否合適,請試著大聲講話(打開電源)。兩隻耳朵都應當聽不清自己的聲音。如果不是這樣,請選擇另一種尺寸
的耳塞。
每個耳塞都標有 L R,請務必將左側耳塞連接在左耳承 (L),右側耳塞連接在右耳承 (R) 上。
若要更換 StayHear
®
+ 耳塞:1. 輕輕地將連接的耳塞邊緣從耳承上取下,一定要小心不要損壞耳塞。 小心:為了防止造成損壞,請勿拖拉耳塞的翼部。2. 將新耳塞套在耳機出音孔上。3. 按 下耳塞 穩 固 到 位,直 到 感 覺 其鎖定。耳機殼上的脊應裝入耳塞內側的
槽中。
將耳機正確地戴在耳朵上1. 將耳機塞入耳朵,讓耳塞輕輕地置放在耳道的開闊處。2. 將耳機向後傾斜,將耳塞翼部輕輕塞到耳甲下,直至牢固固定。耳塞應該舒服又牢固地固定在耳朵裏。
識別指示燈電源 / 電池指示燈 顏色 使用中的 狀態:
充電時的
狀態:
綠色(穩定) 電源打開。 電池續航時間超過 3 小時。
充電完成
綠色(閃爍) 電源打開。 電池續航時間少於 3 小時。
N/A
琥珀色
(閃爍)
N/A 正在充電紅色 N/A 錯誤:參見「溫度範圍」
無(關閉) 源關閉或電池電量耗盡
模式指示燈 顏色 表示 :綠色(打開)「噪音消除」開啟。無(關閉) 覺醒模式開啟。
疑難排解
聲音品質差
Apple 裝置的耳機插孔中。 嘗試另一個尺寸的 StayHear
®
+ 耳塞。
嘗試另一個 Apple 裝置或音樂應用程式。
用異丙醇清潔連接器並用乾淨的布擦幹。 如 果 您聽到 較 高的音 調,請 關閉電 源
開關
噪音消除效果很差或沒有效果
確保電源打開並且模式指示燈(綠色)
StayHear
®
+ 耳 塞。 參見「正確安裝重要提示」 確保耳機正確充電。電池續航時間短(少於 16 小時)
電時,確保 USB 線纜兩端牢固連接
且確認電源指示燈閃爍琥珀色光。裝置對遙控器按鈕命令無反應
確保使用相容的 Apple 裝置。
Apple
孔中。
麥克風不起作用 確保耳機牢固插入 Apple 裝置的耳機插
孔中。
確保麥克風未被阻塞。
嘗試其他手機、Apple 裝置或應用程式。
技術資訊
溫度範圍
-4°F 113°F -20°C 45°C)的
度範圍之間操作和儲存本產品。
只能在 41°F 104°F5°C 40°C)的溫度
範圍之間給電池充電。為配合使用:僅限 iPhone 3GS 或更高、iPadiPod touch
(第 2 高)iPod classic 120GB
160GB以及 iPod nano 4 或更高)
援遙控器功能和麥克風。iPod shuffle (第 3 代或更高)支援遙控功能。所有 iPad 號和 iPod 支援音訊播放。
AppleiPadiPhoneiPodiPod classic
iPod nanoiPod shufe iPod touch Apple
Inc. 在美國及其他國家 / 地區的注冊商標。
iPod 用」、和iPhone 用」和「iPad
專用」表示電子附件專門設計用來分別與
iPodiPhone iPad 相連,並且通過了開發
商的認證,符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和規章標準的符合性概不負責。請注意若 iPodiPhone iPad 使用此附件可能影響無線效能。請留作記錄。序號(質保卡上)_________________________________________現在是註冊您的耳機的好機會。您可以訪問下列網址,輕鬆完成註冊: http://global.Bose.com/register©2013 Bose Corporation。未經事先書面許可,不得複製、修改、發行或以其他方式使用本材料的任何部分。
模式按鈕
Volume
(音量) +Answer/End(接聽 / 結束
Volume (音量) -このオーナーズガイドをよく読み、大切に保管してください。また、安全上の留意項目および保証書に記載された内容をよく読み、それに従ってください。お使いのヘッドホンに関する詳細情報や、交換用アクセサリーにつきましては、次のサイトをご参照ください
:
http://global.Bose.com 米国のみ
:
http://Owners.Bose.com/QC20i充電について初めて使用する前に、
2
時間以上かけて完全に充電してください。付属の
USB
ケーブルをヘッドホンに接続して、コンピューターのPowered
USB
ポートまたは
Wall
Charger
(
別売
)
に接続します。完全に充電するとヘッド
ホンは
16
時間使用できます。
注記
:
充電の前に、室温が5°C
(41°F) 40°C
(104°F)
の範
囲内であることを確認してください。各部の名称A. コントロールモジュール B. マイク付きリモコンC. クリップD. StayHear
®
+
チ ッ プ
:
S
(
...
)
M
(
...
グ レ ー、取り付け済み
)
L
(
...
)
E. USB充電ケーブルF. キャリングケース
電源オン
コントロールモジュールの電源スイッチをオンの側にスライドします。ヘッドホンの電源がオンになり、ノイズキャンセリング機能が有効になって、周囲の騒音が大幅に低減されます。
注記
:
電源をオフにしても機器の再生音は聞こえますが、最高の音質で音楽を聴くには、ヘッドホンの電源をオンにしてください。モードの切り替えリモコンの側面にあるモードボタンを押すとアウェアモードに切り替わり、車の音など周囲の音が少し聞こえるようになります。 アップル社製品への接続
Bose
®
QuietComfort
®
20
i
headphones
は、
iPhone
iPod
、または
iPad
3.5
mm
ヘッドホン端子に接続できます。ヘッドホンには、アップル社製品を簡単に操作できるマイク付きリモコン
が装
備されています。 操作 ヘッドホンの操作音量の調節 音量
または
ボタンを押し
ます。
再生
一時停止 中央ボタンを
1
回押します次のトラック 中央ボタン を続けて
2
ます
前のトラック 中央 ボ タン を続 け て
3
ます。
早送り 中央ボタンを続けて
2
回押して 長押しします。巻き戻し 中央ボタンを続けて
3
回押して 長押しします。通話 に応 答す る
通話を終了する中央ボタンを
1
回押します。かか っ て き た 電 話に応答しない中央ボタンを長押しします。通話 中 の 相 手 を 保留に し て キ ャ ッ チホンに応答する通話中にキャッチホンに応答する場合は、中央ボタンを
1
押します。ボタンをもう
1
回押
すと、保留していた相手と通話できます。通話 中 の 相 手 と の通 話 を 終 了 し てキャ ッ チ ホ ン に 応
答する
通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに応答するには、中央ボタンを
2
秒間押
続けてから放します。ボイ ス コ ン ト ロ ールを使用する中央 ボ タン を 長押 し しま す。互換性と使用方法については、アップル社製品のユーザーガイドをご覧ください。
注記
:
一部のアップル社製品では、操作機能が限定される場合があります。正しい装着の重要性ノイズキャンセリング機能を十分に発揮するには、適切なサイズのStayHear
®
+
チップを選ぶことが大切で
す。
3
種類のサイズのチップから、耳に最もフィットするものをお選びください。付属のチップをすべてお試しいただくことをおすすめします。
耳にフィットしているかどうか確かめるには、電源をオフにしたまま声を出してみてください。チップが耳にフィットしていれば、声がこもったように聞こえます。そうでなければ、別のチップをお試しください。チップには
L
(
)
R
(
)
のマークが付いています。左耳用のチップをイヤーピースの
L
側に、右耳用のチッ
プを
R
側にそれぞれ正しく取り付けてください。
StayHear
®
+
チップを交換するには
:
1. チ ッ プ の 縁 を、 ウ イ ン グ の 付 い て い る 側か ら は が す よ う に 持 ち 上 げ、 破 か な い よう に 注 意 し て イ ヤ ー ピ ー ス か ら 外 し ま す。
注意
:
ウィング部分を引っ張って、チップを破損しないようにしてください。2. 新しいチップをヘッドホンのノズルにかぶせます。3. そのまま、チップがぴったりはまるまでしっかりとチップを押します。ヘッドホン本体の突起部がチップの内側の溝に収まっていることを確認してください。
ヘッドホンの耳への装着1. ヘッドホンが落ちない程度に、チップを軽く耳に挿し込みます。2. ヘッドセットを後頭部側に倒して、チップのウィング部分を耳の溝におさめます。チップが耳の窪みにしっかりと収まり、安定して装着できている事を確認してください。
インジケーターの表示
電源
バッテリーインジケーター カラー 使用中の場合 充電中の場合
(
点灯
)
電源がオンの状態です。バッテリーに
3
時間以上
の電力が残っています。
充電完了
(
点滅
)
電源がオンの状態です。バッ テ リー に
3
満の電力しか残ってい
ません。
該当なし
オ レ ン ジ
(
点滅
)
該当なし 充電中赤 該当なし エラー
:
「温度範囲」を参照
消灯
(
オフ
)
電源がオフの状態か、バッテリーが劣化しています。モードインジケーター カラー 表示の意味
(
オン
)
ノイズキャンセリング機能がオンの状
態です。
消灯
(
オフ
)
アウェアモードがオンの状態です。故障かな?と思ったら音質が悪い ヘッドホンの電源がオンになっていて、ケーブルがアップル社製品のヘッドホン端子に正しく接続されていることを確認してください。 別のサイズのStayHear
®
+
チップを試してみてください。 別のアップル社製品や音楽再生アプリケーションで試してみてください。 コネクターを無水アルコールで拭いてから、清潔な布で拭き取ります。 着信音が大きすぎる場合は、電源スイッチをオフにしてください。ノイズキャンセリング機能が十分発揮され
ない
電源がオンになっていて、モードインジケーターが
オン
(
)
であることを確認してください。 別のサイズのStayHear
®
+
チップを試してみてください。「正しい装着の重要性」をご覧ください。 ヘッドホンが正しく充電されていることを確認してください。バッテリーのもちが悪い
(16
時間未満
)
充電時に、
USB
ケーブルが両側ともしっかりと接続されていて、バッテリーインジケーターがオレンジに点滅していることを確認してください。機器がボタン操作に反応しない 対応しているアップル社製品を使用しているかどうか確認してください。 ヘッドホンのケーブルが、アップル社製品のヘッドホン端子に正しく接続されていることを確認してく
ださい。
マイクが機能しない ヘッドホンのケーブルが、アップル社製品のヘッドホン端子に正しく接続されていることを確認してく
ださい。
マイクが覆われていないことを確認してください。 電話をかけ直すか、別のアップル社製品やアプリケーションで試してみてください。
仕様
温度範囲
製品の使用時
保管時
:
-20°C 45°C
(-4°F 113°F)
バッテリーの充電時
:
5℃∼ 40
(41°F 104°F)
対象製品
リ モ コ ン と マ イ ク は、iPhone
3GS
降、
iPad
iPod
touch
(
2
世代以降
)
iPod
classic
(120GB
160GB)
、お
よび
iPod
nano
(
4
世代以降
)
のみに対応します。
iPod
shufe
(
3
世代以降
)
では、リモコンのみを使用できま
す。
iPad
iPod
のすべてのモデルでオーディオをお楽しみいただけます。Apple
iPad
iPhone
iPod
iPod
classic
iPod
nano
iPod
shufeおよび
iPod
touch
Apple
Inc.
の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。
Made
for
iPod
Made
for
iPhone」および「
Made
for
iPad
」とは、そのアクセサリーが
iPod
iPhone
、ある
iPad
への接続専用に設計され、アップル社が定める性能基準を満たしていると開発者によって認定されたものであることを意味します。アップル社は、本製品の機能、安全、および規格への適合について、一切の責任を負いません。このアクセサリーを
iPod
iPhone
あるいは
iPad
と共に使用すると、無線通信の性能に影響を与える場合があります。控えとして、シリアル番号を下の欄にご記入くださいシリアル番号
:
________________________________________________製品のご登録をお願いいたします。登録は、から簡単に行えます。
http://global.Bose.com/register©2013
Bose
Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。モード
ボタン
音量+ボタン中央ボタン音量−ボタンhttp://global.Bose.com http://Owners.Bose.com/QC20i         USBUSB          




A .
B .3
C .
.D    StayHear
®
+E . USB
F .
       
On              
Mode   
          Aware    Apple Bose
®
QuietComfort
®
   
       20
i
.iPadiPodiPhone
      
  
   Apple 
.
 



 

 

Apple
.Apple
       
   StayHear
®
+  

        


R   L 
        :StayHear
®
+
.       
         
.
.
        
. 

.
 



Aware.AppleStayHear
®
+Apple


   
StayHear
®
+  
USB

Apple
.Apple.AppleApple                            
     

iPod touchiPadiPhone 3GS
iPod160GB120GB  iPod classic

nano
       iPod 
.iPodiPad

iPod classic  iPod  iPhone  iPad  Apple
 iPod touch  iPod iPod nano
Apple

Made for iPod  ”iPod 
      Made for iPad”iPad
iPadiPhoneiPod
       Apple  .Apple    iPod       iPadiPhone____________________________________
      
       
.
.Bose Corporation ©


โปรดอ‡านและเก็บคู‡มือผูˆใชˆนี้และสละเวลาอ‡านและปฏิบัติตามคำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัย ที่สำาคัญ การรับประกัน และขˆอมูลการติดต‡อ โดยละเอียด 
:
• http://global.Bose.com
: http://Owners.Bose.com/QC20iการชาร‹จ
2
  USB   USB   
(

)
 
16
หมายเหตุ:   41°F (5°C)

104°F (40°C) ส‡วนประกอบ
A.

B.

3

C.

D.
 StayHear
®
+:

(

)

(

),

(

)
E.

USB
F.
การเปิดเครื่อง

  หมายเหตุ:  การสลับโหมด    การเชื่อมต‡อกับอุปกรณ‹ Apple
 Bose
®
QuietComfort
®
20
i
 3.5 .  iPhone, iPod

iPad  

3
Apple การใชˆงาน ส‡วนควบคุมหูฟัง 
+


/
 
/
 
/
 / / /  
/
 
/
  /   / 
2
  / Apple  หมายเหตุ
:


Apple ขˆอมูลสำาคัญเพื่อการสวมใส‡อย‡างเหมาะสมเพื่อความสามารถในการตัดเสียงรบกวนไดˆอย‡างมี ประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำาคัญที่จะตˆองเลือกใชˆจุกสวม หูฟัง StayHear
®
+ ขนาดที่เหมาะสม    ()


 L  R 

 (R)  
หากตˆองการเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง StayHear
®
+:
1.
  ขˆอควรระวัง
:
 
2.

3.
  
การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ
1.
 
2.
   ความหมายของไฟสัญญาณไฟสัญญาณเปิดปิด
/
แบตเตอรี่ สี สถานะขณะใชˆงาน
:
สถานะขณะชาร‹จ
:

(

)
  
3

(

)
  
3

(

)
   :


() ไฟแสดงสถานะโหมด สี ความหมาย
:

(

)

(

)
การแกˆปัญหาคุณภาพเสียงไม‡ดี
 Apple 
StayHear
®
+

Apple 
 
การลดเสียงรบกวนไม‡ดีหรือไม‡มีเลย

(

)
 StayHear
®
+


อายุแบตเตอรี่สั้น
(
นˆอยกว‡า
16
ชั่วโมง
)
USB  อุปกรณ‹ไม‡ตอบสนองคำาสั่งจากปุ‚มรีโมท
Apple

Apple ไมโครโฟนไม‡ทำางาน
 Apple

Appleขˆอมูลทางดˆานเทคนิคช‡วงอุณหภูมิ  -4°F

113°F (-20°C

45°C)  41°F  104°F (5°C

40°C) สำาหรับการใชˆกับ
:
iPhone 3GS ,
iPad, iPod touch (
2
), iPod classic (120GB, 160GB)

iPod nano (
4

)
 iPod shufe (
3
)  iPad

iPod Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shufe

iPod touch 

Apple Inc. “Made for iPod,” “Made for iPhone”

“Made for iPad”   iPod, iPhone

iPad   Apple Apple    

iPod, iPhone

iPad  โปรดเก็บไวˆเป็นบันทึกของคุณหมายเลขซีเรียล
(
บนบัตรรับประกัน
):
________________________________________ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนหูฟังของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำาเนินการไดˆอย‡างง‡ายดายโดยไปที่
):
http://global.Bose.com/register©2013 Bose Corporation หˆามทำาซ้ำา แกˆไข เผยแพร‡ ส‡วนหนึ่งส‡วนใดของเอกสารนี้ หรือนำาไปใชˆงานใดๆ โดยไม‡ไดˆรับอนุญาตเป็นลายลักษณ‹อักษร
+

/

-

A.
B.
D. F.
E.
C.
Bose
®
QuietComfort
®
20i
Acoustic Noise Cancelling
®
Headphones
Bose QuietComfort 20i

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Bose QuietComfort 20i or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Bose QuietComfort 20i owners to properly answer your question.

View the manual for the Bose QuietComfort 20i here, for free. This manual comes under the category Headphones and has been rated by 1 people with an average of a 9.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bose QuietComfort 20i or do you need help? Ask your question here

Bose QuietComfort 20i specifications

When performance is your priority, rely on proven, trusted technology. With the cylindrical lithium-ion battery cell you...
General
Brand Bose
Model QuietComfort 20i
Product Headphone
EAN 17817607223
Language English
Filetype PDF
Weight & dimensions
Weight 44 g
Packaging content
Cables included USB
Carrying case
Performance
Compatible products iPod, iPhone, iPad
Cable length 1.32 m
Product type Headset
Product colour Black,White
Headset type Binaural
Wearing style In-ear
Recommended usage Calls & Music
Battery
Battery technology Lithium-Ion (Li-Ion)
Continuous audio playback time 16 h
Battery recharge time 2 h
Ports & interfaces
Connectivity technology Wired
Headphones
Ear coupling Intraaural
Microphone
Noise-canceling
Microphone type In-line
show more

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Bose QuietComfort 20i.

Is your question not listed? Ask your question here