Bobike Junior+ manual

Bobike Junior+
(1)
  • Number of pages: 2
  • Filetype: PDF
1
2
3
4
5
c
l
a
s
s
i
c
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
Classic

Bobike

junior+

ES
Bobike junior+: una elección seguraIr en bicicleta llevando a su niño. Eso no debe sólo ser divertido, sino que también seguro. Con el Bobike junior+ en cualquier caso usted está cierto de ello. Pues para Bobike la seguridad es primordial.De 5 a 10 añosEl Bobike junior+ es apto para llevar en bicicleta a su niño, que tenga entre los 5 y 10 años, de manera segura y res-ponsable. El peso máximo de un niño para ir en el Bobike junior+ es de 35 kilos. Para niños menores de 5 años o de un peso inferior a los 20 kilos, existe el Bobike mini+, Bobike maxi+, Bobike maxi City y Bobike maxi Tour. El Bobike junior+ también se puede usar como portaequipa-jes. La abrazadera en la parte trasera del Bobike junior+ la puede usar usted para colgar bolsas. También en ese caso no se debe sobrepasar un peso de carga máximo de 35 kilos.GarantíaBobike garantiza que el Bobike junior+ ha sido manufac-turado de materiales sólidos y que ha sido fabricado bajo estricto control de calidad. Por eso, Bobike da un año de garantía para este producto. Cuando proceda, puede usted dirigirse al proveedor mostrando el ticket de compra.Instrucciones de montajeEl Bobike junior+ no es apto para ser montado en una bicicleta con un cuadro de carbón y tampoco en un ciclomotor. El Bobike junior+ sólo se debe de montar en las bicicletas que sean apropiadas para soportar el peso extra del asiento y el niño. Por eso consulte el manual de su bicicleta o pida las recomendaciones al fabricante o al proveedor de la bicicleta.En cinco pasos lograr montar correctamente el Bobike junior+Los números en el dibujo corresponden con los pasos de montaje.1. Montaje de la abrazadera del tubo de sillín completa Si se monta completamente con la abrazadera del tubo de sillín, el diámetro del tubo del sillín sólo debe de ser como máximo 50 mm. Para este método de fijación vale que el ancho del portaequipajes puede ser como máximo 160 mm. Hay que fijar la abrazadera del tubo de sillín al tubo de sillín (1A). Para ello, hay que tomar la abrazadera grande junto con la pieza de plástico y los tornillos largos y luego hay que deslizarlos desde la parte delantera en el tubo del sillín. Después hay que tomar la otra pieza de plástico y la abrazadera pequeña y hay que colocarlas en la parte trasera del tubo del sillín. Utilizar la llave macho hexagonal suministrada para montar entre sí las abrazaderas usando los tornillos. No apretar aún del todo los tornillos, de modo que aún sea posible deslizar las abrazaderas para realizar el ajuste de la posición correcta. Montar ahora el elemento de inserción en los extremos de la abrazadera del tubo de sillín. A aprox. 30 cm por debajo del elemento de inserción, los dos botones de montaje hay que fijarlos de forma perpendicular en la horquilla trasera vertical. Los botones de montaje son aptos para horquillas trase-ras que tengan un diámetro de 12 a 25 mm (1B). Para ajustar la abertura, hay que elegir la ranura delantera, intermedia o trasera en la parte de fijación del botón de montaje. Hay que cerciorarse de que los dos botones de montaje se hayan montado a la misma altura en el lado izquierdo y en el derecho. Apretar el tornillo con fuerza de roscado manual usando la llave macho hexa-gonal y aflojar un poco el botón del botón de montaje de manera que se deje un espacio de aprox. 1 cm.2. Modo de fijar el Bobike junior+ Insertar el cabezal de la brida de montaje en posición vertical y completamente en el elemento de inserción (2d). Girar el tubo del receptáculo reposapiés hacia abajo (2c) colocar los extremos en los botones de mon-taje (2e). Apretar firmemente los botones de montaje. Hay que asegurarse de que efectivamente, los extremos del tubo del receptáculo reposapiés sean metidos todo lo que sea posible en la ranura.
DK
Bobike junior+: et sikkert valgPå cykeltur sammen med dit barn. Det skal ikke kun være sjovt, det skal også være sikkert. Og det kan du trygt stole på med en Bobike junior+. Sikkerhed har nemlig høj prioritet hos Bobike.Fra 5 til 10 årMed en Bobike junior+ kan du sikkert og forsvarligt tage dit barn på mellem 5 og 10 år med på cyklen. Barnet, der skal sidde i Bobike junior+, må højst veje 35 kg. Til børn på under 5 år og under 20 kg har vi Bobike mini+, Bobike maxi+, Bobike maxi City og Bobike maxi Tour. Bobike junior+ kan også bruges som bagagebærer. Bøjlen bag på Bobike junior+ kan bruges til at hænge tasker på. Tasken/taskerne må heller ikke veje over 35 kg.GarantiBobike garanterer, at Bobike junior+ er fremstillet af solide materialer og under streng kvalitetskontrol. Bobike giver derfor et års garanti på produktet. I påkommende tilfælde kan du henvende dig til forhandleren medbringende kvit-teringen. Læs derfor vejledningen til din cykel eller spørg cykelfabrikanten eller -forhandleren. MonteringBobike junior+ er ikke beregnet til montering på en cykel med carbon-stel eller på en knallert. Bobike junior+ må kun monteres på cykler, som er beregnet til den ekstra vægt af selve stolen og barnet.Fem punkter til korrekt montering af Bobike junior+Numrene på tegningen svarer til punkterne i montagein-struktionerne.1. Montering af sadelpindsbøjle komplet Ved montering med sadelpindsbøjlen må sadelpindens diameter højst være 50 mm. For denne metode gælder, at bredden af bagagebæreren højst må være 160 mm. Fastgør sadelpindsbøjlen på sadelpinden (1A). Tag den store bøjle sammen med kunststof-delen og de lange bolte og sæt den forfra på sadelpinden. Derefter sættes den anden kunststof-del og den lille bøjle bagfra på sadelpinden. Brug den medfølgende unbrakonøgle for med boltene at skrue bøjlerne sammen. Boltene skal endnu ikke strammes helt til, således at bøjlerne kan for-skydes lidt på sadelpinden. Sæt nu indstikningselementet på yderenderne af sadelpindsbøjlen. Fastgør de to montageknapper (1B) cirka 30 cm under indstikningselementet, vinkelret på den lodrette baggaf-fel. Montageknapperne er beregnet til en baggaffel med en diameter på mellem 12 og 25 mm. Åbningen kan justeres ved at vælge det forreste, midterste eller bagerste hul i fastgøringsdelen på montageknappen. Sørg for, at de to montageknapper i venstre og højre side fastgøres i samme højde. Stram boltene håndfast til med unbrakonøglen og løsn knappen på montageknap-pen lidt, så der bliver et mellemrum på cirka 1 cm.2. Fastgøring af Bobike junior+ Stik forenden af montagebøjlen lige op og helt ind i indstikningselementet (2d). Drej fodhvilerrøret nedad (2c) og sæt enderne i montageknapperne (2e). Stram montageknapperne godt til. Sørg for, at enderne af fodhvilerrøret kommer så langt ind i revnen som muligt.
Sørg for korrekt justering af Bobike junior+. Siddefladen på Bobike junior+ skal være vandret. Sørg også for, at der mellem stolen og bagagebæreren eller skærmen er en afstand på mindst 1 cm. Hvis stolen ikke sidder helt rigtigt, kan montageknapperne flyttes opad eller nedad, eller man kan rette lidt på sadelpindsbøjlens position. Når stolen sidder, som den skal, strammes montage-knapperne, sadelpindsbøjlen og indstikningselementet godt til med et moment på 10 Nm. Fastgøring af fodhviler Fodhvilerne fastgøres ved at skrue unbrakoboltene i det nederste eller øverste hul i møtrikpladen. Højden af fodhvilerne kan indstilles i fire positioner.3. Sådan klappes ryglænet op Stolens ryglæn kan klappes op ved at trykke knappen foroven på ryglænet halvt ind. Hvis knappen trykkes længere ind, kan bøjlen på bagsiden af junior+ klappes bagud.4. Sådan klappes ryglænet ned Ryglænet klappes ned igen ved at trykke knappen ind og samtidig trykke ryglænet nedad.5. Sikkerhedssele Sikkerhedsselen skal altid lukkes, også når der ikke sidder et barn i stolen. Herved undgås, at selen kommer i egerne. Sikkerhedsselen kan gemmes væk mellem ryglænet og sædet, hvis Bobike junior+ skal klappes sammen.
Brug • Kontroller, at alle dele er monteret korrekt. Juster om nødvendigt. Kontroller også dette med jævne mellemrum senere hen. • Efter montering af Bobike junior+ skal man kontrollere, om alle cyklens dele stadig fungerer korrekt.• Kontroller, at cyklen er egnet til montering af en Bobike junior+. Se også dokumentationen, som fulgte med cyklen, eller spørg hos fabrikanten af cyklen.• Kontroller jævnligt, at der ikke kan komme tøj eller legemsdele i nærheden af roterende eller andre bevæ-gelige dele på cyklen. For eksempel en fod i egerne eller en finger i bremsemekanismen. Dette skal jævnligt kontrolleres, fordi barnet er i voksealderen.
Bobike is a registered trademark of Dremefa B.V.
GBA-ju n i o r+-11-2011
El Bobike junior+ se debe de ajustar de manera correcta. El asiento del Bobike junior+ debe de estar en posición horizontal. Hay que asegurarse de que entre el asiento y el portaequipajes o guardabarros quede al menos un espacio libre de 1 cm. Si el asiento aún no está en la posición que se desea, hay que mover los botones de montaje hacia arriba o hacia abajo o graduar la posición de la abrazadera del tubo de sillín. Cuando se haya logrado la posición correcta, hay que apretar con firmeza los botones de montaje, la abraza-dera del tubo de sillín y el elemento de inserción con un par de apriete de 10 Nm. Modo de fijar los reposapiés Los reposapiés se fijan enroscando los tornillos de hexá-gono interior en el agujero inferior y el superior de la placa de tuercas. La altura de los reposapiés se puede ajustar en cuatro diferentes posiciones.3. Modo de plegar hacia arriba el respaldo Para plegar el respaldo del asiento, hay que oprimir a medias el botón que se encuentra en la parte superior del respaldo. Si se oprime más el botón, la abrazadera en la parte trasera del junior+ se puede desplazar hacia atrás.4. Modo de plegar hacia abajo el respaldo Con el fin de replegar el respaldo, hay que oprimir el botón y al mismo tiempo mover el respaldo hacia abajo.5. Cinturón de seguridad El cinturón de seguridad debe ir siempre cerrado, también cuando no se lleve el niño en el asiento, de ese modo se evita que el cinturón pueda meterse entre los radios de la rueda. El cinturón lo puede guardar entre el respaldo y el asiento cuando el Bobike junior+ lo pliegue usted en posición cerrada.
Uso
• Controlar si todos los componentes han sido montados con suficiente firmeza y si es necesario hay que reajus-tarlos. Y también en el curso del tiempo, se debe de repetir este control con frecuencia. • Después del montaje del Bobike junior + se debe comprobar que todas las piezas de la bicicleta siguen funcionando aún correctamente.• Comprobar si la bicicleta es apta para el montaje del Bobike junior +. Consultar la información que viene con la bicicleta o consultar el fabricante de la bicicleta.• Comprobar antes de cada paseo que ninguna parte del cuerpo o la ropa no puedan tocar o rozar con las piezas de la bicicleta giratorias o en movimiento. De ese modo se evitará, por ejemplo, que un pie pueda meterse entre los radios o que un dedo pueda entrar en el mecanismo de frenado. Eso lo debe controlar de vez en cuando durante el crecimiento del niño.• Procure que su niño no pueda hacerse daño con piezas afiladas tal como los cables del freno.• Asegúrese de que su niño vaya siempre protegido llevando un casco protector adecuado.• Si la bicicleta es transportada yendo en la parte supe-rior o trasera de un coche, el Bobike junior + se debe de quitar de la bici. La turbulencia del aire puede dañar el Bobike junior + y sus dispositivos de fijación, por lo que podría surgir una situación de inseguridad.• Después del montaje del Bobike maxi+ se debe comprobar que todas las piezas de la bicicleta siguen funcionando aún correctamente y hacer un paseo de prueba con el montado asiento estando vacío.• Hay kits de montaje adicionales disponibles, de modo que usted podrá montar el Bobike junior + en varias bicicletas. Su proveedor Bobike le puede asesorar al respecto• Controle que su niño no pueda activar candados u otros cierres que lleve la bicicleta mientras vaya sentado en el Bobike junior+ .• Jamás transporte a varios niños en el Bobike junior+.• Cubra los muelles del sillín de tal modo que su niño no pueda meter los dedos entre los muelles del sillín.Advertencias • Después de un accidente, siempre es imprescindible sustituir el Bobike maxi+ por uno nuevo. También en caso de que no haya daños visibles. • Los componentes del Bobike junior+ no pueden ser modificados. Si se efectúan modificaciones, se anulará cualquier reclamación de garantía o exigencia de responsabilidad. Y además eso podría afectar la seguri-
dad.
• El Bobike junior+ inuye en la manera de conducir de su bicicleta. Por eso, preste atención especial al conducir, balancear y frenar.• Jamás deje a su niño sólo sentado en el Bobike junior+ cuando ponga la bicicleta apoyada contra la pared o sobre el pie de apoyo. La bicicleta junto con el niño podría caerse. • El Bobike junior+ no se debe utilizar si alguna pieza está rota o no funciona debidamente. Mantenimiento El mantenimiento del Bobike junior+ es muy sencillo. El acolchado está provisto de cierre con cinta velcro y puede quitarse con facilidad. El acolchado se puede lavar a mano. El asiento se limpia con un poco de agua tibia y jabón. No se debe de usar productos de limpieza agresivos.Esta instrucción de montaje también se puede encontrar en www.bobike.com. También para obtener más información acerca de Bobike y nuestros productos, puede usted consultar nuestra página
web.
Avertissements• Toujours remplacer le Bobike junior+ après un accident, même si aucun endommagement n’est visible.• Les pièces du Bobike junior+ ne peuvent être modiées. Tout recours pour faire valoir la garantie et/ou la respon-sabilité sera annulé dans ce cas. De plus, la sécurité peut s’en trouver diminuée.• L’utilisation du Bobike junior+ inue sur le comportement du vélo. Il faut dont être très attentif, notamment pendant le pilotage, le balancement et le freinage. • Ne jamais laisser l’enfant seul dans le Bobike junior+ si le vélo est posé contre un mur ou sur sa béquille. Le vélo et l’enfant pourraient tomber. • Ne pas utiliser le Bobike junior+ si une partie du siège est cassée ou ne fonctionne pas convenablement.EntretienL’entretien du Bobike junior+ est simple. Le coussin est fixé avec une bande Velcro et peut facilement être retiré. Il peut être lavé à la main. Le siège se nettoie avec de l’eau savonneuse tiède. Ne pas utiliser de produits d’entretien agressifs. Ce mode d’emploi peut être consulté également sur le site www.bobike.com. Sur ce site vous trouverez également plus d’informations sur Bobike et sur ses produits.• Sørg for, at barnet ikke kan komme til skade på skarpe dele, f.eks. flossede bremsekabler.• Sørg for, at barnet altid er godt beskyttet af en cykel-hjelm, der passer til barnet.• Hvis cyklen skal transporteres på en bil, skal Bobike junior+ afmonteres. Luftens turbulens kan beskadige Bobike junior+ og fastgøringerne, således at der kan opstå en farlig situation.• Efter montage af Bobike junior+ skal man kontrollere, om alle cyklens dele funktionerer korrekt og køre en kort prøvetur med den monterede stol uden barn.• Der kan fås ekstra monteringssæt, således at Bobike junior+ kan monteres på mere end en cykel. Forhør nærmere hos Bobike forhandleren.• Kontroller, at barnet ikke kan aktivere låse eller andre ting, der kan blokere cyklen, mens det sidder i Bobike junior+.• Man må ikke tage ere børn med i Bobike junior+.• Afskærm sadelfjedrene, så barnet ikke kan få ngrene i klemme.Advarsler• Bobike junior+ skal altid udskiftes efter et uheld, også selvom den ikke er synligt beskadiget. • Der må ikke ændres på delene til Bobike junior+. Enhver ret til erstatning/ansvar bortfalder derved. Og det kan oven i købet gå ud over sikkerheden.• Bobike junior+ har indydelse på, hvordan cyklen er at køre på. Pas derfor ekstra på med at styre, med balan-cen og med at bremse.• Lad aldrig barnet sidde alene i Bobike junior+ , hvis cyklen stilles op ad en mur eller på støttebenet. Cyklen kan vælte sammen med barnet. • Bobike junior+ må ikke bruges, hvis en af delene er gået i stykker eller ikke fungerer korrekt. VedligeholdelseBobike junior+ kræver kun begrænset vedligeholdelse. Betrækket er fastgjort med velcrobånd og kan nemt tages af. Betrækket kan vaskes i hånden. Selve stolen rengøres med lunkent sæbevand. Brug ikke aggressive rengørings-midler.Denne brugsanvisning kan også findes på www.bobike.com. For yderligere information om Bobike og vores produkter henviser vi til vores hjemmeside.
NL
Gebruiksaanwijzing
EN
User Instructions
DE
Gebrauchs anweisung
FR
Mode d’emploi
ES
Instrucciones para el uso
DK

Brugsanvisning

www.bobike.com

5 stappen
-
5 steps
-
5 Schritten
-
5 étappes
-
5 pasos - 5 skridtlegenda
-
legend
-
Legende
-
légende
-
leyenda - signaturforklaring
nl
A Zitje B Voetenbakbuis C Montageknop D Voetrusten E Bekleding F Montagebeugel G Zadelbuisbeugel compleet
GB
A Seat B Footrest tube C Locking unit D Footrest E Cushion F Mounting bracket G Seat tube bracket complete
DE
A Sitz B Fußstützenrohr C Montageknopf D Fußstütze E Polsterung F Montagebügel G Sattelrohrhalter komplett
A
B
C
D
E
F
G
FR
A Siège B Tube de repose-pied C Bouton de montage D Repose-pied E Coussin F Barre de fixation G Support tige de selle complet
ES
A Asiento B Tubo del receptáculo reposapiés C Botón de montaje D Reposapiés E Acolchado F Brida de montaje G Abrazadera del tubo de sillín completa
DK
A Stol B Fodstøtterør C Montageknap D Fodstøtte E Betræk F Montagebøjle G Sadelpindsbøjle kompletBobikeP.O. Box 186980 AA DoesburgThe NetherlandsT +31 (0) 313 47 86 30F +31 (0) 313 47 40 30E info@bobike.com I www.bobike.com
Bobike Junior+

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Bobike Junior+ or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Bobike Junior+ owners to properly answer your question.

View the manual for the Bobike Junior+ here, for free. This manual comes under the category Bike Seats and has been rated by 1 people with an average of a 8.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bobike Junior+ or do you need help? Ask your question here

Bobike Junior+ specifications

General
Brand Bobike
Model Junior+
Product Bike Seat
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Bobike Junior+.

Is your question not listed? Ask your question here