Bestway Hydrium 56574 manual

Bestway Hydrium 56574
8.9 · 2
PDF manual
 · 172 pages
English
manualBestway Hydrium 56574
Bij het installeren en gebruiken van deze elektrische apparatuur,
moeten de basisvoorzorgsmaatregelen voor de veiligheid altijd
worden opgevolgd:
• De pomp moet gevoed worden door een
scheidingstransformator of via een aardlekschakelaar (RCD)
met een aardlekstroom van maximaal 30 mA.
• De stroombron op de wand van het gebouw moet zich op een
afstand van meer dan 4 m van het zwembad bevinden
Het apparaat moet voorzien zijn van een geaarde voedingsbron.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN - De pomp kan
niet worden gebruikt wanneer er zich mensen in het zwembad
bevinden. Laat niemand in het zwembad gaan als het zandfilter
beschadigd is.
GRAAF HET SNOER NIET IN. Zorg ervoor dat het snoer niet
kan worden beschadigd door grasmaaiers, heggenscharen of
andere machines.
• Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk, om het gevaar
voor elektrische schokken te beperken.
Als het elektriciteitssnoer beschadigd is, dient het te worden
vervangen door de fabrikant of diens onderhoudstechnicus of
een dergelijk deskundig persoon, om alle gevaar te voorkomen.
• Verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt.
• Gevaar voor elektrische schokken. Het gebruik van het
zandfilter met een niet-bijpassende stroombron is gevaarlijk en
brengt het zandfilter onherstelbare schade toe.
• Verwijder nooit de aarde-pin en verander niets aan de stekker.
Gebruik geen verloopstekkers. Raadpleeg een bevoegde
elektricien voor al uw vragen met betrekking tot de aarding van
de stekker.
• Voorzichtig, het zandfilter is breekbaar. Sleep en draag het
zandfilter niet aan het snoer. Trek nooit de stekker aan het
snoer uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het snoer niet
beschadigt. Het zandfilter mag niet in aanraking komen met
scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte.
• Haal altijd de stekker van dit product uit het stopcontact
voordat u het product verwijdert, schoonmaakt, repareert of er
wijzigingen aan aanbrengt.
• Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal de stekker
nooit uit het stopcontact met een natte hand
• Haal de stekker altijd uit het apparaat:
• Op regenachtige dagen
• Voorafgaand aan reiniging of ander onderhoud
• Indien onbeheerd tijdens vakanties
• Wanneer het apparaat langdurig niet gebruikt wordt, zoals in
de winter, dan moet de zwembadset gedemonteerd worden en
binnen worden opgeslagen.
Let op: Lees de instructies alvorens het apparaat te gebruiken
en voor elke installatie/hermontage.
• Goed bewaren van de instructies. Iedere keer wanneer u het
zwembad opzet, dient u de instructies te raadplegen
• Als u de instructies kwijt bent, neem dan contact op met
Bestway of zoek het op, op website: www.bestwaycorp.com
• Elektrische installaties moeten de nationale
bedradingsregelgevingen volgen. Raadpleeg een
gekwalificeerd elektricien indien u vragen hebt.
VOORZICHTIG: Dit zandfilter mag uitsluitend worden gebruikt
voor zwembaden die opgeslagen kunnen worden. Gebruik het
filter niet voor blijvend geïnstalleerde zwembaden. Een
zwembad dat opgeslagen kan worden, is zo gebouwd dat het
snel kan worden ontmanteld voor opslag en ook weer snel kan
worden opgebouwd. Een blijvend geïnstalleerd zwembad staat
zodanig in of op de grond of in een structuur dat het niet snel
kan worden ontmanteld voor opslag.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale
capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
supervisie staan of instructies hebben gekregen over het
gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren
ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reinigen en gebruiksonderhoud mag niet door kinderen
worden verricht zonder supervisie. (Voor EU-markt)
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met
inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
toezicht hebben of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het
apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen,
zodat ze niet met het apparaat kunnen spelen. (Voor markt
anders dan EU)
Reiniging en onderhoud moeten uitgevoerd worden door een
volwassene die ouder is dan 18 jaar en die bekend is met het
risico van elektrische schokken.
OPMERKING:
• Plaats het zandfilter op een stevige en vlakke ondergrond. Zorg
ervoor dat het zandfilter ten minste 2meter van het zwembad af
staat. Houd de afstand zo groot mogelijk.
• Zorg ervoor dat het zwembad en het filter zo zijn opgesteld dat
er voldoende ventilatie, afvoer en mogelijkheid tot
schoonmaken zijn. Plaats het zandfilter nooit op een plek waar
zich water kan verzamelen of in een drukke looproute.
• De stekker moet ook toegankelijk blijven nadat het bad is
geïnstalleerd. De stekker van het zandfilter moet ten minste
3.50meter van het zwembad verwijderd zijn.
• De weersomstandigheden kunnen de werking en de
levensduur van het zandfilter negatief beïnvloeden; neem
maatregelen om het zandfilter te beschermen tegen onnodige
slijtage die kan optreden tijdens perioden van koud of heet
weer en/of blootstelling aan de zon.
• Controleer voor gebruik of alle onderdelen van het zandfilter
aanwezig zijn. Meld beschadigingen of missende onderdelen
bij aankoop aan de klantenservice van Bestway (de gegevens
staan in deze handleiding).
• Alle versleten onderdelen moeten zo snel mogelijk worden
vervangen. Gebruik uitsluitend de onderdelen die door de
fabrikant zin goedgekeurd.
• Sta niet toe dat kinderen of volwassenen op het apparaat
leunen of zitten.
• Doe geen chemicaliën in het zandfilter.
• Bij het gebruik van chemicaliën voor het schoonmaken van het
water in het zwembad, is het aan te raden om een minimale
filtertijd aan te houden voor de gezondheid van de zwemmers
die afhankelijk is van het voldoen aan de
gezondheidsvoorschriften.
Alleen de bijgeleverde media of deze aangegeven door de
fabrikant mogen bij de installatie van het product gebruikt worden.
• Het is essentieel te controleren dat de zuigopeningen niet
geblokkeerd zijn.
• Het is raadzaam de filtratie te stoppen tijdens
onderhoudswerkzaamheden aan het filtersysteem.
• Controleer regelmatig het verstoppingsniveau van de filter.
• Een wekelijkse controle is aanbevolen voor terugspoelen of
reinigen. Een minimum dagelijkse filterbedrijfstijd van 8 uur is
aanbevolen om te zorgen voor helder zwembadwater.
• Het is essentieel om elk beschadigd element of set van
elementen zo snel mogelijk te vervangen. Gebruik alleen
onderdelen goedgekeurd door de persoon verantwoordelijk
voor de introductie van het product op de markt.
• Alle filters en filtermedia zullen regelmatig geïnspecteerd
worden om ervoor te zorgen dat er geen opeenhoping van vuil
is wat een goede filtratie verhindert. Het verwijderen van
gebruikte filtermedia moet gebeuren volgens de toepasselijke
regelgevingen/wetgeving.
• Volg alle veiligheidseisen en aanbevelingen beschreven in de
handleiding.In het geval van twijfel over de pomp of
circulatie-apparaten, neem contact op met een bevoegde
installateur, of de fabrikant/importeur/distributeur. De
watercirculatieinstallatie moet voldoen aan de Europese maar
ook aan nationale/lokale regelgevingen, vooral voor wat betreft
elektrische kwesties.Elke wijziging van de kleppositie,
pompgrootte, roostermaat kan een wijziging van de stroming
veroorzaken en de zuigsnelheid kan verhogen.
• Dit product is niet bested voor een commercieel gebruik.
LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG EN BEWAAR
ZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

(U hebt een schroevendraaier nodig.)
1. Verwijder alle onderdelen voorzichtig uit de
verpakking en controleer of er niets is
beschadigd. Als de apparatuur is beschadigd,
meld dat dan onmiddellijk aan de verkoper bij
wie u de apparatuur hebt gekocht.
2. Het zandfilter moet op een stevige, vlakke
ondergrond worden gezet, bij voorkeur een
betonnen plaat. Plaats het zandfilter zodanig dat de poorten en de
regelklep toegankelijk zijn voor bediening, onderhoud en klaarmaken voor
de winter.
3. De EN60335-2-41 TEST-norm vereist dat de zandfilter vóór gebruik
verticaal bevestigd moet worden op de grond of op een voetstuk van hout
of beton, zodat hij niet accidenteel kan vallen. De volledig geassembleerde
zandfilter weegt meer dan 18kg. De montagegaten moeten een diameter
hebben van 8mm en moeten een onderlinge afstand van 285mm hebben.
Gebruik twee bouten en moeren met een maximale diameter van 8mm om
de zandfilter op het voetstuk te bevestigen.
68

View the manual for the Bestway Hydrium 56574 here, for free. This manual comes under the category Above ground pools and has been rated by 2 people with an average of a 8.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bestway Hydrium 56574 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Bestway and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Bestway owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Bestway
Hydrium 56574 | 56574
Above ground pool
6942138932003, 6942138920499, 6942138955989, 6942138901061, 6941607311721
English
User manual (PDF), FAQ (PDF)
Features
Intrastat code95069990
Pool typeFramed pool
ShapeRound
Maximum water level105 cm
Capacity10990 L
Assembly time120 min
Number of persons required for set up3 person(s)
Product colourBlue, Grey
MaterialPVC
Frame materialSteel
Ground cloth
Pool skimmer
CertificationCE, TÜV Rheinland
Maximum flow rate2006 l/h
SeasonAll seasons
Interleaved Two of Five (ITF-14)06941607311721
Logistics data
Products per pallet2 pc(s)
Minimum order quantity1 pc(s)
Packaging data
Package typeBox
Package width770 mm
Package depth520 mm
Package height1625 mm
Package weight111000 g
Technical details
Package volume697000 cm³
Weight & dimensions
Pool liner thickness0.3 mm
Pool top rail width160 mm
Height1200 mm
Wall thickness0.3 mm
Filtering
Hose diameter38 mm
Water filter typeSand filter
Filtration capacity2000 l/h
Pump voltage220 - 240 V
Pump power85 W
Packaging content
Pool ground cloth
User guide DVD included
Repair patch included
Ladder
Ladder
Ladder frame materialMetal
Ladder step materialPlastic
Ladder height1220 mm
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Bestway Hydrium 56574 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results