Bestway Hydrium 56574 manual

Bestway Hydrium 56574
8.9 · 2
PDF manual
 · 172 pages
English
manualBestway Hydrium 56574
Tätä sähkölaitetta asennettaessa ja käytettäessä tulee
aina noudattaa perusvarotoimia, mukaan lukien
seuraavat:
• Pumppu tulee suojata suojaerotusmuuntajalla
tai vikavirtasuojalla (RCD), jonka toimintavirta ei ylitä
30 mA.
• Rakennuksen seinässä oleva virtalähde on pidettävä yli
4 m etäisyydellä altaasta.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun virtalähteeseen.
SÄHKÖISKUN VAARA - Pumppua ei voida käyttää, kun
ihmisiä on altaassa. Kiellä pääsy ammeeseen
hiekkasuodattimen vaurion tapauksessa.
ÄLÄ PEITÄ JOHTOA. Paikallista johto, jotta
ruohonleikkurit, pensasleikkurit tai muut laitteet eivät
vahingoita sitä.
• Sähköiskun vaaran vähentämiseksi vaihda vahingoittunut
johto välittömästi.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön tulee
vaihtaa johto vaaran välttämiseksi.
• Jatkojohtoja ei saa käyttää.
• Sähköiskun vaara. Hiekkasuodattimen käyttäminen
epäyhteensopivan virtalähteen kanssa on vaarallista ja
vahingoittaa hiekkasuodatinta pysyvästi.
• Älä poista maadoitusnastaa tai muuta pistoketta millään
tavalla. Älä käytä sovitinpistokkeita. Kysy pätevältä
sähköteknikolta neuvoa kaikissa pistokkeisiin ja
maadoituksen liittyvissä asioissa.
• Käsittele hiekkasuodatinta varovasti. Älä kanna tai vedä
hiekkasuodatinta virtajohdosta. Älä koskaan vedä
pistoketta pistorasiasta kiskaisemalla johdosta. Älä altista
johtoa hankaukselle. Älä koskaan altista hiekkasuodatinta
teräville esineille, öljylle tai lämmölle.
• Irrota tuotteen pistoke aina virtalähteestä ennen kuin
siirrät, puhdistat, huollat tai säädät tuotetta millään tavalla.
• Älä kytke laitetta virtalähteeseen tai irrota sitä
virtalähteestä, kun kätesi ovat märät.
• Irrota laite virtalähteestä aina:
• sateella
• ennen puhdistusta ja muuta kunnossapitoa
• Jos allas jätetään vartioimatta lomakausien ajaksi
• Kun uima-allasta ei käytetä pitkään aikaan (esimerkiksi
talvella), se tulisi purkaa osiin varastoida sisätiloihin.
Varoitus: Lue ohjeet aina ennen tuotteen käyttöä ja
asennusta/uudelleenasennusta.
• Ohjeiden säilytys. Joka kerta kun kokoat altaan
uudestaan, lue aina ohjeet.
• Jos ohjeet puuttuvat, ota yhteyttä Bestwayhin tai hae ne
verkkosivustolta: www.bestwaycorp.com
• Sähköasennusten on noudatettava kansallisia
johdotussääntöjä. Tarvittaessa kysy neuvoa
ammattitaitoiselta sähköasentajalta.
HUOMAUTUS: Tämä hiekkasuodatin on tarkoitettu
käytettäväksi vain varastoitavien altaiden kanssa. Älä käytä
sitä pysyvästi asennettujen altaiden kanssa. Varastoitava
allas on rakennettu niin, että se on helppo purkaa
varastointia varten ja koota uudelleen alkuperäiseen
muotoon. Pysyvästi asennettu alla on rakennettu maan
sisään tai päälle tai rakennukseen siten, että sitä ei voi
helposti purkaa varastointia varten.
• Tätä laitetta saa käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat
heikentyneet tai joilta puuttuu kokemus ja taidot, mikäli
heitä on neuvottu ja ohjeistettu laitteen käyttöön
turvallisella tavalla ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistusta ja käyttäjän
tekemää huoltoa ei saa jättää lasten tehtäväksi ilman
valvontaa. (EU:ta varten)
•Tämä tuote ei ole tarkoitettu seuraavien ryhmien käyttöön:
lapset ja fyysisistä, henkisistä tai aistirajoitteista kärsivät
tai kokemattomat tai tietotasoltaan rajoitetut henkilöt.
Kyseiset henkilöt voivat kuitenkin käyttää tuotetta, jos he
ovat saaneet opastusta tai ohjeita tuotteen turvalliseen
käyttöön henkilöltä, joka on vastuussa heidän
turvallisuudestaan. Lapsia tulee valvoa sen
varmistamiseksi, että he eivät leiki tällä laitteella. (EU:n
ulkopuoliset markkinat)
Tuotteen saa huoltaa ja puhdistaa vain yli 18-vuotias
aikuinen, joka ymmärtää sähköiskun vaarat.
MUISTUTUS:
• Aseta hiekkasuodatin lujalle, tasaiselle alustalle.
Varmista, että hiekkasuodatin on vähintään 2 metrin
päässä altaan reunasta. Pidä etäisyys niin pitkänä kuin
mahdollista.
• Sijoita allas ja hiekkasuodatin niin, että käytettävissä on
riittävä ilmastointi, viemäröinti ja riittävästi tilaa
huoltotöille. Älä koskaan sijoita hiekkasuodatinta alueelle,
johon voi kertyä vettä, tai kävelyreitille.
• Pistokkeen on oltava tavoitettavissa altaan asennuksen
jälkeen. Hiekkasuodattimen pistokkeen tulee olla
vähintään 3,5m:n päässä altaasta.
Ilmasto-olot voivat vaikuttaa hiekkasuodattimen
käyttöikään ja toimintaan. Suorita riittävät varotoimet
hiekkasuodattimen suojaamiseksi kuuman tai kylmän ilman
ja/tai auringolle altistumisen aiheuttamalta kulumiselta
.
• Varmista ennen käyttöä, että kaikki hiekkasuodattimen
osat ovat mukana. Ilmoita tässä oppaassa ilmoitettuun
Bestwayn asiakaspalvelun osoitteeseen, jos ostetussa
tuotteesta on puuttunut osia tai jotkin osat ovat olleet
vahingoittuneita ostohetkellä.
• Heikenneet osat on ehdottomasti vaihdettava niin pian
kuin mahdollista. Käytä vain valmistajan hyväksymiä osia.
• Älä anna lasten tai aikuisten nojata laitteeseen tai istua
sen päällä.
• Älä lisää hiekkasuodattimeen kemikaaleja.
• Käytettäessä kemikaaleja allasveden puhdistamiseksi
suositellaan noudatettavaksi minimisuodatusaikaa
uimareiden terveyden suojaamiseksi terveyssäädösten
mukaisesti.
• Vain valmistajan tarjoamia tai määrittämiä välineitä on
tarkoitus käyttää tuotteen asennukseen.
• On tärkeää tarkistaa, että imuaukot eivät ole tukossa.
• On suositeltavaa lopettaa suodatus suodatusjärjestelmän
huoltotoimenpiteiden aikana.
• Seuraa säännöllisesti suodattimen tukkeutumistasoa.
• Viikoittaista tarkastusta koskien paluuvesipesua tai
puhdistusta suositellaan. Pienin suositeltu päivittäinen
suodatuksen käyttöaika on 8 tuntia, jotta varmistetaan
altaan kirkas vesi.
• Vaurioituneiden osien tai osasarjojen vaihto
mahdollisimman pian on tärkeää. Käytä vain tuotteen
markkinoille saattamisesta vastuussa olevan henkilön
hyväksymiä osia.
• Kaikki suodattimet ja suodatinmateriaalit on tarkastettava
säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, ettei hyvän
suodatuksen estävää jätettä ole kertynyt. Kaikkien
käytettyjen suodatinmateriaalien hävittämisen on
tapahduttava asiaankuuluvien määräysten/lainsäädännön
mukaisesti.
• Ota huomioon kaikki käyttöoppaassa kuvatut
turvallisuusvaatimukset ja -suositukset. Jos olet
epävarma pumpun tai jonkin kierrätysjärjestelmän laitteen
suhteen, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tai
valmistajaan/maahantuojaan/jälleenmyyjään. Veden
kierron asennuksen on täytettävä EU:n sekä
kansalliset/paikalliset määräykset, varsinkin kun kyse on
sähköön liittyvistä kysymyksistä. Kaikki venttiilin asennon,
pumpun koon ja säleikön koon muutokset voivat aiheuttaa
virtauksen muutoksen ja imunopeus voi kasvaa.
• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

(Tarvitset ruuvimeisselin.)
1. Poista huolellisesti kaikki osat
pakkauksesta ja tarkista, että mikään ei
ole vahingoittunut. Jos laite on
vahingoittunut, ilmoita välittömästi
liikkeeseen, josta laite on ostettu.
2. Hiekkasuodatin tulee asettaa lujalle,
tasaiselle alustalle, mieluiten betonilaatalle.
Sijoita hiekkasuodatin siten, että liitännät ja säätöventtiili ovat
tavoitettavissa käyttöä, huoltoa ja talvikäsittelyä varten.
3. Standardi EN 60335-2-41 edellyttää, että hiekkasuodatin
asennetaan pystysuoraan maahan tai tietynlaiselle, puusta tai
betonista tehdylle, alustalle ennen käyttöä, jotta se ei pääse
kaatumaan. Täysin koottu hiekkasuodatin painaa yli 18kg.
Kiinnitysreikien tulee olla 8mm läpimitaltaan ja sijaita 285mm:n
päässä toisistaan. Kiinnitä hiekkasuodatin jalustaan kahdella
pultilla ja mutterilla, joiden läpimitta on enintään 8mm.
55

View the manual for the Bestway Hydrium 56574 here, for free. This manual comes under the category Above ground pools and has been rated by 2 people with an average of a 8.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bestway Hydrium 56574 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Bestway and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Bestway owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Bestway
Hydrium 56574 | 56574
Above ground pool
6942138932003, 6942138920499, 6942138955989, 6942138901061, 6941607311721
English
User manual (PDF)
Features
Intrastat code95069990
Pool typeFramed pool
ShapeRound
Maximum water level105 cm
Capacity10990 L
Assembly time120 min
Number of persons required for set up3 person(s)
Product colourBlue, Grey
MaterialPVC
Frame materialSteel
Ground cloth
Pool skimmer
CertificationCE, TÜV Rheinland
Maximum flow rate2006 l/h
SeasonAll seasons
Interleaved Two of Five (ITF-14)06941607311721
Logistics data
Products per pallet2 pc(s)
Minimum order quantity1 pc(s)
Packaging data
Package typeBox
Package width770 mm
Package depth520 mm
Package height1625 mm
Package weight111000 g
Technical details
Package volume697000 cm³
Weight & dimensions
Pool liner thickness0.3 mm
Pool top rail width160 mm
Height1200 mm
Wall thickness0.3 mm
Filtering
Hose diameter38 mm
Water filter typeSand filter
Filtration capacity2000 l/h
Pump voltage220 - 240 V
Pump power85 W
Packaging content
Pool ground cloth
User guide DVD included
Repair patch included
Ladder
Ladder
Ladder frame materialMetal
Ladder step materialPlastic
Ladder height1220 mm
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Bestway Hydrium 56574 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results