Bestway Hydrium 56574 manual

Bestway Hydrium 56574
8.9 · 2
PDF manual
 · 172 pages
English
manualBestway Hydrium 56574
Ennek az elektromos berendezésnek az üzembe helyezésekor és
használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági intézkedéseket,
többek között:
• A szivattyút szigetelőtranszformátorról vagy maradékáram-működtetésű
megszakítóval (RCD) rendelkező hálózati áramellátásról kell működtetni, a
névleges üzemi maradékáram pedig nem haladhatja meg a 30 mA-t.
• Az épület fali áramforrásának a medencétől legalább 4 m-re kell lennie.
• A készüléket földelt áramforrásra kell csatlakoztatni
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! - A szivattyú nem használható, ha ember van a
medencében! Tiltsa meg a medence használatát, ha a homokszűrő
megsérült.
A VEZETÉKET A FÖLD FELETT VEZESSE. A vezetéket úgy kell
elhelyezni, hogy abban fűnyíró, sövényvágó vagy egyéb berendezések
lehetőleg ne tehessenek kárt.
• Az áramütés-veszély csökkentése érdekében a sérült vezetéket azonnal ki
kell cserélni.
• A balesetveszély elkerülése érdekében a hálózati kábel sérülése esetén
azt a gyártónak, szervizképviselőnek vagy más szakképzett személynek
kell kicserélnie.
• Hosszabbítókábelek nem használhatók.
• Áramütésveszély! A homokszűrőt nem megfelelő áramforrásról
üzemeltetni veszélyes, és az a homokszűrőt tönkreteheti.
• Tilos a földelő vezetéket eltávolítani vagy a csatlakozót bármilyen módon
átalakítani. Tilos az átalakító csatlakozók használata. A csatlakozók vagy
a földelés megfelelőségével kapcsolatos kérdésekben kérje ki szakképzett
elektromos műszerész tanácsát.
• A homokszűrőt használja óvatosan. Ne húzza vagy emelje a homokszűrőt
a tápvezetéknél fogva. Sohase húzza ki a csatlakozódugaszt a
konnektorból a vezetéknél fogva.
Óvja a vezetéket a sérüléstől. Ne tegye ki a homokszűrőt éles tárgyaktól,
olajtól, mozgó alkatrészektől vagy túlzott hőhatástól származó sérülésnek.
• A tápvezetéket a termék szállítása, tisztítása, szerelése vagy bármilyen
módosítása előtt mindig ki kell húzni a konnektorból.
• Ne dugja be és ne húzza ki a készülék dugalját nedves kézzel
• Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról:
• esős időben
• tisztítás vagy más karbantartás esetén
• ha szünnapokon felügyelet nélkül hagyja
• Ha a készüléket előre láthatólag hosszabb ideig nem fogja használni (pl.
télen), a medencekészletet szét kell szerelni, és beltérben kell tárolni.
Vigyázat: A készülék használata, illetve (újra)összeszerelése előtt, kérjük,
minden alkalommal olvassa el az útmutatót.
• Az utasítások betartása. A medencekészletet összeszerelését minden
alkalommal az utasítások szerint végezze.
• Az utasítások elvesztése esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
Bestway vállalattal, vagy keresse meg a következő weboldalon:
www.bestwaycorp.com
• Az elektromos rendszereknek meg kell felelniük a huzalozásra vonatkozó
országos követelményeknek. Ha kérdései vannak, kérje ki egy
szakképzett villanyszerelő tanácsát.
VIGYÁZAT: A homokszűrő kizárólag összeszerelhető medencékhez
használható. Tilos a homokszűrőt állandóra szerelt medencékhez
használni. Az összeszerelhető medencék úgy vannak megépítve, hogy
azokat a tároláshoz könnyű legyen szétszerelni, majd újra összeállítani. Az
állandó medencék földbe süllyesztett, a földön álló vagy épületben
elhelyezett, nem szétszerelhető létesítmények.
• Ez a készülék 8 éves kortól használható, illetve a fizikailag, érzékszervileg
vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással
nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett, vagy a
készülék biztonságos használatával kapcsolatos ismeretek megszerzését
és a járulékos veszélyek megértését követően használhatják. A
gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és felhasználó által
végzendő karbantartást gyermekek csak felügyelettel végezhetik. (EU-s
piacra szánt termék esetén)
Ez a készülék nem használható fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg
korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező
személyek (és gyermekek) által, kivéve felügyelet mellett, vagy ha
készülék biztonságos használatával kapcsolatosan útmutatást kaptak egy
a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeket felügyelni kell, hogy
nehogy játsszanak a készülékkel. (EU-n kívüli piacra szánt termék esetén)
A tisztítást és felhasználói karbantartást csak 18 évet betöltött, az
elektromos áramütés veszélyeivel tisztában lévő felnőttek végezhetik.
FIGYELEM:
A homokszűrőt szilárd, egyenletes talajon helyezzük el. A homokszűrőnek
a medence szélétől legalább 2m távolságra kell lennie. A berendezést
tartsa a lehető legtávolabb.
A medencét és a homokszűrőt úgy helyezze el, hogy megfelelő legyen a
szellőzés és a vízelvezetés, és hogy karbantartás esetén könnyű legyen a
hozzáférés. Ne helyezze a homokszűrőt mélyedésbe, ahol meggyűlhet a
víz, vagy ahol a járókelőknek útjában lehet.
Fontos, hogy a felállított medence közelében legyen a hálózati konnektor.
A homokszűrő hálózati csatlakozójának a medencétől legalább 3,5m
távolságra kell lennie.
A légköri viszonyok befolyásolhatják a homokszűrő teljesítményét és
élettartamát; tegye meg a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében,
hogy a homokszűrőt megvédje a hideg vagy meleg időjárás, illetve a
napsütés okozta felesleges elhasználódástól.
Az első használat előtt ellenőrizze, hogy megvan-e a homokszűrő
valamennyi alkatrésze. Kérjük, hogy az ebben a kézikönyvben található
ügyfélszolgálati címen értesítse a Bestway-t, ha a vásárláskor bármely
alkatrész hibás vagy hiányzik.
Minden sérült alkatrész a lehető leghamarabb ki kell cserélni. Csak a
gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja.
Ügyeljen rá, hogy gyerekek vagy felnőttek ne támaszkodjanak neki és ne
üljenek a berendezésre.
A homokszűrőbe ne tegyen semmiféle vegyi anyagot.
Ha vegyszereket használ a medence vizének tisztításához, akkor tartsa be
a minimális szűrési időt, hogy védje a vizet használók/úszók egészségét -
a minimális szűrési idő a helyi egészségügyi előírások függvénye.
A termék telepítéséhez csak a gyártó által szállított vagy meghatározott
anyagok használhatók.
Alapvető fontosságú, hogy meggyőződjön arról, hogy a szívókimenetek
nincsenek akadályozva.
A szűrőrendszeren végzendő karbantartási műveletek idejére tanácsos
leállítani a szűrést.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szűrő nem tömődött-e el.
Tanácsos hetente ellenőrizni, hogy nincs-e szükség visszamosásra vagy
tisztításra. A medencevíz tisztaságának biztosításához minimum napi 8
órás szűrési üzemidő szükséges.
Alapvető fontosságú, hogy a sérült részegységeket vagy szerelvényeket a
lehető leghamarabb lecserélje. Csak a termék forgalmazásáért felelős
személy által jóváhagyott részegységeket használjon.
Minden szűrőt és szűrőközeget rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem
gyűlt-e fel törmelék, ami akadályozná a szűrés megfelelőségét. Az
esetlegesen már használt hűtőközeg ártalmatlanításának szintén meg kell
felelnie a vonatkozó jogszabályoknak.
Vegye figyelembe az útmutatóban foglalt összes biztonsági előírást és
javaslatot. Amennyiben a szivattyúval, illetve bármely keringtetésért
felelős eszközzel kapcsolatban kétsége merülne fel, forduljon képesített
telepítőhöz, illetve a gyártóhoz/importőrhöz/forgalmazóhoz. A
vízkeringtetési rendszernek meg kell felelnie az uniós és a nemzeti, illetve
helyi jogszabályoknak különösen az elektromosság vonatkozásában. A
szelephelyzet, szivattyúméret, rácsméret módosítása hatással lehet az
áramlásra, ezáltal a szívási sebesség megnőhet.
A termék nem kereskedelmi célú felhasználásra készült.
ALAPOSAN OLVASSA EL, ÉS TEGYE FÉLRE AZ ÚTMUTATÓT,
HOGY A JÖVŐBEN BÁRMIKOR BELENÉZHESSEN.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

(Ehhez csavarhúzó
szükséges.)
1. Óvatosan vegye ki az összes tartozékot a
csomagból, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e
meg valami. Ha a berendezés sérült, azonnal
értesítse az üzletet, ahol a berendezést vásárolta.
2. A homokszűrőt szilárd, egyenletes talajon,
lehetőleg betonlapon kell elhelyezni. A
homokszűrőt úgy helyezze el, hogy valamennyi kimenet és a
szabályozószelep könnyen hozzáférhető legyen az üzemeltetéshez,
javításhoz és a téliesítéshez.
3. Az EN60335-2-41 TEST szabvány értelmében a homokszűrőt a
használata előtt függőleges helyzetben a talajhoz vagy stabil, fából vagy
betonból készült talapzathoz kell erősíteni. hogy a homokszűrő esetleges
feldőlését megelőzzék. A teljesen összeszerelt homokszűrő súlya
meghaladja a 18 kg-ot. A szerelőnyílások átmérőjének 8 mm
nagyságúnak kell lennie és azoknak egymástól 285 mm távolságra kell
elhelyezkedniük. A homokszűrőnek a talapzathoz való rögzítéséhez
használjon két darab maximum 8 mm átmérőjű csavart anyacsavarral.
146

View the manual for the Bestway Hydrium 56574 here, for free. This manual comes under the category Above ground pools and has been rated by 2 people with an average of a 8.9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bestway Hydrium 56574 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the Bestway and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Bestway owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Bestway
Hydrium 56574 | 56574
Above ground pool
6942138932003, 6942138920499, 6942138955989, 6942138901061, 6941607311721
English
User manual (PDF)
Features
Intrastat code95069990
Pool typeFramed pool
ShapeRound
Maximum water level105 cm
Capacity10990 L
Assembly time120 min
Number of persons required for set up3 person(s)
Product colourBlue, Grey
MaterialPVC
Frame materialSteel
Ground cloth
Pool skimmer
CertificationCE, TÜV Rheinland
Maximum flow rate2006 l/h
SeasonAll seasons
Interleaved Two of Five (ITF-14)06941607311721
Logistics data
Products per pallet2 pc(s)
Minimum order quantity1 pc(s)
Packaging data
Package typeBox
Package width770 mm
Package depth520 mm
Package height1625 mm
Package weight111000 g
Technical details
Package volume697000 cm³
Weight & dimensions
Pool liner thickness0.3 mm
Pool top rail width160 mm
Height1200 mm
Wall thickness0.3 mm
Filtering
Hose diameter38 mm
Water filter typeSand filter
Filtration capacity2000 l/h
Pump voltage220 - 240 V
Pump power85 W
Packaging content
Pool ground cloth
User guide DVD included
Repair patch included
Ladder
Ladder
Ladder frame materialMetal
Ladder step materialPlastic
Ladder height1220 mm
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Bestway Hydrium 56574 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results