Bernina Artista 730 manual

Bernina Artista 730
(1)
 • Number of pages: 285
 • Filetype: PDF
 • Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen de
  navolgende en gebruikelijke veiligheidsvoorschriften
  absoluut in acht te worden genomen:
  Lees voor het gebruik van deze naai- en
  borduurcomputer alle instructies zorgvuldig door.
  De naai- en borduurcomputer moet, als deze niet
  wordt gebruikt, altijd uitgeschakeld worden door
  de netstekker uit het stopcontact te trekken.

  GEVAAR

  Om het risico van een elektrische schok te
  vermijden:
  1. Laat de naai- en borduurcomputer nooit onbeheerd
  staan, zolang deze nog op het stroomnet is
  aangesloten.
  2. Na gebruik en voordat u de naai- en
  borduurcomputer reinigt, moet u de netstekker uit
  het stopcontact trekken.

  WAARSCHUWING

  Om het risico van verbrandingen, brand, elektrische
  schok of verwondingen te vermijden:
  1. Laat niet toe, dat de naai- en borduurcomputer als
  speelgoed wordt gebruikt. Voorzichtigheid is vooral
  vereist, wanneer deze door of in de nabijheid van
  kinderen wordt gebruikt.
  2. Gebruik de naai- en borduurcomputer alleen voor de
  in de handleiding beschreven doeleinden. Gebruik
  alleen toebehoren, dat door de producent wordt
  aanbevolen.
  1

  Belangrijke veiligheidsvoorschriften

  3. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet als:
  • kabel of stekker zijn beschadigd,
  • deze niet storingvrij naait,
  • deze gevallen of beschadigd is,
  • deze met water in aanraking is gekomen.
  Laat uw naai- en borduurcomputer door uw
  BERNINA dealer controleren, resp. repareren.
  4. Let erop, dat de ventilatie-openingen tijdens het
  gebruik van de naai- en borduurcomputer nooit
  geblokkeerd zijn. Verwijder pluisjes, stof- en
  draadresten regelmatig uit de openingen.
  5. Houd uw vingers op voldoende afstand van alle
  bewegende delen. Let vooral op de naald.
  6. Gebruik altijd een originele BERNINA steekplaat. Een
  andere steekplaat kan veroorzaken, dat de naald
  breekt.
  7. Gebruik geen kromme naalden.
  8. Duw niet tegen en trek nooit aan de stof tijdens het
  naaien. Dit kan veroorzaken, dat de naald breekt.
  9. Zet voor alle handelingen binnen het bereik van de
  naald, bijv. inrijgen, vervangen van de naald,
  naaivoet verwisselen, enz. de hoofdschakelaar altijd
  op «0».
  10. Trek tijdens de in de handleiding beschreven
  reinigings- en onderhoudswerkzaamheden de
  stekker van de naai- en borduurcomputer altijd uit
  het stopcontact van het stroomnet.
  11. Steek geen voorwerpen in de openingen van de
  naai- en borduurcomputer.
  12. Gebruik de naai- en borduurcomputer nooit buiten.
  13. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet in
  ruimtes waar aërosolproducten (sprays, spuitbussen)
  worden gebruikt.
  14. Schakel de naai- en borduurcomputer uit door de
  hoofdschakelaar op «0» te zetten en de stekker uit
  het stopcontact te trekken.
  artista 730 – Veiligheidsvoorschriften
  032131.70.05_0604_a730_NL
Bernina Artista 730

Need help?

Number of questions: 1

Do you have a question about the Bernina Artista 730 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Bernina Artista 730 owners to properly answer your question.

pat, 19-5-2015 00:30:01 No comments

I want to "write" one line with my machine in regular alphabet not wth embroidery module and I can't remember how to set it up thanks

Answer this question

View the manual for the Bernina Artista 730 here, for free. This manual comes under the category Sewing machines and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bernina Artista 730 or do you need help? Ask your question here

Bernina Artista 730 specifications

General
Brand Bernina
Model Artista 730
Product Sewing Machine
Language English
Filetype PDF
Features
Sewing speed 900 RPM
Display
Sewing machine functions Embroidery,Overlock,Sewing
Built-in light
Number of needle positions 11
Automatic needle threader
Free arm
Number of button holes 10
Type Semi-automatic sewing machine
Product colour Grey,White
Interface USB
Control type Buttons,Rotary,Touch
Stitch length 5 mm
Number of embroidery designs 21
Number of stitch patterns 529
Adjustable needle position
Adjustable thread tension
Number of programs 15
Power
Power supply type Electric
Packaging content
Carrying case
Sewing machine accessories included Buttonhole foot
Additional accessories

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Bernina Artista 730.

Is your question not listed? Ask your question here