Bernina Artista 200 manual

Bernina Artista 200
(1)
 • Number of pages: 276
 • Filetype: PDF
 • Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen
  de navolgende en gebruikelijke
  veiligheidsvoorschriften absoluut in acht te worden
  genomen:
  Lees voor het gebruik van deze naai- en
  borduurcomputer alle instructies zorgvuldig door.
  De naai- en borduurcomputer moet, als deze
  niet wordt gebruikt, altijd uitgeschakeld
  worden door de netstekker uit het
  stopcontact te trekken.

  GEVAAR

  Om het risico van een elektrische schok te
  vermijden:
  1. Laat de naai- en borduurcomputer nooit
  onbeheerd staan, zolang deze nog op het
  stroomnet is aangesloten.
  2. Na gebruik en voordat u de naai- en
  borduurcomputer reinigt, moet u de netstekker
  uit het stopcontact trekken.

  WAARSCHUWING

  Om het risico van verbrandingen, brand,
  elektrische schok of verwondingen te
  vermijden:
  1. Laat niet toe, dat de naai- en borduurcomputer
  als speelgoed wordt gebruikt. Voorzichtigheid
  is vooral vereist, wanneer deze door of in de
  nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
  2. Gebruik de naai- en borduurcomputer alleen
  voor de in de handleiding beschreven
  doeleinden. Gebruik alleen toebehoren, dat
  door de producent wordt aanbevolen.
  1

  Belangrijke veiligheidsvoorschriften

  3. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet als:
  • kabel of stekker zijn beschadigd,
  • deze niet storingvrij naait,
  • deze gevallen of beschadigd is,
  • deze met water in aanraking is gekomen.
  Laat uw naai- en borduurcomputer door uw
  BERNINA dealer controleren, resp. repareren.
  4. Let erop, dat de ventilatie-openingen tijdens
  het gebruik van de naai- en borduurcomputer
  nooit geblokkeerd zijn. Verwijder pluisjes, stof-
  en draadresten regelmatig uit de openingen.
  5. Houd uw vingers op voldoende afstand van alle
  bewegende delen. Let vooral op de naald.
  6. Gebruik altijd een originele BERNINA
  steekplaat. Een andere steekplaat kan
  veroorzaken, dat de naald breekt.
  7. Gebruik geen kromme naalden.
  8. Duw niet tegen en trek nooit aan de stof
  tijdens het naaien. Dit kan veroorzaken, dat de
  naald breekt.
  9. Zet voor alle handelingen binnen het bereik van
  de naald, bijv. inrijgen, vervangen van de naald,
  naaivoet verwisselen, enz. de hoofdschakelaar
  altijd op «0».
  10. Trek tijdens de in de handleiding beschreven
  reinigings- en onderhoudswerkzaamheden de
  stekker van de naai- en borduurcomputer altijd
  uit het stopcontact van het stroomnet.
  11. Steek geen voorwerpen in de openingen van
  de naai- en borduurcomputer.
  12. Gebruik de naai- en borduurcomputer nooit
  buiten.
  13. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet in
  ruimtes waar aërosolproducten (sprays,
  spuitbussen) worden gebruikt.
  14. Schakel de naai- en borduurcomputer uit door
  de hoofdschakelaar op «0» te zetten en de
  stekker uit het stopcontact te trekken.
  artista 200 – Veiligheidsvoorschriften
  030794.71.05_0401_a200_NL
Bernina Artista 200

Need help?

Number of questions: 1

Do you have a question about the Bernina Artista 200 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Bernina Artista 200 owners to properly answer your question.

Ruhama L Bond, 23-10-2020 21:23:18 No comments

How do I use my USB CD connecting it directly to my Artista 200. It has been a long time since I have used it? Thank you

Answer this question

View the manual for the Bernina Artista 200 here, for free. This manual comes under the category Sewing machines and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Bernina Artista 200 or do you need help? Ask your question here

Bernina Artista 200 specifications

General
Brand Bernina
Model Artista 200
Product Sewing Machine
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Bernina Artista 200.

Is your question not listed? Ask your question here